Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 2. července 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Převod prostředků: viz zápis
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 5.Závěry zasedání Evropské rady (27.-28. června 2013) (rozprava)
 6.Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (rozprava)
 7.Hlasování
  7.1.Volba veřejného ochránce práv (hlasování)
  7.2.Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (hlasování)
 8.Členství ve výborech: viz zápis
 9.Hlasování (pokračování)
  9.1.Vídeňská úmluva o občanské odpovědnosti za jaderné škody (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros) (hlasování)
  9.2.Provádění článku 93 Smlouvy o ES (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen) (hlasování)
  9.3.Vnější politika v oblasti letecké dopravy (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  9.4.Exportní úvěrové agentury členských států (A7-0193/2013 - Yannick Jadot) (hlasování)
  9.5.Žádost, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström) (hlasování)
  9.6.Statut evropské nadace (A7-0223/2013 - Evelyn Regner) (hlasování)
  9.7.Státní přístavní inspekce (A7-0394/2012 - Brian Simpson) (hlasování)
  9.8.Registrační doklady vozidel (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (hlasování)
  9.9.Silniční technické kontroly užitkových vozidel (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (hlasování)
  9.10.Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (hlasování)
  9.11.Prioritní látky v oblasti vodní politiky (A7-0397/2012 - Richard Seeber) (hlasování)
  9.12.Určité kategorie horizontální státní podpory a veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann) (hlasování)
  9.13.Modrý růst – podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU (A7-0209/2013 - Spyros Danellis) (hlasování)
  9.14.Přispění družstev k překonání krize (A7-0222/2013 - Patrizia Toia) (hlasování)
  9.15.Biohospodářství pro Evropu (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi) (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Volba veřejného ochránce práv
  11.1.Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
  11.2.Vídeňská úmluva o občanské odpovědnosti za jaderné škody (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
  11.3.Provádění článku 93 Smlouvy o ES (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  11.4.Vnější politika v oblasti letecké dopravy (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  11.5.Exportní úvěrové agentury členských států (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
  11.6.Žádost, aby byla Marine Le Pen zbavena imunity (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
  11.7.Statut evropské nadace (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
  11.8.Státní přístavní inspekce (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
  11.9.Registrační doklady vozidel (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  11.10.Silniční technické kontroly užitkových vozidel (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  11.11.Pravidelné technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  11.12.Prioritní látky v oblasti vodní politiky (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
  11.13.Určité kategorie horizontální státní podpory a veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
  11.14.Modrý růst – podpora udržitelného růstu v námořním odvětví a v odvětví námořní dopravy a cestovního ruchu v EU (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
  11.15.Přispění družstev k překonání krize (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
  11.16.Biohospodářství pro Evropu (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 13.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 14.Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)
 15.Situace v Bulharsku (rozprava)
 16.Oprava (článek 216 jednacího řádu)
 17.Nedávné záplavy v Evropě (rozprava)
 18.Členství ve výborech: viz zápis
 19.Provádění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (rozprava)
 20.Právní a správní předpisy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (rozprava)
 21.Reforma struktury bankovního odvětví EU (rozprava)
 22.Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (rozprava)
 23.Integrovaný rámec vnitřní kontroly - Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům
 24.Vážné přeshraniční zdravotní hrozby (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 26.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2283 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (7892 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí