Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 3. juli 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Dagsorden
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Det litauiske formandskabs program (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Valg af ombudsmanden
  6.2.Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (afstemning)
  6.3.Hjulkøretøjer (Ændring af afgørelse 97/836/EF ("overenskomst af 1958 som revideret")) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (afstemning)
  6.4.Hjulkøretøjer (Ændring af afgørelse 2000/125/EF ("parallelaftalen")) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (afstemning)
  6.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning EGF/2013/000 TA 2013 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (afstemning)
 7.Tildeling af Sakharovprisen til Guillermo Fariñas, vinder i 2010
 8.Afstemningstid
  8.1.Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (afstemning)
  8.2.Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (afstemning)
  8.3.Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (afstemning)
  8.4.Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (afstemning)
  8.5.Gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (afstemning)
  8.6.Letlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (afstemning)
  8.7.Trafiksikkerhed (B7-0318/2013) (afstemning)
  8.8.Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (afstemning)
  8.9.De nylige oversvømmelser i Europa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (afstemning)
  8.10.Reform af banksektorens struktur i EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (afstemning)
  8.11.Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (afstemning)
  8.12.Den integrerede struktur for intern kontrol (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Valg af Den Europæiske Ombudsmand
  9.2.Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Hjulkøretøjer (Ændring af afgørelse 97/836/EF ("overenskomst af 1958 som revideret")) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Hjulkøretøjer (Ændring af afgørelse 2000/125/EF ("parallelaftalen")) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning EGF/2013/000 TA 2013 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Letlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Trafiksikkerhed (B7-0318/2013)
  9.13.Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.De nylige oversvømmelser i Europa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Reform af banksektorens struktur i EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Den integrerede struktur for intern kontrol (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Lukning af det nationale græske radio-tv-selskab (forhandling)
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Lukning af det nationale græske radio-tv-selskab (fortsat forhandling)
 14.Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (forhandling)
 15.Dagsordenen: se protokollen
 16.Situationen i Egypten (forhandling)
 17.Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014 (forhandling)
 18.Angreb på informationssystemer (forhandling)
 19.Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 20.Bevilling af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (forhandling)
 21.Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser (forhandling)
 22.Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (2201 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (7302 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik