Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 2. juli 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (27.-28. juni 2013) (forhandling)
 6.Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (forhandling)
 7.Afstemningstid
  7.1.Valg af Den Europæiske Ombudsmand (afstemning)
  7.2.Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (afstemning)
 8.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Wienkonventionen om civilretligt ansvar for nuklear skade (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros) (afstemning)
  9.2.Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen) (afstemning)
  9.3.EU's luftfartspolitik over for tredjelande (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  9.4.Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter (A7-0193/2013 - Yannick Jadot) (afstemning)
  9.5.Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström) (afstemning)
  9.6.Statut for den europæiske almennyttige fond (A7-0223/2013 - Evelyn Regner) (afstemning)
  9.7.Havnestatskontrol (A7-0394/2012 - Brian Simpson) (afstemning)
  9.8.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (afstemning)
  9.9.Syn af erhvervskøretøjer (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (afstemning)
  9.10.Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (afstemning)
  9.11.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (A7-0397/2012 - Richard Seeber) (afstemning)
  9.12.Visse former for horisontal statsstøtte offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann) (afstemning)
  9.13.Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU (A7-0209/2013 - Spyros Danellis) (afstemning)
  9.14.Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (A7-0222/2013 - Patrizia Toia) (afstemning)
  9.15.Bioøkonomi i Europa (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Valg af Den Europæiske OmbudsmandЍЍ
  11.1.Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
  11.2.Wienkonventionen om civilretligt ansvar for nuklear skade (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
  11.3.Anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  11.4.EU's luftfartspolitik over for tredjelande (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  11.5.Medlemsstaternes eksportkreditinstitutter (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
  11.6.Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
  11.7.Statut for den europæiske almennyttige fond (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
  11.8.Havnestatskontrol (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
  11.9.Registreringsdokumenter for motorkøretøjer (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  11.10.Syn af erhvervskøretøjer (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  11.11.Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  11.12.Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
  11.13.Visse former for horisontal statsstøtte offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
  11.14.Blå vækst - Fremme af bæredygtig vækst inden for skibsfart, søtransport og turisme i EU (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
  11.15.Andelsselskabers bidrag til løsning af krisen (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
  11.16.Bioøkonomi i Europa (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
 12.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (forhandling)
 15.Situationen i Bulgarien (forhandling)
 16.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 17.De nylige oversvømmelser i Europa (forhandling)
 18.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 19.Gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (forhandling)
 20.Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (forhandling)
 21.Reform af banksektorens struktur i EU (forhandling)
 22.Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (forhandling)
 23.Den integrerede struktur for intern kontrol - Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig
 24.Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (forhandling)
 25.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 26.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2283 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (7892 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik