Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 3. července 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Pořad jednání
 3.Předložení dokumentů: viz zápis
 4.Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 5.Program litevského předsednictví (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Volba veřejného ochránce práv
  6.2.Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (hlasování)
  6.3.Kolová vozidla (změna rozhodnutí 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (hlasování)
  6.4.Kolová vozidla (změna rozhodnutí Rady 2000/125/ES („paralelní dohoda“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (hlasování)
  6.5.Mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc z podnětu Komise (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (hlasování)
 7.Udělení Sacharovovy ceny jejímu laureátovi za rok 2010 Guillermu Fariñasovi
 8.Hlasování
  8.1.Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (hlasování)
  8.2.Právní a správní předpisy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (hlasování)
  8.3.Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (hlasování)
  8.4.Vážné přeshraniční zdravotní hrozby (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (hlasování)
  8.5.Provádění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (hlasování)
  8.6.Přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (hlasování)
  8.7.Bezpečnost silničního provozu (B7-0318/2013) (hlasování)
  8.8.Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (hlasování)
  8.9.Nedávné záplavy v Evropě (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (hlasování)
  8.10.Reforma struktury bankovního odvětví EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (hlasování)
  8.11.Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (hlasování)
  8.12.Integrovaný rámec vnitřní kontroly (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Volba veřejného ochránce práv
  9.2.Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Kolová vozidla (změna rozhodnutí 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Kolová vozidla (změna rozhodnutí Rady 2000/125/ES („paralelní dohoda“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Mobilizace prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc z podnětu Komise (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Právní a správní předpisy týkající se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Harmonogram dražeb povolenek na emise skleníkových plynů (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Vážné přeshraniční zdravotní hrozby (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Provádění posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Přijetí eura Lotyšskem ke dni 1. ledna 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Bezpečnost silničního provozu (B7-0318/2013)
  9.13.Stav dodržování základních práv: normy a postupy v Maďarsku (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Nedávné záplavy v Evropě (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Reforma struktury bankovního odvětví EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Ochrana finančních zájmů EU – boj proti podvodům (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Integrovaný rámec vnitřní kontroly (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Uzavření společnosti provozující řecké veřejnoprávní vysílání (rozprava)
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 13.Uzavření společnosti provozující řecké veřejnoprávní vysílání (pokračování rozpravy)
 14.Programy agentury NSA (Spojené státy) pro sledování, subjekty členských států pro sledování a dopady na soukromí občanů EU (rozprava)
 15.Pořad jednání: viz zápis
 16.Situace v Egyptě (rozprava)
 17.Organizace voleb do Evropského parlamentu v roce 2014 (rozprava)
 18.Útoky proti informačním systémům (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii (rozprava)
 21.Zahájení jednání o mnohostranné dohodě o službách (rozprava)
 22.Zvýšení norských cel na zemědělské produkty (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2201 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (7302 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí