Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2285(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0197/2013

Předložené texty :

A7-0197/2013

Rozpravy :

PV 02/07/2013 - 22
CRE 02/07/2013 - 22

Hlasování :

PV 03/07/2013 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0318

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 3. července 2013 - Štrasburk Revidované vydání

9.16. Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
Videozáznamy vystoupení
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Degeaba implementăm măsuri de stimulare a creşterii economice în Uniunea Europeană dacă nu avem un sistem de coordonare eficientă la nivel european care să conducă la protejarea intereselor financiare ale Uniunii, prin combaterea fraudei. Conform rapoartelor Comisiei Europene, unul dintre principalele sectoare ameninţate de corupţie este cel al fondurilor europene. Având în vedere importanţa acestor fonduri pentru viitorul dezvoltării economice a Uniunii Europene, cât şi pentru cetăţenii Uniunii Europene, consider că este necesară îmbunătăţirea legislaţiilor naţionale privind corupţia din achiziţiile publice aferente fondurilor europene, cât şi eficientizarea monitorizării din partea Comisiei Europene. Aceste măsuri, coroborate cu simplificarea procedurilor de achiziţii publice, pot conduce la un grad sporit de absorbţie şi la o mai bună stimulare a creşterii economice prin finanţări europene.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). - Mr President, while I welcome the committee’s ongoing work towards fighting fraud across and within Europe’s borders, it is unfortunate that this report continues to promote the harmonisation of national criminal law systems across the EU. Member States should have complete sovereignty over how they decide to detect, pursue and prosecute instances of fraud and should not be forced to comply with standard EU requirements for evaluating individual cases and reporting information to the Commission.

Of course, this does not negate the responsibility of national governments actively to fight fraud. In that regard, I strongly welcome this report’s emphasis on tackling crime in agriculture and in relation to the common agricultural policy and cohesion policies – areas that remain so relevant to life in my constituency of Northern Ireland. I also support the committee’s focus on promoting the role of ICT and e-transactions in detecting fraud.

Finally, I welcome the report’s calls for law enforcement authorities to prioritise fighting fraud. Such a direction is vital and I would call upon Nationalist politicians in Northern Ireland to allow the National Crime Agency to operate in our region of the United Kingdom.

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente Relatório, começando por saudar a apresentação do relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a Proteção dos interesses financeiros da União Europeia – Luta contra a fraude – Relatório anual de 2011 (relatório anual da Comissão). Lamento, no entanto, que o relatório se cinja à informação transmitida pelos Estados-Membros. Saliento, ainda, que os Estados-Membros usam diferentes definições para tipos de crime semelhantes e que nem todos recolhem dados estatísticos idênticos e pormenorizados, de acordo com critérios comuns, o que dificulta a recolha de estatísticas fiáveis e comparáveis a nível da UE. Lamento, por conseguinte, que não seja possível avaliar a real escala global das irregularidades e fraudes em cada Estado-Membro ou identificar e penalizar os Estados-Membros com o nível mais elevado de irregularidades e fraudes, como tem sido repetidamente solicitado pelo Parlamento, pelo que se exorta estas entidades a uniformizar, em todos os Estados-Membros, os critérios de avaliação de irregularidades e fraudes, associando-as às respetivas medidas sancionatórias para os incumpridores.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Fiabilitatea economică a Uniunii Europene depinde într-un mod esenţial nu numai de protejarea eficienţei colectării resurselor, cât şi de eficienţa cu care fondurile europene sunt cheltuite. Raportul privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene continuă să fie din acest punct de vedere un instrument important atât pentru instituţiile europene, cât şi pentru statele membre. Cu toate acestea, este important de subliniat că, în ciuda importanţei sale, raportul face dificilă evaluarea dimensiunii reale a problemelor la acest nivel, întrucât el cuprinde numai date raportate de către statele membre, care definesc diferit frauda. Este important ca actorii naţionali şi instituţiile europene să adopte un cadru normativ similar, care să permită, aşa cum Legislativul European a cerut-o în mai multe ocazii, identificarea şi penalizarea statelor care nu combat eficient frauda. Este recomandabil, în acest context, şi acordarea de către Uniunea Europeană a unor fonduri suplimentare autorităţilor naţionale cu atribuţii în aplicarea legii. Eficienţa sistemului de cheltuieli publice este esenţială pentru Uniunea Europeană, atât în raport cu actualul context economic extrem de restrictiv, cât şi pentru asigurarea credibilităţii şi transparenţei instituţiei în rândul cetăţenilor europeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted for this report because it denounces the continuing problems with lack of standardised reporting of fraud by Member States, despite their obligation under the Treaty to share responsibility with the Commission for fighting fraud in EU expenditure and revenue. In addition I think that is important to emphasise the need to intensify further the fight against customs-related fraud and that, given the fact that fraud is increasingly being committed across international borders, a stronger legal framework, with clear commitments from the partner countries, is needed. Regarding OLAF, I welcome the initiative to reform it, especially in order to strengthen its capacity to tackle fraud in the EU’s external policy dimension.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Praėjusias metais biudžeto kontrolės komitete buvau paskirtas 2010 m. metinės ataskaitos rengėju. Tenka konstatuoti, kad tik nedidelė dalis praėjusiais metais mano parengtame pranešime įvardintų trūkumų buvo pašalinta. Tačiau išlieka esminė problema, susijusi su duomenų surinkimu iš valstybių narių apie galimus ir nustatytus bei išsiaiškintus sukčiavimo atvejus ir kuri jau tęsiasi kelis dešimtmečius. Valstybės narės laiku nepateikia duomenų arba jų pateikiami duomenys nėra tikslūs ir jų neįmanoma palyginti, taigi nėra galimybių objektyviai įvertinti realaus sukčiavimo masto ES valstybėse narėse, o EP, Komisija ir OLAF negali tinkamai atlikti savo funkcijų, susijusių su situacijos vertinimu ir tolesnių pasiūlymų teikimu. Tokia situacija neturi būti toleruojama ir Komisija turi prisiimti visapusišką atsakomybę už neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimą ir surinkti visus reikalingus suvienodintus duomenis, kuriuos būtų galima palyginti, nustatyti ataskaitų teikimo principus visose valstybėse narėse. Be to, nesuprantama yra tai, jog OLAF tarnyba negauna iš valstybių narių duomenų apie tai, kokių veiksmų buvo imąsi, kai OLAF perdavė informaciją apie sukčiavimus atitinkamos valstybės narės atsakingai institucijai. Šie probleminiai klausimai atsispindi ir 2011 m. ataskaitoje, todėl raginu Komisiją imtis realių veiksmų duomenų surinkimo srityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport, deoarece redresarea statelor membre lovite de criza economică şi financiară este îngreunată de corupţie, evaziune fiscală şi alte infracţiuni economice. Frauda subminează statul de drept şi conduce la utilizarea necorespunzătoare a fondurilor Uniunii Europene, fonduri asigurate de contribuabili. Impactul financiar al fraudelor a scăzut cu 37%, în comparaţie cu 2010, ceea ce arată că demersurile Comisiei Europene, dar şi ale statelor membre sunt tot mai eficiente. Totuşi, instituţiile, atât cele europene cât şi naţionale, trebuie să-şi adapteze metodele de investigare la dimensiunea transfrontalieră a problemei. România este conştientă de problema contrabandei la graniţele sale non-comunitare. În luna martie a acestui an a fost organizată o amplă acţiune numită "Antitabac 2013" care s-a finalizat cu capturi impresionante.

 
  
MPphoto
 
 

  Nora Berra (PPE), par écrit. – Une des tâches des Etats membres ainsi que de la Commission est de lutter contre la fraude ou toute autre activité illégale nuisant aux intérêts financiers de l'Union. Afin de pouvoir lutter efficacement contre la fraude fiscale, il est important de se pencher attentivement sur les systèmes de surveillance et de contrôle mis en place par les Etats et de veiller à ce que les données collectées par ces systèmes soient pertinentes et reflètent la réalité. Il est important de rappeler qu'en 2011, 1230 irrégularités ont été constatées, pour un impact de 404 millions d'euros. Considérant que le taux d'irrégularités de 2011 a connu une baisse de 37% par rapport à 2010, cette baisse correspond-t-elle à une baisse effective des irrégularités, ou est-elle le reflet d'un mouvais fonctionnement des systèmes de contrôle ? Au regard des éléments mis en avant par le rapport, j'ai voté pour ce dernier.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas išreiškia savo poziciją dėl 2011 m. metinės ataskaitos „ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“. Savo pranešimu Europos Parlamentas palankiai vertina Komisijos metinę ataskaitą, tačiau apgailestauja, kad šioje ataskaitoje yra išdėstyti tik valstybių narių pateikti duomenys. Parlamentas pažymi, kad vien valstybių narių pateikiamais duomenimis nereikėtų remti metinės ataskaitos, nes valstybės narės skirtingai apibrėžia panašią nusikalstamą veiką ir ne visos, taikydamos bendrus kriterijus, renka panašaus pobūdžio išsamius statistinius duomenis, todėl yra sunku gauti patikimus ir palyginamus ES lygmeniu statistinius duomenis. Dėl šios priežasties neįmanoma įvertinti faktinio bendro pažeidimų ir sukčiavimo masto pavienėse valstybėse narėse arba, kaip jau ne kartą yra prašęs Parlamentas, nustatyti valstybių narių, kuriose pažeidimų ir sukčiavimo mastas yra didžiausias, ir jas sudrausminti.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui présente les informations les plus récentes concernant les irrégularités frauduleuses signalées par les Etats membres ainsi que les progrès accomplis par la Commission et les Etats membres dans la mise en place de mesures qui assureront une protection renforcée des intérêts financiers de l'Union, notamment la stratégie antifraude de la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I abstained from voting in this case.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport, qui apporte un précieux éclairage sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne au cours de l'année 2011. C'est une tâche essentielle, qui permet de juger le caractère démocratique du fonctionnement de nos institutions et de nos procédures de décision. Je prends acte de la baisse importante des irrégularités constatées en 2011 et me félicite de la volonté du rapporteur de renforcer la position indépendante de l'OLAF, tout en critiquant l'attitude de son directeur actuel, notamment au regard des développements dans l'affaire Dalli.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – En cette période de sérieux économique et budgétaire, nous devons à tout prix mettre fin aux fraudes et évasions fiscales qui minent nos finances publiques et donc nos investissements pour la croissance et la cohésion. Plus de transparence et plus d'efficacité, c'est ce que vise ce rapport. Pour mettre fin aux pratiques frauduleuses, je pense effectivement qu'il faut améliorer nos réponses en termes de surveillance et de sanctions.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte en ce qu'il met en lumière la fraude (contrebande de cigarettes, tabac) qui met en danger les intérêts financiers de l'Union européenne. Il montre bien que les actuels moyens de lutte contre la fraude sont inadaptés ou insuffisants. En se positionnant pour un renforcement de la surveillance contre la fraude, le texte pourrait permettre à l'Union et à ses concitoyens de vivre dans un milieu non seulement plus juste, mais aussi plus sécurisé ; Il ne faut pas oublier que les produits frauduleux sont souvent nocifs pour la santé.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me félicite du vote sur ce rapport qui concerne la lutte contre la fraude de l'année 2011. La fraude est avant tout une infraction, et elle doit donc être sanctionnée. Le rapport, qui concerne seulement les données fournies par les États membres, montre malheureusement qu'il reste encore des différences parfois considérables dans le traitement de ces infractions en fonction du pays. Nous travaillerons donc à l'avenir pour une harmonisation plus grande dans ce domaine.

 
  
MPphoto
 
 

  Tamás Deutsch (PPE), írásban. − Üdvözlöm a jelentéstevő csalás elleni küzdelemről szóló jelentését, hiszen a csalás elleni európai szintű fellépés minden európai polgár érdeke. Aggodalomra ad okot az, hogy az OLAF a 2012-es és a 2013-as évre vonatkozó vizsgálati prioritások lefektetésénél küszöbértékeket vezetett be. A hivatal az egyes ügyeknél megvizsgálja azt, hogy mennyi az adott ügy valószínű pénzügyi hatása és amennyiben az nem ér el egy meghatározott értéket, akkor az OLAF nagy valószínűséggel nem vonja vizsgálat alá az adott ügyet. A meghatározott küszöbök igen magasak, pedig minden szabálytalanságot és csalást azonos mércével kellene kivizsgálni ahelyett, hogy a kis- és nagyjelentőségű ügyek között szelektálnának. Sajnálatos az a tény is, hogy a 2006 és 2011 között bírósági szakaszba lépett OLAF-vizsgálatok több mint felében a mai napig nem született bírósági döntés. A jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy az áfa- és adócsalások visszaszorításának egyik legeredményesebb módja a kereskedelmi ügyletek valós idejű összekötése az adóhatóságokkal, amelynek kiépítése több tagállamban, köztük Magyarországon is folyamatban van.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório por defender uma colaboração mais estreita entre a Comissão e os Estados-Membros na proteção dos interesses financeiros da União e na luta contra a fraude. Apesar de a Comissão ter aplicado algumas iniciativas positivas, a maioria das políticas atualmente conduzidas contra a corrupção é passiva. É necessário que as direções-gerais da Comissão reforcem internamente a prevenção da fraude nas áreas sob a sua alçada.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson och Marita Ulvskog (S&D), skriftlig. − Vi svenska socialdemokrater stödde betänkandet om årsrapporten för 2011 om skyddet av EU:s finansiella intressen – kampen mot bedrägerier.

Vi ställer oss dock tveksamma till punkterna 9 och 14 i betänkandet, vilka båda berör harmonisering av straffrätt inom EU. Vi tycker att det är viktigt att EU:s medlemsstaters straffrättssystem innehåller en gemensam definition av bedrägerier och överträdelser när det gäller skyddet av unionens ekonomiska intressen och för att få till stånd bättre samordning mot bedrägerier inom EU. Punkterna 9 och 14 ger dock uttryck för att det bör ske en harmonisering av medlemsstaternas strafflagar på samtliga områden, vilket är en skrivning vi svenska socialdemokrater vänder oss emot då just straffrätt är ett känsligt område och synen på vad som ska vara kriminellt, hur brott ska bekämpas och vilka straff som ska tillämpas skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

Vi valde därför att rösta emot dessa punkter.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Os interesses financeiros da União Europeia são particularmente importantes em tempo de crise e, por causa dela, a sua gestão e controlo devem ser especialmente rigorosas e realizadas em estreita colaboração entre as instituições europeias e os Estados-Membros. São conhecidas as dificuldades na coleta de recursos próprios, na forma de IVA e direitos aduaneiros. Tal como o relator, questiono-me se a redução de irregularidades detetadas em 2011 decorre da realidade ou deriva de deficiências nos sistemas de controlo. Faço votos para que a luta contra a fraude persista e dê frutos de modo a permitir uma adequada proteção e utilização dos interesses financeiros da União.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O relatório em análise, elaborado pelo colega Derek Vaughan, debruça-se sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia (UE), nomeadamente a luta contra a fraude. Numa altura de crise económica e financeira, é fundamental, mais do que nunca, implementar medidas estimuladoras da economia e evitar todas as formas de corrupção e de fraude e evasão fiscais que minam a sociedade, em geral, e a economia, em particular. Todos os anos, cerca de um trilião de euros escapam ao controlo financeiro dos Estados-Membros. Trata-se de um montante que exige de todos os contribuintes um comportamento responsável. Se todos pagarem os impostos devidos, todos pagaremos menos. Não obstante o êxito na luta contra a fraude – em 2011, a fraude caiu 47% e as taxas de cobrança melhoraram em mais de 40% -, muito há ainda por fazer. Os montantes perdidos são essenciais para relançar a economia, promover o crescimento económico e criar mais emprego. Votei favoravelmente este relatório porque incentiva a luta contra a fraude, promove uma melhor aplicação dos fundos comunitários – um dos setores mais afetados pela corrupção - através de uma clarificação do conceito de despesa pública e torna a supervisão mais eficaz.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. A Comissão de Controlo Orçamental redige todos os anos um relatório de iniciativa sobre a proteção dos interesses financeiros da União, que também inclui informações sobre as irregularidades e casos de fraude transmitidos pelos Estados-Membros. O relatório faz uma crítica à Comissão por esta se cingir às informações transmitida pelos Estados-Membros no seu relatório anual sobre a Proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a fraude. Isto porque os Estados-Membros "usam diferentes definições para tipos de crime semelhantes e [que] nem todos recolhem dados estatísticos idênticos e pormenorizados, de acordo com critérios comuns, o que dificulta a recolha de estatísticas fiáveis e comparáveis a nível da UE". Insta a que sejam uniformizados, nos Estados-Membros, os critérios de avaliação de irregularidades e fraudes, associando-as às respetivas medidas sancionatórias para os incumpridores. Pede que a Comissão tenha um papel mais ativo no acompanhamento dos sistemas de controlo e na supervisão dos Estados-Membros a fim de recuperar, para o orçamento da UE, os fundos pagos indevidamente. O relatório lamenta que os sistemas de direito penal só estejam parcialmente harmonizados. Não acompanhamos algumas das considerações feitas no relatório. A respeito do caso Comissário Dalli, o relatório solicita uma total transparência sobre as medidas e atuação do OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Boj proti podvodom a inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie je povinnosťou Komisie a členských štátov, ktorá je zakotvená v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Ukazuje sa ako opodstatnené, aby Komisia preskúmala existujúce prepojenie medzi správami o podvodoch, ktoré podávajú členské štáty, a potrebou harmonizovaného trestného práva, ktorým by sa stanovila spoločná definícia podvodného správania a trestných činov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie. Hoci Komisia prijíma všetky pozitívne iniciatívy, politiky zamerané proti korupcii sú väčšinou pasívne. I v danom kontexte je potrebné v širšom rozsahu posilniť boj proti podvodom a previnilcov brať na zodpovednosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione della Commissione COM(2012)0408 specifica che la Commissione stessa e gli Stati membri sono tenuti a lottare contro la frode ed altre attività illegali, proteggendo gli interessi finanziari dell'UE a livello di riscossione e di spesa. Tuttavia, gli Stati UE definiscono diversamente gli stessi reati e non si rifanno tutti ai medesimi criteri statistici. È quindi arduo valutare uniformemente le frodi che vengono attuate. Parte della relazione presenta poi l'accusa per la quale l'OLAF avrebbe dato inizio ad azioni investigative atipiche rispetto a quelle previste ex artt. 3-4 reg. (CE) n. 1073/1999. Date tutte queste osservazioni, esprimo voto negativo alla proposta.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Esprimo in primo luogo apprezzamento per il lavoro eseguito dal collega Vaughan. In secondo luogo intendo rivolgere alla Commissione un appello per l’elaborazione di una Relazione annuale nel cui ambito i dati riferiti alle irregolarità/frodi possano essere comparabili attraverso l’analisi ponderata dei diversi sistemi antifrode in possesso degli Stati membri (e quindi della diversa capacità di scoprire le frodi) nonché delle diverse modalità/tempistiche di invio dei dati afferenti i casi di “irregolarità/frode” scoperti. Perché ritengo opportuna questa relazione annuale? Perché ritengo consentirà di respingere ogni possibile ed eventuale tentativo di ritornare nell’alveo di vecchi “luoghi comuni”, secondo cui, paradossalmente, un maggior numero di casi di irregolarità/frode individuati e segnalati lealmente da uno SM rispetto ad altri, può determinare non solo una etichettatura negativa proprio nei confronti di quello Stato membro, ma anche ulteriori e più pesanti e ingiuste conseguenze come riduzione dei finanziamenti e sanzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, kadangi Europos Sąjungos (ES) finansinių interesų apsauga yra Europos institucijų ir mūsų visų prioritetas. Komisija privalo atidžiai stebėti valstybėse narėse veikiančių priežiūros ir kontrolės sistemų veiksmingumą ir užtikrinti, kad informacija apie pažeidimų mastą valstybėse narėse atspindėtų tikrąją padėtį. Valstybės narės laiku nepateikia duomenų dėl sukčiavimo ir pažeidimų arba jų pateikiami duomenys nėra tikslūs. Norint gauti visus reikalingus ir palyginamus duomenis būtina kuo skubiau priimti vienodus ataskaitų teikimo principus visose valstybėse narėse. Tai leistų matyti realų sukčiavimų valstybėse narėse mastą bei nustatyti valstybes nares, kuriose jis yra aukščiausias, ir imtis atitinkamų priemonių. Tai taip pat leistų nustatyti, kaip valstybės narės įgyvendina Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) tyrimų rekomendacijas. Trūkumai neleidžia objektyviai įvertinti realaus sukčiavimo masto ES valstybėse narėse, o Parlamentas, Komisija ir OLAF negali tinkamai atlikti savo funkcijų, susijusių su situacijos vertinimu ir tolesnių pasiūlymų teikimu. Todėl tokia situacija neturi būti toleruojama ir Komisija turi prisiimti visapusišką atsakomybę už neteisėtai išmokėtų lėšų susigrąžinimą ir surinkti visus reikalingus suvienodintus duomenis, kuriuos būtų galima palyginti, nustatyti ataskaitų teikimo principus visose valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report. The Commission’s Annual Report lacks important factors that are necessary for the prevention of fraud. For one, there is not enough transparency about expenditure and beneficiaries. The unknown information creates large loopholes for fraud to occur, without anybody’s knowledge. Secondly, the high conviction rates in Member States clearly show that there is need for further action on customs and VAT fraud. This report successfully outlines the effectiveness of this further action to fight fraud.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – Je me suis prononcée en faveur du rapport sur la protection des intérêts financiers de l'UE et de la lutte contre la fraude. Chaque année, la Commission européenne adresse un rapport au Parlement et au Conseil faisant état du bilan de l'évaluation des risques de fraude dans l'utilisation du budget de l'Union, ainsi que sur les mesures mises en œuvre pour combattre ces activités illégales. Les députés européens ont rappelé l'importance de la coopération entre les institutions européennes et les Etats membres contre ce problème. D'autre part, le rapport donne les priorités et les domaines dans lesquels la lutte anti-fraude doit être particulièrement ciblée. Il s'agit notamment de l'application de la politique agricole commune, de la politique de cohésion, ou encore de la politique d'élargissement. La fraude doit être combattue car elle porte atteinte aux intérêts de l'Union et des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), na piśmie. − Jest to dobre i bardzo potrzebne sprawozdanie. Pragnę wyrazić słowa uznania dla sprawozdawcy Dereka Vaughana. Rezolucja dotyka wielu obszarów, w których mogą być zagrożone interesy finansowe UE. Nie pominięto rekomendacji dla państw członkowskich w sprawach prawa karnego, systemów podatkowych czy ceł. Ważne są zalecenia i oceny dotyczące funkcjonowania OLAF. Oby ta rezolucja jak najszybciej przyniosła oczekiwane zmiany potrzebne nam wszystkim, bowiem mogą one oznaczać korzyści wyrażone w miliardach euro oraz w zmianie postaw i zachowań.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), in writing. − I voted for this Resolution, which calls for ‘corruption with an impact on the financial interests of the European Union to be considered as fraud as regards the application of Article 325(5) TFEU and to be included in the Commission’s annual report on the protection of the European Union’s financial interests - Fight against fraud’.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – Nous pouvons regretter que les Etats membres utilisent diverses définitions pour la même catégorie de délits et que tous ne collectent pas de statistiques détaillées similaires selon des critères communs, et que par conséquent il ne soit pas possible d'évaluer l'ampleur globale réelle des irrégularités et de la fraude dans les différents Etats membres. La Commission devrait examiner le lien entre le signalement des fraudes par les Etats membres et l'absence d'un droit pénal harmonisé.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O presente Relatório sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia - Luta contra a fraude - Relatório anual de 2010 contém as informações mais recentes sobre as irregularidades e os casos de suspeita de fraude comunicados pelos Estados-Membros. O Relatório analisa um tópico específico, acordado antecipadamente entre a Comissão e os Estados-Membros, a saber, o risco de duplo financiamento na política de coesão. É muito importante que os dados fornecidos pelos Estados-Membros sejam fiáveis e que garantam que a luta contra a fraude na utilização dos fundos comunitários seja cada vez mais eficaz, pois trata-se de salvaguardar o dinheiro de todos os cidadãos europeus. O combate à fraude e a quaisquer outras atividades ilegais que afetem os interesses financeiros da União é uma obrigação da Comissão e dos Estados-Membros, consagrada no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), bil-miktub. − Il-ġlieda kontra l-frodi u l-ħarsien tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea huma kruċjali biex nassiguraw tmexxija u governanza tajba tal-Unjoni Ewropea. Kruċjali wkoll biex nissalvagwardjaw l-interessi taċ-ċittadini Ewropej. Mill-esperjenza nafu li hemm prezz għall-frodi. Il-frodi jiswew mijiet ta' miljuni ta' euro. Għalhekk irridu nassiguraw li nkunu avvanzati aktar minn dawk li jridu jħaxxnu bwiethom għad-detriment ta' ċittadini onesti. Fi żmien ta' kriżi ekonomika, b'sejħiet biex jitnaqqas l-infiq, irridu nimplimentaw regoli biex il-flus - flusna l-Ewropej - jinġabru lura, u jintuzaw biex ninċentivaw it-tkabbir ekonomiku. Għalhekk jien ivvutajt favur.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe por suponer una mejora en el funcionamiento del procedimiento de auditoría de los fondos de la Unión Europea y un avance en la lucha contra el fraude en los fondos europeos. Se analizan los informes de la Comisión Europea y de la OLAF sobre la actividad de la Unión Europea en el ámbito de las defensa de sus intereses financieros y de la lucha contra el fraude en 2011. En estos informes se expresan las críticas más importantes a los puntos débiles de los sistemas de control del presupuesto de la Unión Europea tanto de los ingresos como de los gastos. Entre ellos se numeran problemas en aduanas, con el IVA, el contrabando de tabaco, los fraudes en la agricultura, en los fondos de cohesión, etc. He votado a favor del presente informe porque expresa las críticas fundamentales a los sistemas de control de la UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − The report notes improvements which took place during the year 2011, but also highlights the degree to which better cooperation and a standardised approach are needed among Member States in fraud reporting. At the same time, it welcomes the work underway on a Directive on the fight against fraud to the EU’s financial interests by means of criminal law. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Nach wie vor sind die Agrar- und die Kohäsionspolitik jene Bereiche, in denen, laut der statistischen Auswertung, die meisten Betrugsfälle vorkommen und der finanzielle Schaden am höchsten ist. Dieser wird jährlich auf 77 bzw. 204 Millionen Euro geschätzt. Insgesamt wurden im Jahr 2011 1 230 Betrugsfälle gemeldet, deren finanzieller Schaden sich auf 404 Millionen Euro beläuft. Dies entspricht einem Minus von 37 Prozent. Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass die betrügerischen Aktivitäten tatsächlich rückläufig sind, da auch die Möglichkeit besteht, dass die Kontrollmechanismen in den einzelnen Mitgliedstaaten versagt haben. Von Seiten der EU wäre es notwendig, diese Kontrollmechanismen sowie die Arten der Delikte und ihr Strafmaß in jedem EU-Mitgliedstaat zu vereinheitlichen, um so die Problematik der Betrugsfälle auf längere Sicht deutlich eindämmen zu können. Wie in dem Bericht auch eingeräumt wird, ist ein nicht außer Acht zu lassender Kritikpunkt, dass die einzelnen Mitgliedstaaten für ähnliche Verstöße unterschiedliche Definitionen verwenden und auch die statistischen Daten nicht auf gemeinsam definierten Grundlagen erhoben werden. Ein tatsächlicher Vergleich ist folglich nicht möglich. Deshalb habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − La lotta contro le frodi deve essere condotta congiuntamente, sia a livello nazionale sia a livello europeo; basti pensare che ogni anno nell'UE, a causa della frode e dell'evasione fiscale, si perdono circa mille miliardi di euro di denaro pubblico, che rappresentano approssimativamente un costo annuo di 2 000 euro per ogni cittadino europeo.

Difendere gli interessi finanziari dell'Unione è interesse di tutti noi, poiché sono soldi nostri, che in caso di comportamenti fraudolenti vengono sottratti all'intera collettività. Bisogna quindi migliorare i controlli alle dogane, e c'è da dire che, almeno per una volta, è l'Italia ad essere all'avanguardia in questo settore, e sono piuttosto i porti del Nord Europa che spesso effettuano controlli approssimativi e compiacenti.

Agricoltura e politica di coesione, ovvero i fondi strutturali regionali, sono altri ambiti su cui bisogna intervenire in maniera massiccia, perché soggetti purtroppo a frequenti casi di frode. Oltre che essere un'importante battaglia dal punto di vista economico, la lotta alle frodi è anche una questione di civiltà, poiché la "mentalità dell'imbroglio" non può assolutamente trovare spazio, né in Italia né in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), par écrit. – Le contrôle des dépenses publiques ainsi que la lutte contre la fraude est un élément primordial pour obtenir la confiance des citoyens ainsi que des comptes sains et justes permettant la bonne mise en place des programmes d’aide de l’Union européenne. Le rapport fait état de la baisse significative des fraudes ces derniers temps. M.Vaughan interroge les organes de contrôle de chaque État membre pour qu’ils mettent en place des mesures plus strictes pour éviter les examens de dossier laxistes, surtout en cette période de crise ou chaque euro dépensé doit l’être avec parcimonie et rigueur. Je vote donc en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto la proposta di risoluzione del Parlamento europeo in materia di tutela antifrode degli interessi finanziari dell'Unione Europea. Le irregolarità fraudolente incidono sulle finanze dell'Unione europea significativamente, è pertanto indispensabile intervenire su questo genere di reato attraverso misure di coordinamento nella riscossione delle entrate tra gli Stati Membri e alle dogane nonché rafforzare l'efficienza dell'OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Toetasin raportit, mille probleemitõstatused ja ettepanekud ELi finantshuvide kaitse ja pettusevastase võitluse tõhustamiseks on igati asjakohased. Usaldusväärse ja täpse aruande koostamise takistuseks on kindlasti asjaolu, et ELi tasandil ei koguta ühtse metoodika alusel võrreldavat statistikat. Praegune andmete kogumise viis, kus piirdutakse liikmesriikide poolt esitatud andmetega ning liikmesriigiti kasutatakse isegi sama liiki kuritegude kohta erinevaid mõisteid, ei õigusta ennast. Lisaks eelmainitule ei edasta liikmesriigid õigeaegselt oma andmeid või esitavad need ebatäpselt, mistõttu Euroopa Parlament, komisjon ja OLAF ei saa mõistagi nõuetekohaselt oma hindamist teostada. Seetõttu toetan selliste liikmesriikide rangemat kohtlemist ning ELi eelarvest alusetult väljamakstud vahendite sissenõudmist. Et tagada aruande usaldusväärsus, on ennekõike vaja kehtestada ühtsed aruandluse põhimõtted, mille alusel üldse asjakohaseid andmeid koguda, mitte võrrelda võrreldamatuid asju, tegeledes tühja töö ja enesepettusega.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją, kadangi sukčiavimas yra ES finansiniams interesams kenkiantis reiškinys, kurį nedelsiant reikia pašalinti. Kova su mokestiniu sukčiavimu turi būti tiek ES, tiek kiekvienos valstybės narės prioritetas. Visų pirma, siekiant veiksmingai kovoti su mokesčių slėpimu, turi būti taikomos teisingos, tvarios ir piliečiams palankesnės mokesčių sistemos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad didelis apmokestinimas sukelia itin skaudžias pasekmes bei didina mokesčių slėpimo ir sukčiavimo galimybes. Žlunga įmonės, verslas perkeliamas į palankesnes šalis, didėja nedarbo lygis. Tačiau mokesčių slėpimas neturi tapti vieninteliu išgyvenimo būdu. Kova su mokesčių slėpimu ir sukčiavimu turi būti teisėta. Ji negali pažeisti piliečių privatumo ir asmeninės laisvės bei kitų pagrindinių teisių. Tačiau nepakanka vien prevencijos ir tyrimo. Išlieka veiksmingos teisėsaugos veiklos poreikis. Būtina užtikrinti geresnį bendradarbiavimą ir koordinavimą taikant griežtas sankcijas ir nuo nesąžiningo elgesio atgrasomas priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Tax fraud, tax evasion and tax avoidance represent major risks for EU public finances, especially in these times of economic crisis. They are unlawful activities and criminal offences. One trillion euros in public money is lost on average every year in the EU, due to tax fraud and tax avoidance. This amount exceeds the total amount spent by Member States on healthcare and it is four times that spent on education in the EU. Cohesion policy and agriculture still remain the highest areas involved in fraud, while significant sums are also lost through VAT fraud. The EU and its Member States have a shared responsibility and obligation to fight fraud by introducing a standardised reporting approach, improving their mutual cooperation, by making tax systems simpler and more transparent, and by improving the national management declarations about EU funds. Better cooperation on anti-fraud policies is also needed with third countries. We call for a closer working relationship between OLAF and its Supervisory Committee and welcome the work underway on a Directive on the Fight against Fraud to the EU’s Financial Interests by means of Criminal Law. I voted in favour of this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente as considerações do Parlamento Europeu sobre o Relatório anual de 2011 relativo à proteção dos interesses financeiros da União Europeia – Luta contra a fraude, das quais destaco a preocupação no sentido de que, para impedir o futuro uso fraudulento de fundos da PAC, não basta uma abordagem estatística do problema. Exige-se também uma análise dos mecanismos que estão por detrás da fraude, em particular nos casos graves. Considera-se igualmente que os Estados-Membros devem notificar a Comissão de todas as irregularidades detetadas e que as notificações de irregularidades classificadas como fraudulentas devem ser objeto de rigorosa análise.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O combate à fraude e a quaisquer outras atividades ilegais que afetem os interesses financeiros da União é uma obrigação da Comissão e dos Estados-Membros, consagrada no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A estratégia de combate à fraude deve, por isso, ser objeto de reforço e de introdução de adequadas melhorias. Assim, o relator propõe que se estabeleça uma distinção entre fraude e erros ou irregularidades, chama a atenção para a harmonização insuficiente dos sistemas de Direito Penal nos Estados-Membros e insta a que toda a corrupção com impacto nos interesses financeiros da UE seja considerada fraude. As conclusões dos estudos do OLAF, que investiga os casos lesivos para o orçamento da UE, merecem ser analisadas com cuidado, tudo devendo ser feito para assegurar a recuperação dos fundos comunitários pagos indevidamente aos Estados-Membros e evitar as perdas relacionadas com fraudes aduaneiras. Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. The EU and the Member States share responsibility for the protection of the Union’s financial interests and the fight against fraud, and close cooperation between the Commission and the Member States is essential. The Member States have the primary responsibility for implementing some 80 % of the Union budget, as well as for the collection of own resources, inter alia in the form of VAT and customs duties. The Commission has recently undertaken a number of important initiatives on anti-fraud policy measures. Thus, Parliament stresses that countering fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Union is the obligation of the Commission and the Member States, as enshrined in the Treaty on the Functioning of the European Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), skriftlig. − Kampen mot bedrägeri är särskilt viktig i dagens ekonomiska kris. År 2011 försvann över 400 miljoner euro. Varje euro som går förlorad genom skatteflykt, bidragsfusk, smuggling och tullbedrägerier måste betalas av EU:s medborgare.

Ett stort ansvar ligger på nationella tillsynsmyndigheter. E-förvaltning, elektroniska transaktioner och gemensamt IT-system för tullmyndigheter underlättar uppföljning och ökar transparensen. Detta kostar pengar, men kommissionen bör skjuta till extra resurser för nationella polisinsatser och för Europol, så att vi kan slå ut de kriminella gängen och se till att de så nödvändiga inkomsterna inte försvinner ner i skurkarnas fickor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Ho espresso parere favorevole alla relazione sul rapporto annuale di tutela degli interessi finanziari dell´UE perché l´incidenza finanziaria delle frodi e delle attività illegali preoccupa anche il mercato e il bilancio comunitario. La lotta alla frode deve essere una delle priorità dell´Unione perché arreca un danno all´intero sistema e in questo periodo di crisi economica occorre assicurarsi che i fondi dell´UE investiti negli Stati membri vengano ben spesi e affidati a soggetti che ne abbiano davvero necessità. Nonostante i progressi raggiunti negli ultimi anni nel recupero di somme indebitamente percepite, occorre lavorare per avere sistemi di controllo sempre più efficaci, che dovranno essere valutati per i loro risultati. Al fine di agevolare questo compito, ogni Stato dovrà impegnarsi a fornire informazioni dettagliate sui controlli interni, in modo da consentire l´elaborazione di analisi per aree geografiche più accurate e poter lavorare a manovre di intervento. Intanto gli Stati dovranno cercare di recuperare le somme indebitamente riscosse e sarebbe auspicabile un maggiore impegno per snellire i processi giudiziari, velocizzando i recuperi. Occorre inoltre definire criteri di valutazione standard in tutti gli Stati membri, associati a pene adeguate per i trasgressori, e fornire maggiore sostegno alle zone maggiormente coinvolte dal fenomeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. − Hlasovala som za túto správu, lebo na jej základe hodnotíme nielen priaznivé výsledky, ale môžeme poukázať aj na nedostatky a slabé miesta, ktoré naďalej poškodzujú finančné záujmy EÚ. S potešením som prijala správu, že v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ došlo v roku 2011 k zníženiu počtu nezrovnalostí a k zlepšeniu výsledkov, pokiaľ ide o vymáhanie neoprávnene vyplatených prostriedkov EÚ. Aj keď by sme s celkovým stavom ochrany finančných záujmov EÚ mohli byť spokojní, chcem poukázať na nedostatky, ktoré sú spojené s nejednotným prístupom jednotlivých členských štátov k oznamovaniu podvodov a iných nezrovnalostí, čo vedie k pochybnostiam o primeranosti ich vnútroštátnych systémov oznamovania. Očakávam, že Komisia vypracuje pre všetky členské štáty rovnaké zásady podávania správ a zabezpečí zber porovnateľných a spoľahlivých údajov, ktoré budú odrážať skutočnú situáciu jednotlivých členských štátov. Vítam všetky kroky Únie, ktoré smerujú k odstráneniu podvodov a vymáhaniu neoprávnene vyplatených súm od konečných príjemcov v oblasti politiky súdržnosti, no zároveň očakávam lepšiu spoluprácu s členskými štátmi a skrátenie mnohokrát zdĺhavých postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Υπερψήφισα την έκθεσή αυτή, η οποία καταδεικνύει τη σημασία της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Συμφωνώ με την ανάγκη καταπολέμησης της απάτης σε όλους τους τομείς δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Θα ήθελα συγκεκριμένα να υπογραμμίσω τη μείωση των παρατυπιών που αναφέρθηκαν ως απάτη, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος στους τομείς της γεωργίας και της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, η περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος σφάλματος. Ακόμη, υποστηρίζω την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας τις προσπάθειες δημοσιονομικού εξορθoλογισμού που καταβάλλονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ αναγκαία την αποτελεσματικότερη συλλογή του ΦΠΑ, την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην επιτήρηση των τελωνείων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Επιπλέον, θεωρώ ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της OLAF, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, οι σχέσεις μεταξύ αυτής και της Επιτροπής Εποπτείας χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Τέλος, καλωσορίζω τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα καταπολέμησης της απάτης και ιδιαίτερα τα υψηλότερα επίπεδα συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα αυτό όπως και στον τομέα ανάκτησης των προ-ενταξιακών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Le rapport parlementaire de 2011 concernant la protection des intérêts financiers de l'Union européenne (PIF), élaboré par Derek Vaughan, note les améliorations survenues durant l'année, tout en soulignant à quel point une meilleure collaboration et une approche normalisée sont nécessaires sur le plan du compte rendu des fraudes par les États membres.

Parallèlement, le rapport salue le travail en cours sur une directive relative à la lutte contre la fraude affectant les intérêts financiers de l'Union (au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission du contrôle budgétaire). Le groupe S&D déposera un amendement en plénière appelant à améliorer d'urgence les relations de travail entre l'OLAF (Office européen de lutte antifraude) et son comité de surveillance. La Commission européenne a compris la nécessité de contribuer à ce processus, mais une collaboration plus active se fait toujours attendre de la part des deux composants de l'OLAF.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. A Comissão Europeia apresentou uma resolução sobre a proteção dos interesses financeiros da União Europeia, tendo como objetivo avaliar até que ponto os fundos da UE ou as receitas do orçamento da UE estão em risco de utilização abusiva, por motivos de irregularidades ou atos fraudulentos. Voto favoravelmente o presente relatório por entender ser determinante definir novas medidas para proteger os interesses financeiros da UE, diminuir a fraude e outras irregularidades que afetam o orçamento da UE, melhorar os sistemas de luta antifraude no domínio da política de coesão e os procedimentos de cobrança.

 
  
MPphoto
 
 

  Inese Vaidere (PPE), rakstiski. − Ekonomiskās krīzes apstākļos īpaši liela uzmanība jāpievērš tam, lai jau tā ierobežotie līdzekļi netiktu izsaimniekoti. Ja asākās diskusijas par nākamo ES daudzgadu budžetu 2014.–2020. gadam ir saistītas ar kohēzijas un lauksaimniecības finansējumu, tad arī augstākais krāpšanas līmenis ir vērojams tieši šajās jomās (attiecīgi 204 un 77 miljonu eiro apmērā). Kopumā saistībā ar 2011. gadā atklātajiem pārkāpumiem ir jāatgūst 321 miljons eiro. Turklāt konstatētie krāpšanas gadījumi nebūt neatspoguļo problēmas faktiskos apmērus.

Balsojumā atbalstīju rezolūciju par cīņu pret krāpšanu, kas aicina pastiprināt darbu pie uzraudzības un kontroles sistēmu uzlabošanas. Svarīgi ir attīstīt efektīvu e-pārvaldību, kas ir priekšnoteikums labākai valsts finanšu pārredzamībai.

Būtiska problēma ir arī tas, ka dalībvalstis, kas ir atbildīgas par apmēram 80 % ES budžeta izpildi, atšķirīgi definē nodarījumu veidus. Tāpat arī kontroles sistēmas ir atšķirīgas un nereti visai nepilnīgas. Diemžēl lielākā daļa pārkāpumu, kas saistīti ar ES līdzekļu izlietojumu, tiek izdarīti tieši dalībvalstu līmenī.

Eiropas Parlamenta pieņemtā rezolūcija ir būtisks solis pretim labākai ES resursu pārraudzībai. Tikai panākot efektīvu ES budžeta līdzekļu izlietojumu, spēsim īstenot nepieciešamos pasākumus darbavietu radīšanai un izaugsmes veicināšanai.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Difficile de se prononcer contre le renforcement de l'indépendance et surtout de l'efficacité de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). En 2011, le montant des fonds publics perdus à cause de la fraude et de l'évasion fiscales dans l’Union était estimé à 1000 milliards d’euros, soit 2000 euros par citoyen européen. «Le montant moyen des impôts perdus en Europe aujourd'hui est supérieur au montant total que les États membres consacrent aux soins de santé» indique le rapport. Si les activités frauduleuses ont baissé par rapport à 2010, c’est probablement «le signe que les systèmes de surveillance et de contrôle dans les États membres sont insuffisants». On voit bien le risque de couper systématiquement dans les dépenses publiques... Les socialistes ont continuellement tenté de diminuer les aspects les plus critiques du rapport, notamment concernant l’affaire Dalli, ce commissaire déchu pour trafic d'influence! J’ai voté pour ce rapport mais me suis abstenue concernant les amendements sur la création d’un corps de fonctionnaires douaniers européens et d’un parquet européen spécifique. Faisons déjà des contrôles efficaces dans nos États membres et en collaboration avec un OLAF efficace avant de toujours faire des bons en avant dans l’intégration européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), in writing. − I voted in favour of the report because tax fraud, tax evasion and tax avoidance practices lead to losses, deficit and debt level increase in all Member States. At the moment we have to fight against the financial crisis that is spreading throughout Europe and we must generate development, growth and investments, create jobs and promote SMEs and start-ups. We have to encourage development.

It is in the interest of our countries’ economies and citizens to have a stable and transparent tax system that helps us fight against tax fraud and evasion. In my opinion, Member States (beneficiating from EU funds) with low recovery rates should speed up their procedures and make use of the available legal instruments and guarantees when irregularities are detected – this in order to have more money available for the areas in which they are really needed.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), písomne. − Všade tam, kde sa prideľujú peniaze z verejných rozpočtov, hrozí riziko podvodov a korupcie. To platí aj pre využívanie prostriedkov z fondov EÚ. Nepovažujem však za správne, aby sa pri vyšetrovaní podvodov zavádzali akési „prahy citlivosti“, ktoré de facto umožňujú, že niektoré prípady sa vôbec neotvoria. Je to ako povedať zlodejovi: môžeš beztrestne kradnúť, ale neber si príliš veľa. Takáto predstava o spravodlivosti je pre mňa úplne neprijateľná. Preto som rada, že Parlament v tejto správe dôrazne žiada riaditeľa úradu OLAF, aby prestal uplatňovať prahový prístup pri stanovovaní priorít vyšetrovania. Pracovné zaťaženie nie je dôvod na zatváranie očí pred kriminalitou.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. A Comissão de Controlo Orçamental redige todos os anos um relatório de iniciativa sobre a protecção dos interesses financeiros da União, que também inclui informações sobre as irregularidades e casos de fraude transmitidos pelos Estados-Membros. O relatório faz uma crítica à Comissão por esta se cingir às informações transmitidas pelos Estados-Membros no seu relatório anual sobre a Proteção dos interesses financeiros da UE – Luta contra a fraude. Isto porque os Estados-Membros usam diferentes definições para tipos de crime semelhantes. Insta a que sejam uniformizados, nos Estados-Membros, os critérios de avaliação de irregularidades e fraudes, associando-as às respectivas medidas sancionatórias para os incumpridores. Não acompanhamos algumas das considerações feitas no relatório.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí