Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.9. Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I voted in favour of this dossier. In particular I like its aims in the area of reducing the papers drivers have to carry with them all the time. I agree with the rapporteur and the Commission that the establishment of electronic databases should be done without delay.

I also feel that all these national databases should be connected to other Member States so as to make identification of the vehicle easier. We are now in a cross-border market and we need streamlining of vehicles and of their records, simply from the point of view of (1) efficiency and (2) road safety issues. Well done to the rapporteur; it is a good report.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, while there is a clear need to combat fraud and car-related crime across EU borders, I do not believe that the committee’s intention to create national electronic registers containing vehicle registration information is the best way to tackle this problem. Although the premise of information-sharing between Member States is to be welcomed, it is possible that these databases would simply accrue cost, duplicate information and store data in excess of what is needed. I am nonetheless supportive of the proposals that would ensure that vehicles with dangerous defects could be temporarily banned from the roads. This would safeguard road safety.

Critically, however, Amendment 8 of the Committee on Transport and Tourism’s report would compel national authorities to print details of roadworthiness tests on vehicles’ registration certificates. This would cause undue cost and inconvenience to motorists, as certificates may have to be edited every time a car, lorry or van undergoes a new Ministry of Transport (MOT) test or is sold. Such administrative bureaucracy is unacceptable.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, da vari studi statistici risulta che il rischio alla sicurezza stradale deriva principalmente dal cattivo stato tecnico in cui si trova il veicolo.

La sospensione della registrazione per un certo periodo rappresenta in questo contesto lo strumento più importante per prevenire incidenti e quindi inutili rischi per i cittadini. Inoltre, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso i registri nazionali è di cruciale importanza per combattere i fenomeni di illegalità e in ultima istanza anche per favorire la sicurezza stradale.

La relazione della collega ha affrontato tutti i punti critici legati alla proposta e di conseguenza le finalità della relazione sono state ampiamente condivise da tutti gli Stati membri in seno al Consiglio. Non potevo quindi che dare il mio pieno sostegno alla proposta e mi auguro che questa rappresenti un passo sostanziale in avanti e che gli effetti di queste misure diano i propri frutti il prima possibile.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR). - Mr President, our roads in the UK are amongst some of the safest in Europe. However, I do believe that it is important that we continually strive to improve our road safety, both in the UK and across the whole of the EU. I am pleased to support this proposal to amend the requirements outlined in the existing legislative framework which governs registration documents for vehicles.

In this case, however, I hope that by returning this to committee the resulting agreements in trialogue will be able to strengthen the enforcement of the current rules for roadside inspection and roadworthiness testing and ensure that, in particular, these regimes are upheld in cases where the technical condition of a vehicle poses a risk to all our road safety.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - Arvoisa puhemies, minun mielestäni tämä Savisaar-Toomastin mietintö on erittäin hyvä ja ajankohtainen. On tärkeää huolehtia liikenneturvallisuudesta ja huolehtia siitä myöskin Euroopan laajuisesti. Toki jokaisella jäsenvaltiolla on edelleenkin tässä tärkeä oma roolinsa, mutta täytyy muistaa se, että meidän pitää katsoa nyt laajasti sisämarkkinoita. Muun muassa autokauppaa tapahtuu yli kansallisten rajojen EU-alueella, ja meidän pitää olla tietoinen siitä, mistä nuo autot tulevat, miten ne on rekisteröity ja niin edespäin, jotta voidaan välttää vääränlaista vilppiä tuossa kaupassa ja todellakin tietää sitten, että ne tiedot, mitä papereista ja rekisteriotteesta löytyy, pitävät paikkansa. Tämä on erittäin hyvä ja kannatettava mietintö ja sen vuoksi äänestin tämän puolesta.

 
  
 

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Pritariau šiai rezoliucijai, kurios tikslas yra remti motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą ir užtikrinti jos taikymą siekiant pagerinti kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą. Pasiūlymu gerinamas techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje tvarkos laikymasis, ypač tais atvejais, kai techninė transporto priemonės būklė kelia tiesioginį pavojų kelių eismo saugai, taikant tokias priemones kaip laikinas transporto priemonės registracijos galiojimo sustabdymas ir galutinis registracijos panaikinimas. Be to, supaprastinamos biurokratinės procedūros, pvz. numatant galimybę panaikinti transporto priemonės registraciją valstybėje narėje, kurioje ji yra registruota, jei transporto priemonė yra perregistruojama kitoje valstybėje narėje arba išardoma ir atiduodama į metalo laužą. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir palengvinti valstybių narių keitimąsi informacija, su transporto priemonėmis susijusi informacija turėtų būti laikoma nacionaliniuose elektroniniuose registruose, o siekiant palengvinti patikrinimus ir, visų pirma, užkirsti kelią sukčiavimui ir vogtų transporto priemonių nelegaliai prekybai, taip pat patikrinti, ar galioja techninės apžiūros pažyma, tikslinga valstybėms narėms glaudžiai bendradarbiauti ir efektyviai keistis informacija, t. y. naudoti nacionalines elektronines duomenų bazes.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Bánki (PPE), írásban. − Az új jogszabály célja a közlekedés biztonságának fokozott növelése, az adminisztratív terhek csökkentése és a korábbi szabályok egyszerűsítése mellett. A hatályban lévő jogszabályhoz képest a javaslat pontosabb meghatározásokat tartalmaz a járművek nyilvántartásba vételének helyére vonatkozóan, valamint bevezeti a forgalmi engedélyek bevonásának és törlésének fogalmát. A bevonás révén biztosítható, hogy az utakon ne közlekedhessenek olyan járművek, amelyek közvetlen kockázatot jelentenek a közlekedésbiztonságra: az ilyen járművek forgalmi engedélye az újabb műszaki vizsgálat sikeres teljesítéséig bevonásra kerülne. Továbbá azon a járművek, amelyek egy másik tagállamban újból nyilvántartásba vételre kerülnek, automatikusan törlésre kerülnek az eredeti nyilvántartásból. Ily módon elkerülhető, hogy ugyanazon jármű egyszerre több tagállam nyilvántartásában is szerepeljen. Azon járműveket, amelyekről az időszakos műszaki vizsgálat alapján megállapítják, hogy le kell őket selejtezni, illetve azokat, amelyek elérték hasznos élettartamuk végét, a vonatkozó értesítést követően törölni kell a nyilvántartásból. A javaslat továbbá új követelményeket rögzít az elektronikus nyilvántartási rendszerekre, valamint a műszaki vizsgálati eredményeknek, a járművek újbóli nyilvántartásba vételének és bontásának nyomon követésére vonatkozóan.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat pentru acest raport pentru că mobilitatea cetăţenilor în interiorul UE este şi va fi în continuă creştere. Aşadar, este nevoie de o reducere a sarcinilor administrative în ceea ce priveşte înmatricularea vehiculelor. De asemenea, schimbul de informaţii în domeniu va deveni esenţial la nivelul Uniunii. Trebuie insistat asupra combaterii fraudei şi comerţului ilegal cu vehicule furate. O altă menţiune a raportului asupra căreia aş dori să insist este cea legată de validitatea certificatului de inspecţie auto. Acest certificat ar trebui să fie recunoscut în cazul schimbării proprietarului sau al reînmatriculării vehiculului în alt stat membru. Consider şi eu că trebuie introdusă data ultimei inspecţii tehnice în certificatul de înmatriculare al maşinilor sau data expirării ei. Menţionez că acest lucru se întâmplă deja în România.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), por escrito. O objetivo da presente proposta é apoiar e impor a inspeção técnica dos veículos a motor, com vista a aumentar a segurança rodoviária e a proteção do ambiente. A proposta melhora a aplicação dos regimes de inspeção técnica e inspeção na estrada, designadamente nos casos em que as condições técnicas dos veículos criam um risco para a segurança rodoviária, por meio de medidas como a suspensão ou o cancelamento da matrícula do veículo. Assim, torna-se necessário introduzir um procedimento para a matrícula de veículos que assegure que os veículos que constituem um risco imediato para a segurança rodoviária não sejam utilizados na via pública, prevendo-se, para esse fim, a suspensão e o cancelamento da matrícula desses veículos até serem novamente aprovados em nova inspeção técnica. Por outro lado, a matrícula original de um veículo que receba nova matrícula noutro Estado-Membro será automaticamente cancelada. No seguimento de decisão do Tribunal de Justiça Europeu, considera-se que a validade dos testes de inspeção técnica deve ser mutuamente reconhecida por todos os Estados-Membros. Pelo exposto, apoiei o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), per iscritto. − L'obiettivo del "Pacchetto controlli tecnici" contenuto nella proposta della Commissione europea è di sostenere e applicare le norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente.

Tale proposta è volta a migliorare l'applicazione delle norme sui controlli tecnici e il regime di ispezioni su strada, in particolare nel caso in cui le condizioni tecniche di un veicolo creino un rischio immediato per la sicurezza stradale, attraverso misure come la revoca temporanea o la cancellazione permanente dell'immatricolazione del veicolo.

Rispetto all'atto attualmente in vigore, la Commissione prevede definizioni più precise per quanto riguarda il luogo di immatricolazione dei veicoli e introduce la revoca e la cancellazione del certificato di immatricolazioni. In generale, sostengo la proposta della Commissione e, in particolare, accolgo con favore l'istituzione di banche dati elettroniche per la gestione dei documenti di immatricolazione dei veicoli.

Al contempo, auspico che le banche dati nazionali siano collegate con quelle di altri Stati membri al fine di agevolare l'identificazione del veicolo. Da ultimo, richiamo l'attenzione della Commissione sull'importanza che la validità dei controlli tecnici sia reciprocamente riconosciuta da tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Ce rapport fait partie du paquet contrôle technique, qui comporte trois volets : les contrôles techniques périodiques, les contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires et l’immatriculation des véhicules. Il apporte des améliorations concernant les données relatives aux véhicules immatriculés, qui seront conservées dans des registres électroniques nationaux, les données techniques, qui ne figurent pas nécessairement sur les documents d’immatriculation, seront, dans le cadre du contrôle technique, accessibles. Les modifications apportées à la directive de 1999 devraient permettre des contrôles plus efficaces et ainsi améliorer la sécurité des conducteurs pour opérer à une diminution de 50% du nombre annuel de victimes d’accidents de la route d’ici à 2020. En renforçant la sécurité routière, de nombreuses vies et de nombreux accidents pourraient être évités, c’est la raison pour laquelle je me suis prononcée pour ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − Ho sostenuto col mio voto la relazione dell'on. Savisaar-Toomast poiché ritengo che tale proposta potrà facilitare la lotta contro le frodi e il traffico illegale di auto, che nel nostro Paese riguarda soprattutto i veicoli provenienti dall'est Europa irregolarmente immatricolati.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi yra svarbu remti motorinių transporto priemonių techninę apžiūrą ir užtikrinti jos taikymą, siekiant pagerinti kelių eismo saugą ir aplinkos apsaugą. Svarbu pažymėti, jog kiekvienos valstybės narės pareiga – pirmą kartą užregistruoti transporto priemonę, kurios tipas, remiantis transporto priemonės gamintojo išduotu atitikties liudijimu, yra patvirtintas Europoje. Palyginti su jau galiojančiu teisės aktu, pasiūlyme tiksliau apibrėžiama transporto priemonių registracijos vieta ir numatomas registracijos liudijimo galiojimo sustabdymas bei panaikinimas. Galiojimo sustabdymu užtikrinama, kad tiesioginį pavojų kelių eismo saugai keliančioms transporto priemonėms nebūtų leista važinėti keliais, t. y. būtų sustabdytas jų registracijos galiojimas, kol nebus sėkmingai atlikta kita jų techninė apžiūra. Transporto priemonių, kurios po periodinės techninės apžiūros turėtų būti atiduotos į metalo laužą ir apie kurias pranešama, kad jos netinkamos eksploatuoti, registracija panaikinama, prieš tai apie šį sprendimą pateikus pranešimą. Tokiu būdu, šiuo pasiūlymu siekiama pagerinti techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje tvarkos laikymąsi, visų pirma tais atvejais, kai techninė transporto priemonės būklė kelia tiesioginį pavojų kelių eismo saugai.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la redéfinition du retrait et de l'annulation de l'immatriculation des véhicules. L'objectif est de réduire les lourdeurs administratives superflues: ainsi, il ne sera plus nécessaire de recommencer la procédure d'immatriculation à la levée de la suspension; et il sera mis en place un mécanisme d'annulation automatique de l'immatriculation d'origine des véhicules qui sont ré-immatriculés dans un autre État membre.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − W trakcie głosowania opowiedziałem się za przyjęciem sprawozdania pani poseł Vilji Savisaar-Toomasty podejmującego kwestię dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Według mnie dzięki wprowadzeniu zmian zawartych w sprawozdaniu system rejestracji pojazdów w Unii Europejskiej stanie się bardziej ujednolicony i przejrzysty. Ponadto za sprawą przechowywania danych w elektronicznych rejestrach krajowych wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi dotyczących ewidencji pojazdów będzie znacznie bardziej skuteczna. Pozwoli to uniknąć potrzeby rejestracji w kilku państwach członkowskich oraz ureguluje kwestię odpowiedzialności za pojazd. Dokument ten przyczyni się również do ograniczenia nielegalnego handlu kradzionymi samochodami. Kluczowe znaczenie ma zredukowanie liczby wymaganych dokumentów pojazdu oraz usprawnienie procedury ewidencji. Ponadto treść sprawozdania przewiduje zmianę formy dowodu rejestracyjnego na bardziej przejrzysty i uniwersalny. Decyzja ta nie tylko przyczyni się do sprawniejszej rejestracji pojazdów na terenie Unii Europejskiej, ale także pozwoli na efektywniejszą współpracę pomiędzy państwami członkowskimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Faciliter et protéger la vie des automobilistes européens, c'est le double objectif que ce texte recherche. Je me félicite tout particulièrement de l'attention portée à la réduction de la charge administrative qui pèse sur les usagers. Ce texte est un exemple de l'attention concrète du Parlement européen pour simplifier la vie des Européens, avec par exemple la proposition de faire figurer sur le certificat d'immatriculation la preuve du dernier contrôle technique et la date à laquelle le suivant doit être effectué, pour permettre de limiter le nombre de documents que les usagers seraient contraints d'avoir toujours en leur possession. Cependant, il faut faire bien attention à ne pas imposer d'obligation trop contraignante ou trop coûteuse aux Etats: alourdir les exigences sur la forme des fichiers risque d'avoir des coûts importants, et ce n'est sans doute pas une priorité si l'on estime qu'il y a des mesures bien plus efficaces pour protéger la vie des Européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte en ce qu'il permet une simplification et une amélioration nécessaire du processus d'immatriculation des véhicules en Europe. En outre, le texte propose une plus grande utilisation de l'enregistrement automatisé des demandes qui permettra pour nos concitoyens une réduction des démarches administratives. Le suivi des demandes d'immatriculation va aussi être amélioré par le texte, ajoutant à la simplification des démarches pour nos concitoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me félicite de l'adoption de ces mesures au sujet de l'immatriculation des véhicules, dans le cadre du paquet "contrôle technique". Cette proposition permettra à l'avenir d'améliorer le contrôle sur les véhicules pour accorder ou non l'immatriculation, afin de garantir la sécurité sur nos routes et de limiter le danger au maximum. Elle permettra aussi de superviser la pollution émise par les véhicules et d'éviter tout excès en facilitant le contrôle de ceux-ci.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender que os dados relativos aos veículos matriculados deverão ser mantidos em registos eletrónicos nacionais, o que vai facilitar a troca de informações entre os Estados-Membros e a luta contra a fraude e o comércio ilícito de veículos roubados.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report because it means more effective rules on registration documents which will, in turn, improve road safety for my constituents in Wales. Lack of proper documents can cause complications and mistakes, and clearer legislation can also help fight crime and prevent legal disputes.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A finalidade da presente proposta, inserida no pacote Inspeção Técnica Automóvel, é apoiar e impor a inspeção técnica dos veículos a motor, com vista a aumentar a segurança rodoviária e a proteção do ambiente. É necessário, portanto, introduzir um procedimento para matrícula de veículos que assegure que os veículos que constituem um risco imediato para a segurança rodoviária não sejam utilizados na via pública, em qualquer um dos Estados-Membros. Mais uma vez, salvaguardado o fim, que é de louvar, alerto para o facto de que maior burocracia equivale a maiores custos para as empresas e, em muitos casos, perda de eficiência, o que não podemos, no atual momento de crise que atravessamos, permitir. Assim sendo, maior segurança não pode significar processos mais complexos e morosos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A segurança rodoviária e a proteção do ambiente são o eixo das alterações à diretiva relativa aos documentos de matrícula dos veículos que a Comissão propõe. A inclusão e ajuste de alguns aspetos técnicos pretendem introduzir especificações mais precisas quanto à localização da matrícula, suspensão da autorização de circulação na via pública de veículos que constituam um risco imediato para a segurança rodoviária (até aprovação de nova inspeção técnica) e cancelamento automático de uma matrícula num Estado-Membro quando este é matriculado num outro, assim como em caso de abate do veículo. O Parlamento propôs acrescentar preocupações relativas às dimensões dos certificados de matrícula e a menção aos testes de inspeção técnica, de modo a reduzir os papéis que os condutores devem ter em sua posse a todo o momento. É ainda introduzido o reconhecimento da validade dos testes de inspeção técnica por todos os Estados-Membros e limitada a delegação de poderes à Comissão por um período de 5 anos renovável, ao invés do período ilimitado. Votámos favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Cieľom predkladaného návrhu je podporiť a presadiť pravidlá týkajúce sa kontroly technického stavu motorových vozidiel, aby bola posilnená bezpečnosť cestnej premávky a ochrana životného prostredia. Návrh zároveň zlepšuje uplatňovanie kontroly technického stavu najmä v prípadoch, keď technický stav vozidla bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Na tento účel slúžiace opatrenia sú napr. dočasné odňatie alebo trvalé zrušenie registrácie vozidla. Súčasne predkladaný návrh požaduje od členských štátov pri vydávaní nového osvedčenia o registrácii, aby bola vzájomne uznávaná platnosť osvedčenia o technickej kontrole, ak je vozidlo znovu zaregistrované v inom členskom štáte, alebo v prípade, že došlo k zmene vlastníctva vozidla a nová registrácia je nutná. Zámerom by tiež mala byť – v súlade s predpismi – snaha o zníženie administratívnej záťaže.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Procedury związane z rejestrowaniem samochodu zakupionego w innym kraju UE są często bardzo uciążliwe, a niejasne przepisy określające, kiedy i gdzie pojazd należy zarejestrować mogą skutecznie zniechęcić do przemieszczania się na rynku wewnętrznym. Jest to problem wskazany przez obywateli Unii Europejskiej jako jeden z 20 najczęściej uprzykrzających im codzienne życie. Projekt zakłada precyzyjne ustalenie kraju, w którym należy zarejestrować samochód często przekraczający granice (np. dojazdy do pracy w innym państwie), a także usprawnienie procesu przerejestrowania pojazdu.

Poparłam sprawozdanie, ponieważ zmniejszenie obciążeń administracyjnych w tej kwestii pozwoli usunąć uciążliwą dla mobilności barierę na rynku wewnętrznym. Dzięki przyjętemu pakietowi drogowemu przepisy dotyczące badania pojazdów zostaną ujednolicone, a tym samym ważność badania technicznego będzie mogła być wzajemnie uznawana przez wszystkie państwa członkowskie. Co ważne, zaoszczędzą nie tylko urzędy, których obciążenie zmaleje, ale też wszyscy Ci, których problem dotyczył, gdyż taniej i wygodniej będzie dla osób kupujących samochody za granicą, studentów uczących się za granicą i pragnących korzystać ze swojego samochodu w czasie trwania nauki czy też dla firm wypożyczających pojazdy, oraz tych wykonujących zlecenia w innych krajach członkowskich. Według szacunków uproszczenie zasad i zlikwidowanie zbędnych formalności mogłoby przynieść UE nawet 1,5 miliarda euro oszczędności rocznie.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu le rapport de ma collègue Vilja Savisaar-Toomast. Ce rapport portait sur la modification des exigences existantes figurant dans le cadre juridique actuel relatif aux documents d'immatriculation des véhicules. L'objectif est d’améliorer l’application des régimes de contrôle technique et de contrôles routiers, notamment dans le cas où l’état technique d’un véhicule représente un danger direct et immédiat pour la sécurité routière. Ce rapport s'inscrit dans le paquet «contrôle technique» qui vise à promouvoir et faire respecter les règles concernant le contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques aux fins de renforcer la sécurité routière et la protection de l'environnement. Je ne peux que soutenir de telles propositions. Je me réjouis donc de l'adoption de la proposition modifiée par le Parlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. − Meglehetősen sok gondot jelent a járművekkel kapcsolatos papírmunka az állampolgárok számára. A javaslat hatékonyabbá teszi a műszaki vizsgálat és a közúti műszaki ellenőrzés rendszerének végrehajtását. Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében azokat a járműveket, amelyek egy másik tagállamban újból nyilvántartásba vételre kerülnek, automatikusan törlik az eredeti nyilvántartásból. A javaslat új követelményeket tartalmaz az elektronikus nyilvántartási rendszerekre, valamint a műszaki vizsgálati eredményeknek, a járművek újbóli nyilvántartásba vételének és bontásának nyomon követésére vonatkozóan. Az előadó néhány módosítást javasol, hogy a járművezetőknek kevesebb papírt kelljen folyamatosan maguknál tartaniuk. Ugyancsak egyetért az elektronikus adatbázisok létrehozásával és szeretné, ha e nemzeti adatbázisokat összekötnék a többi tagállam adatbázisaival, hogy könnyebben lehessen azonosítani a járműveket. A balkáni államok beléptével nagyon hasznosnak tűnik az anyag, csökkentendő autóink kámforrá válásának esélyét, így megszavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergej Kozlík (ALDE), písomne. − Členské štáty budú povinne uchovávať údaje o všetkých vozidlách registrovaných na svojom území v elektronických databázach. Tie uľahčia výmenu informácií medzi jednotlivými štátmi, napomôžu tak boju proti obchodu s kradnutými vozidlami a uľahčia overovanie platnosti osvedčení o kontrole technického stavu vozidiel z iných členských štátov. Efektívna výmena informácií prostredníctvom elektronických databáz napomôže tomu, aby automobily na cestách Európskej únie spĺňali predpísané bezpečnostné požiadavky. Uznesenie Európskeho parlamentu som podporil.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Sebbene il numero degli incidenti stradali, negli ultimi anni, sia diminuito, resta comunque prioritario l'obiettivo di ridurre ulteriormente il numero delle vittime degli incidenti stradali del 50% entro il 2020. Questa proposta fa parte del c.d. "Pacchetto Revisioni", che contiene complessivamente tre diverse relazioni. Essa mira a rinforzare e ad applicare le norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore al fine di assicurare che tali mezzi di trasporto vedano revocata la registrazione fin quando un nuovo test non ne dimostri l'affidabilità, nel caso in cui costituiscano un pericolo per la sicurezza stradale.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport concernant les documents d'immatriculation des véhicules. En demandant la sauvegarde de ces documents dans les registres électroniques nationaux, le Parlement vise à accroître les échanges de données et la coopération entre les Etats dans le cadre de la lutte contre le commerce de véhicules volés. Ce nouveau mécanisme est une réelle valeur ajoutée, sachant que ce type de pratiques illégales s'opèrent notamment dans un contexte transfrontalier. D'autre part, le contrôle des véhicules circulant en Europe sera rendu plus efficace, grâce à un traitement plus rapide des informations sur le respect des exigences de sécurité des véhicules.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), in writing. − Reducing administrative burden is an important issue. Being efficient when it comes to interlinking of national electronic registration databases is another task defined in this regulation. I strongly supported both of these improvements facilitated by the European Parliament. In order to speed up the negotiation process with the Lithuanian Presidency I voted in favour of a referral back to the committee.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. − Panie Przewodniczący! Głosowałem za sprawozdaniem o dokumentach rejestracyjnych pojazdów, ponieważ może wpłynąć ono na zmniejszenie liczby dokumentów, jakie kierowcy obowiązkowo muszą posiadać na pokładzie pojazdu. Dodatkowo daje ono właścicielowi pojazdu możliwość anulowania rejestracji pojazdu, dzięki czemu właściciel zostaje zwolniony z dalszej odpowiedzialności i zobowiązuje państwa członkowskie do wzajemnego uznawania ważności przydatności do ruchu drogowego.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), in writing. − I voted in favour of this report because it improves the roadworthiness testing of motor vehicles as well as road safety in the European Union. In cases where the technical condition of a vehicle creates an serious risk to road safety, new measures such as temporary withdrawal or permanent cancellation of the vehicle’s registration will be taken. This will notably enforce the roadworthiness testing and roadside inspection regime. The introduction of these rules ensures that vehicles which constitute an imminent risk will not be allowed to be on the road anymore. Moreover, in order to permit better harmonisation, Member States should have closer cooperation concerning the exchange of information on roadworthiness certificates. They should do so by using national electronic databases.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − This proposal as a part of the Roadworthiness Package aims at supporting and enforcing roadworthiness testing of motor vehicles with a view to enhancing road safety and environmental protection. It improves the enforcement of the roadworthiness testing and roadside inspection regime, notably in the case where the technical condition of a vehicle creates an imminent risk to road safety, through measures such as temporary withdrawal or permanent cancellation of the vehicle’s registration. Before a vehicle is allowed to be put on the market, it has to fulfil all the relevant type or individual approval requirements guaranteeing an optimal level of safety and environmental standards. Every Member State has the obligation to register for the first time any vehicle that received the European type-approval on the basis of the certificate of conformity issued by the vehicle manufacturer. This registration is the official authorisation for use on public roads and enforces the different introduction dates of different vehicles’ requirements. During a vehicle’s lifetime it may be subject to re-registration, due to a change of ownership, or a transfer to another Member State for permanent use. Provisions on a vehicle registration procedure should be similarly introduced to ensure that vehicles which constitute an immediate risk to road safety are not used on roads.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Oggi, in seduta plenaria a Strasburgo, abbiamo approvato il "pacchetto controlli tecnici" proposto per sostenere ed applicare le norme sul controllo tecnico dei veicoli a motore, allo scopo di migliorare la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente.

Riteniamo necessario, infatti, perfezionare il regime di controlli su strada, soprattutto nei casi in cui le condizioni tecniche di un veicolo creino un rischio immediato per la sicurezza stradale. Accogliamo favorevolmente, dunque, la proposta dell'onorevole Savisaar-Toomast, che prevede definizioni più precise per quanto riguarda il luogo di registrazione dei veicoli e, novità più importante, introduce la revoca temporanea o la cancellazione permanente del certificato di immatricolazione.

Siamo certi, inoltre, che sia fondamentale introdurre nuovi obblighi in materia di banche dati sull'immatricolazione elettronica dei veicoli, auspicandoci che quelle dei diversi Stati membri siano tra loro collegate, in modo da agevolare l'identificazione del mezzo. Proponiamo, infine, la riduzione delle dimensioni del certificato di immatricolazione e la marcatura di un link ai controlli tecnici, per ridurre il carico effettivo che i conducenti devono portare sempre con loro.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A presente proposta tem por objetivo apoiar e impor a inspeção técnica dos veículos a motor, com vista a aumentar a segurança rodoviária e a proteção do ambiente. Ela melhora a aplicação dos regimes de inspeção técnica e inspeção na estrada, designadamente nos casos em que as condições técnicas dos veículos criam um risco iminente para a segurança rodoviária, por meio de medidas como a suspensão ou o cancelamento da matrícula do veículo. Para poderem ser comercializados, os veículos têm de satisfazer os requisitos aplicáveis para homologação, garante de um nível óptimo de normas de segurança e de comportamento ambiental. A matrícula constitui a autorização oficial para o veículo circular na via pública e a confirmação de que o veículo satisfaz os requisitos à data aplicáveis. Durante a sua vida útil, um veículo pode voltar a ser matriculado, por ter mudado de proprietário ou ter sido transferido, para utilização permanente, para outro Estado-Membro. É necessário, portanto, introduzir um procedimento para matrícula de veículos que assegure que os veículos que constituem um risco imediato para a segurança rodoviária não sejam utilizados na via pública. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE), írásban. − A gépjárművek ellenőrzése alapvető fontosságú a biztonságos közúti közlekedéshez. Európa útjain naponta több mint öten halnak meg műszaki hiba okozta balesetben. Egy jármű csak akkor kerülhet értékesítésre, ha teljesíti a biztonsági, környezetvédelmi és típus-jóváhagyási előírásokra vonatkozó követelményeket. Az EU-ban szükséges minden olyan járművet az első alkalommal nyilvántartásba venni, amely európai típusjóváhagyással rendelkezik. Ezen jóváhagyást követően a közúti forgalomban részt vevő járműveknek rendszeresen időszakos műszaki vizsgálaton kell átesniük. Olyan eszközök révén, mint a jármű forgalmi engedélyének ideiglenes bevonása, vagy a járműnyilvántartásból való törlése, hatékonyabbá tudjuk tenni azon gépjárművek kiszűrését, amelyek műszaki állapota közvetlen kockázatot jelent a közlekedésbiztonságra. A könnyebb járműazonosítás érdekében szükségünk van egy európai elektronikus adatbázis megteremtésére is, amely összeköttetésben áll a nemzeti adatbázisokkal. Nem minden tagállamban szabályozzák megfelelően a járművek eladását követő intézkedéseket. Biztosítanunk kell, hogy azok a járművek, amelyeket egy másik tagállamban újból nyilvántartásba helyeztek, automatikusan törölve legyenek az eredeti nyilvántartásból. Szavazatommal támogattam e jelentést, hogy a fenti reformok megvalósulhassanak.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que propone una simplificación de los requisitos administrativos de la inspección técnica de vehículos que todos los vehículos europeos deben cumplir. El informe es de carácter técnico y pretende que los Estados miembros reconozcan los documentos y las acreditaciones técnicas de otros Estados miembros de forma inmediata, brindando seguridad jurídica y comodidad a la hora de traspasar las fronteras entre diferentes Estados miembros de la Unión. El informe incluye medidas específicas para los Estados miembros como el intercambio de la información existente en sus respectivas bases de datos electrónicas nacionales o la posibilidad de dar de baja coches de los registros nacionales de matriculación para quedar exentos de responsabilidad. Por todas estas medidas he votado a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Ce rapport sur les documents d'immatriculation des véhicules va dans le sens de la simplification administrative en réduisant le nombre de documents d'immatriculation que les automobilistes doivent avoir sur eux en permanence. La création d'une base de données électronique doit en effet être mise en œuvre le plus vite possible. De même, les bases de données nationales doivent être disponibles à des fins d'efficacité et de sécurité routière. La réduction de la bureaucratie et l'harmonisation des dossiers d'immatriculation permettra de faciliter l'échange d'informations entre les États membres et de lutter contre le commerce illicite de véhicules volés.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − This report, which has been included in the Roadworthiness Package, defines the place of registration of vehicles and introduces the withdrawal and the cancellation of registration certificates, including the possibility for the vehicle owner to cancel the registration of a vehicle so as to be exempted from further liability. Therefore I am in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Gerade hinsichtlich der Zulassungsdokumente gibt es – etwa im Zusammenhang mit EU-Importen von Neuwagen – immer wieder Probleme. Obgleich hier der Bürger von den bis zu 45 Prozent Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten profitieren könnte, stellt sich dies in der Praxis als bürokratisch, langwierig und zeitaufwendig heraus. Unverständlich ist etwa, dass Überstellkennzeichen nicht so einfach für den Transport von einem Mitgliedstaat in den anderen verwendet werden können. Und es ist höchste Zeit, dass die TÜV-Berichte eines EU-Landes in jedem EU-Mitgliedsstaat anerkannt werden. Hier schläft die EU nach wie vor. Ich habe in diesem Sinne abgestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − I support this report as it simplifies and improves the registration procedure for cars and other vehicles. It will benefit my London constituents by making it easier for them to use their vehicles across borders and for this reason I support the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), raštu. − Kiekvieno ES piliečio kasdienybė neatsiejama nuo transporto priemonių. Jų savininkams, be abejonės, yra svarbi registravimo sistema ir tai, kad, pavyzdžiui, įvykus vagystei, būtų galima tikėtis atgauti savo transporto priemonę. Šiuo dokumentu bus standartizuota nacionalinių elektroninių duombazių sistema, kuri leis greitai ir efektyviai keistis informacija apie Europos Sąjungos keliais važinėjančias transporto priemones. Tokia sistema padės kovoti su vogtų automobilių prekyba, apriboti klastojamų dokumentų mastą ir užtikrinti saugumo standartus.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Labai svarbu, kad būtų nustatomas toks mechanizmas, kuris užkirstų kelią transporto priemonėms, neatitinkančioms saugumo reikalavimų, važinėtis keliais. Kelių eismo saugos problemos turėtų būti sprendžiamos vienodais metodais. ES lygiu būtina imtis griežtų priemonių, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimui ir vogtų transporto priemonių nelegaliai prekybai. Siekiant sumažinti biurokratiją ir palengvinti transporto priemonių naudotojų kasdienybę, labai svarbu, kad valstybės narės glaudžiau bendradarbiautų ir efektyviai keistųsi informacija. Reikėtų skatinti naudoti elektronines duomenų bazes visose valstybėse narėse ir tarp valstybių narių. Be to, turėtų būti efektyviau taikomas abipusis galiojimo pripažinimas. Tik bendrų pastangų dėka galime užtikrinti, kad vienos valstybės narės atlikti patikrinimai ir išduoti atitikties liudijimai būtų automatiškai pripažįstami visose kitose valstybėse narėse. Tačiau naujasis reguliavimas neturi sukelti papildomos administracinės ir finansinės naštos.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση, που έχει στόχο την ενίσχυση και επιβολή οδικών τεχνικών ελέγχων στα μηχανοκίνητα οχήματα για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρόταση βελτιώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, καθώς προβλέπονται ακριβέστεροι όροι αναφορικά με την ανάκληση και ακύρωση πιστοποιητικών ταξινόμησης οχημάτων. Για παράδειγμα, οχήματα τα οποία αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο μέχρι να περάσουν με επιτυχία νέο οδικό τεχνικό έλεγχο. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα η γραφειοκρατία, καθώς στο εξής η αρχική ταξινόμηση των οχημάτων τα οποία επαναταξινομούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος ακυρώνεται αυτόματα, ενώ θεσπίζονται νέες πρακτικές σχετικά με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ταξινόμησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. A finalidade da presente proposta, inserida no pacote Inspeção Técnica Automóvel, é apoiar e impor a inspeção técnica dos veículos a motor, com vista a aumentar a segurança rodoviária e a proteção do ambiente. A proposta melhora a aplicação dos regimes de inspeção técnica e inspeção na estrada, designadamente nos casos em que as condições técnicas dos veículos criam um risco iminente para a segurança rodoviária, por meio de medidas como a suspensão ou o cancelamento da matrícula do veículo. Em conformidade com o julgamento do Tribunal de Justiça Europeu no caso Comissão contra Reino dos Países Baixos (C-297/05), a relatora considera que a validade dos testes de inspeção técnica deve ser mutuamente reconhecida por todos os Estados-Membros. Por concordar com as medidas em causa, que caminham para a uniformização de regras e desburocratização, votei favoravelmente o presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. A presente proposta introduz a suspensão e o cancelamento dos certificados de matrícula dos veículos a motor, através de um novo estatuto de reconhecimento mútuo nos Estados-Membros, que estabelece a homologação europeia dos testes de inspeção técnica para os veículos. Com esta proposta pretende-se garantir que aqueles veículos suscetíveis de causar risco imediato para a segurança rodoviária são imediatamente interditos de circular na via pública. Considerando a avaliação e recomendações do relator, votei favoravelmente a proposta que vem introduzir melhorias ao pacote Inspeção Técnica Automóvel.

 
  
MPphoto
 
 

  Petri Sarvamaa (PPE), kirjallinen. − Äänestin tässä mietinnössä valiokuntapäätösten mukaisesti. Rekisteriasiakirjan koko oli nostettu uudelleen äänestykseen, vaikka valiokunta kaatoi muutosesityksen. Mielestäni kaikkein pienin, vain kahden jäsenvaltion käytössä oleva A7-koko ei ollut hyvä pohja harmonisoinnille. Toiseksi pidän tärkeänä mietinnön mukana tulevan sähköisen tietokannan suhteen kansalaisten yksityisyyden suojan ylläpitämistä. Tietojen luovutus jäsenvaltioden välillä tulisi tapahtua niin, että pyydettäessä olisi valmiudet ja tekniset mahdollisuudet luovuttaa tietoja, mutta luovutus ei saisi olla automaatio vaan valtion päätettävissä oleva asia.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Nárast mobility a vedecko-technický pokrok v oblasti rozvoja dopravy nás núti zaoberať sa riešením konkrétnych problémov, ktoré sa týkajú všetkých krajín EÚ. Aj napriek úspechom, ktoré EÚ zaznamenala na základe predchádzajúcich programov EÚ v cestnej doprave, nie je možné s daným stavom vysloviť úplnú spokojnosť. Privítala som preto správu, s ktorou Komisia prichádza, ktorej základným cieľom je prispieť k zlepšeniu stavu bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia. Za obzvlášť dôležité považujem najmä to, že ak chceme splniť uznesenie EP o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020, musíme urobiť o niečo viac, než sme urobili doteraz. Nejednotnosť pravidiel a kontrol, odlišné metódy a lehoty, očakávaný nárast cestnej premávky, to sú len niektoré prvky, ktoré z môjho pohľadu spôsobujú určitý chaos v európskej doprave. Od nového právneho predpisu očakávam najmä zosúladenie právnych predpisov týkajúcich sa registračných osvedčení pre vozidlá podliehajúce registrácii v Spoločenstve a vytvorenie elektronických registrov evidencií, ktoré by mali obsahovať všetky informácie o registrácii vozidla.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Cette proposition, en tant qu'élément du paquet "contrôle technique", vise à promouvoir et à faire respecter les règles concernant le contrôle technique des véhicules à moteur afin de renforcer la sécurité routière et la protection de l'environnement. Elle a pour but d'améliorer l'application des régimes de contrôle technique et de contrôles routiers, notamment dans le cas où l'état technique d'un véhicule représente un danger direct et immédiat pour la sécurité routière, en introduisant des mesures telles que la suspension temporaire ou l'annulation définitive de l'immatriculation du véhicule.

Pour qu'un véhicule puisse être mis sur le marché, il doit satisfaire à l'ensemble des exigences liées à la réception par type ou à la réception individuelle et garantissant qu'il répond à un niveau optimal de sécurité et de protection de l'environnement. Chaque État membre est tenu de procéder à la première immatriculation de tout véhicule ayant franchi l'étape de la réception par type européenne, sur la base d'un certificat de conformité délivré par le constructeur automobile. Par cette immatriculation, le véhicule est officiellement autorisé à circuler sur la voie publique et les différentes exigences liées aux véhicules prennent effet. Ce qui me perturbe toutefois, c'est qu'il s'agisse d'un règlement et pas d'une directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Este relatório está incluído num pacote de três relatórios, denominado Inspeção Técnica Automóvel, que pretende harmonizar a inspeção periódica dos veículos a motor, técnica e na estrada, com o fim de aumentar a segurança rodoviária e ambiental. Para isso, apresenta um conjunto de modificações, nomeadamente sanções de suspensão ou cancelamento da matrícula, caso as condições técnicas não sejam alcançadas, a criação de uma base de dados transfronteiriça de identificação do veículo e a redução do número de documentos a apresentar pelos condutores. Voto favoravelmente este relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dieser Bericht behandelt die Zulassungsdokumente für Fahrzeuge. Mit diesem Vorschlag soll das System der technischen Überwachung von Kraftfahrzeugen für die Verkehrssicherheit und den Umweltschutz gefördert und verstärkt werden. Der Vorschlag enthält genauere Begriffsbestimmungen zum Fahrzeugzulassungsort und zum Entzug und zur Annullierung von Zulassungen. Auch sind neue Anforderungen für elektronische Zulassungsdatenbanken enthalten, die auch unter der Mitgliedstaaten vernetzt sein sollten, um so die Identifizierung von Fahrzeugen zu vereinfachen. Der Verwaltungsaufwand sollte vermindert werden. Ebenso sollte die Gültigkeit von Verkehrs- und Betriebssicherheitsprüfungen von allen Mitgliedstaaten anerkannt werden. Dem abgeänderten Vorschlag war zuzustimmen, der Abstimmung zur Verschiebung der Schlussabstimmung ebenso.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. − W porównaniu z obecnie obowiązującym aktem ten wniosek lepiej precyzuje definicję miejsca rejestracji pojazdów oraz wprowadza możliwość cofnięcia i anulowania rejestracji. Cofnięcie rejestracji do momentu przeprowadzenia badania przydatności do ruchu drogowego z pozytywnym skutkiem gwarantuje, że pojazdy stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego nie będą dopuszczone do ruchu drogowego. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego, ponowne przejście procesu rejestracji nie powinno być wymagane po zniesieniu cofnięcia. Ponadto pierwotna rejestracja pojazdu, który został ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim, jest automatycznie anulowana. Pozwoli to na uniknięcie równoległej rejestracji w różnych państwach członkowskich. Rejestracje pojazdów, które w wyniku okresowego badania przydatności do ruchu drogowego powinny zostać złomowane, oraz pojazdów zgłoszonych jako pojazdy wycofane z eksploatacji anuluje się w następstwie zgłoszenia. Wszystko to wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a więc bezpieczeństwa nas wszystkich, dlatego jestem za. We wniosku określono również nowe wymogi w zakresie elektronicznych baz danych rejestracji, śledzenia wyników badań przydatności do ruchu drogowego, ponownej rejestracji i kasacji pojazdów.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A segurança rodoviária e a proteção do ambiente são o eixo das alterações à diretiva relativa aos documentos de matrícula dos veículos que a Comissão propõe. A inclusão e ajuste de alguns aspetos técnicos pretendem introduzir especificações mais precisas quanto à localização da matrícula, suspensão da autorização de circulação na via pública de veículos que constituam um risco imediato para a segurança rodoviária e cancelamento automático de uma matrícula num Estado-Membro quando este é matriculado num outro, assim como em caso de abate do veículo. Não nos opusemos.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου