Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 3 юли 2013 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Дневен ред
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Програма за дейността на литовското председателство (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Избор на омбудсмана
  6.2.Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (гласуване)
  6.3.Колесни превозни средства (изменение на Решение 97/836/ЕО („Ревизирано споразумение от 1958 година“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (гласуване)
  6.4.Колесни пътни превозни средства (изменение на Решение 2000/125/ЕО на Съвета („Паралелно споразумение“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (гласуване)
  6.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/000 TA 2013 — техническа помощ по инициатива на Комисията (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (гласуване)
 7.Връчване на наградата "Сахаров“ на Гийермо Фариняс, победител от 2010 г.
 8.Време за гласуване
  8.1.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  8.2.Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (гласуване)
  8.3.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (гласуване)
  8.4.Сериозни трансгранични здравни заплахи (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (гласуване)
  8.5.Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (гласуване)
  8.6.Въвеждане на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (гласуване)
  8.7.Безопасността по пътищата (B7-0318/2013) (гласуване)
  8.8.Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (гласуване)
  8.9.Скорошни наводнения в Европа (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (гласуване)
  8.10.Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (гласуване)
  8.11.Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (гласуване)
  8.12.Интегрирана рамка за вътрешен контрол (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Избор на Омбудсман
  9.2.Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Колесни превозни средства (изменение на Решение 97/836/ЕО („Ревизирано споразумение от 1958 година“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Колесни пътни превозни средства (изменение на Решение 2000/125/ЕО на Съвета („Паралелно споразумение“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/000 TA 2013 — техническа помощ по инициатива на Комисията (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Сериозни трансгранични здравни заплахи (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Въвеждане на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Безопасността по пътищата (B7-0318/2013)
  9.13.Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Скорошни наводнения в Европа (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Интегрирана рамка за вътрешен контрол (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 11.Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (разискване)
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (продължение на разискването)
 14.Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (разискване)
 15.Дневен ред: вж. протокола
 16.Положението в Египет (разискване)
 17.Практически условия за организирането на европейските избори през 2014 г. (разискване)
 18.Атаки срещу информационните системи (разискване)
 19.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (разискване)
 20.Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия (разискване)
 21.Откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите (разискване)
 22.Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 24.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2201 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (7302 kb)
Правна информация - Политика за поверителност