Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 2 juli 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (27-28 juni 2013). (debat)
 6.Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Verkiezing van de Europese Ombudsman (stemming)
  7.2.Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt) (stemming)
 8.Samenstelling commissies: zie notulen
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Verdrag van Wenen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros) (stemming)
  9.2.Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen) (stemming)
  9.3.Extern luchtvaartbeleid (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu) (stemming)
  9.4.Exportkredietinstellingen van de lidstaten (A7-0193/2013 - Yannick Jadot) (stemming)
  9.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström) (stemming)
  9.6.Statuut van de Europese stichting (A7-0223/2013 - Evelyn Regner) (stemming)
  9.7.Havenstaatcontrole (A7-0394/2012 - Brian Simpson) (stemming)
  9.8.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast) (stemming)
  9.9.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová) (stemming)
  9.10.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (A7-0210/2013 - Werner Kuhn) (stemming)
  9.11.Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (A7-0397/2012 - Richard Seeber) (stemming)
  9.12.Bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann) (stemming)
  9.13.Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren (A7-0209/2013 - Spyros Danellis) (stemming)
  9.14.Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis (A7-0222/2013 - Patrizia Toia) (stemming)
  9.15.Een bio-economie voor Europa (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Verkiezing van de Europese OmbudsmanЍЍ
  11.1.Statuut van de ambtenaren en regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de EU (A7-0156/2012 - Dagmar Roth-Behrendt)
  11.2.Verdrag van Wenen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor kernschade (A7-0198/2013 - Alajos Mészáros)
  11.3.Toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (A7-0180/2013 - Sirpa Pietikäinen)
  11.4.Extern luchtvaartbeleid (A7-0172/2013 - Marian-Jean Marinescu)
  11.5.Exportkredietinstellingen van de lidstaten (A7-0193/2013 - Yannick Jadot)
  11.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen (A7-0236/2013 - Cecilia Wikström)
  11.7.Statuut van de Europese stichting (A7-0223/2013 - Evelyn Regner)
  11.8.Havenstaatcontrole (A7-0394/2012 - Brian Simpson)
  11.9.Kentekenbewijzen van motorvoertuigen (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
  11.10.Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie deelnemen aan het verkeer (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
  11.11.Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
  11.12.Prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid (A7-0397/2012 - Richard Seeber)
  11.13.Bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg (A7-0179/2013 - Herbert Dorfmann)
  11.14.Blauwe groei - Bevordering van duurzame groei in de mariene, maritieme en toeristische sectoren (A7-0209/2013 - Spyros Danellis)
  11.15.Bijdrage van coöperaties aan de bestrijding van de crisis (A7-0222/2013 - Patrizia Toia)
  11.16.Een bio-economie voor Europa (A7-0201/2013 - Paolo Bartolozzi)
 12.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (debat)
 15.Situatie in Bulgarije (debat)
 16.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 17.Recente overstromingen in Europa (debat)
 18.Samenstelling commissies: zie notulen
 19.Uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (debat)
 20.Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (debat)
 21.Structurele hervorming van de bankensector in de EU (debat)
 22.Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (debat)
 23.Geïntegreerd internecontrolekader - Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding
 24.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2283 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (7892 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid