Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2013. július 2., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 3.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 4.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 5.Az Európai Tanács 2013. június 27–28-i ülésének következtetései (vita)
 6.Az ír elnökség mérlege, beleértve a többéves pénzügyi keretet is (vita)
 7.Szavazások órája
  7.1.Az ombudsman megválasztása (szavazás)
  7.2.Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (szavazás)
 8.A bizottságok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Szavazások órája (folytatás)
  9.1.Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros) (szavazás)
  9.2.Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazása (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen) (szavazás)
  9.3.A légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitika (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu) (szavazás)
  9.4.A tagállami exporthitel-ügynökségek (A7-0193/2013 - Yannick Jadot) (szavazás)
  9.5.Marine Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström) (szavazás)
  9.6.Az európai alapítvány statútuma (A7-0223/2013 - Evelyn Regner) (szavazás)
  9.7.A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés (A7-0394/2012 - Brian Simpson) (szavazás)
  9.8.A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (szavazás)
  9.9.A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának ellenőrzése (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (szavazás)
  9.10.A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálata (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (szavazás)
  9.11.Elsőbbségi anyagok a vízpolitika terén (A7-0397/2012 - Richard Seeber) (szavazás)
  9.12.A horizontális állami támogatások bizonyos formái és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann) (szavazás)
  9.13.Kék növekedés – A fenntartható növekedés előmozdítása az EU tengeri, tengeri szállítási és idegenforgalmi ágazataiban (A7-0209/2013 - Spyros Danellis) (szavazás)
  9.14.A szövetkezetek hozzájárulása a válság leküzdéséhez (A7-0222/2013 - Patrizia Toia) (szavazás)
  9.15.Az európai biogazdaság (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi) (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Az ombudsman megválasztásaЍЍ
  11.1.Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
  11.2.Az atomkárokért való polgári jogi felelősségről szóló Bécsi Egyezmény (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
  11.3.Az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazása (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  11.4.A légi közlekedéssel kapcsolatos külpolitika (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  11.5.A tagállami exporthitel-ügynökségek (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
  11.6.Marine Le Pen parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
  11.7.Az európai alapítvány statútuma (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
  11.8.A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzés (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
  11.9.A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányok (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  11.10.A haszongépjárművek közlekedésre való alkalmasságának ellenőrzése (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  11.11.A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálata (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  11.12.Elsőbbségi anyagok a vízpolitika terén (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
  11.13.A horizontális állami támogatások bizonyos formái és a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
  11.14.Kék növekedés – A fenntartható növekedés előmozdítása az EU tengeri, tengeri szállítási és idegenforgalmi ágazataiban (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
  11.15.A szövetkezetek hozzájárulása a válság leküzdéséhez (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
  11.16.Az európai biogazdaság (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 14.Az alapvető jogok helyzete: magyarországi normák és gyakorlatok (vita)
 15.A bulgáriai helyzet (vita)
 16.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 17.Árvizek Európában (vita)
 18.A bizottságok tagjai: lásd a jegyzőkönyvet
 19.A megerősített együttműködés végrehajtása a pénzügyi tranzakciós adó területén (vita)
 20.Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések (vita)
 21.Az uniós bankszektor szerkezeti reformja (vita)
 22.Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatok (vita)
 23.Az egységes belső ellenőrzési keretrendszer - Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme - Csalás elleni küzdelem
 24.A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek (vita)
 25.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 26.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (2283 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (7892 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat