Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 3. juuli 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Päevakord
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Eesistujariigi Leedu tööprogramm (arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Ombudsmani valimine
  6.2.Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (hääletus)
  6.3.Ratassõidukid (otsuse 97/836/EÜ muutmine (1958. aasta muudetud kokkulepe)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (hääletus)
  6.4.Ratassõidukid (otsuse 2000/125/EÜ muutmine („paralleelne kokkulepe”)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (hääletus)
  6.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/000 TA 2013 – tehniline abi komisjoni algatusel (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (hääletus)
 7.Sahharovi auhinna üleandmine 2010. aasta võitjale Guillermo Fariñasele
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (hääletus)
  8.2.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevad õigus- ja haldusnormid (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (hääletus)
  8.3.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (hääletus)
  8.4.Tõsised piiriülesed terviseohud (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (hääletus)
  8.5.Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (hääletus)
  8.6.Euro kasutuselevõtmine Lätis 1. jaanuaril 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (hääletus)
  8.7.Liiklusohutus (B7-0318/2013) (hääletus)
  8.8.Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (hääletus)
  8.9.Hiljutised üleujutused Euroopas (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (hääletus)
  8.10.ELi pangandussektori struktuuri reformimine (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (hääletus)
  8.11.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (hääletus)
  8.12.Ühtne sisekontrolliraamistik (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Ombudsmani valimine
  9.2.Iirimaa eesistumisperioodi ülevaade ja kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku osas (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Ratassõidukid (otsuse 97/836/EÜ muutmine (1958. aasta muudetud kokkulepe)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Ratassõidukid (otsuse 2000/125/EÜ muutmine („paralleelne kokkulepe”)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2013/000 TA 2013 – tehniline abi komisjoni algatusel (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) korraldatud juurdlused (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid käsitlevad õigus- ja haldusnormid (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamine (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Tõsised piiriülesed terviseohud (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Euro kasutuselevõtmine Lätis 1. jaanuaril 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Liiklusohutus (B7-0318/2013)
  9.13.Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Hiljutised üleujutused Euroopas (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.ELi pangandussektori struktuuri reformimine (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Ühtne sisekontrolliraamistik (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Kreeka riikliku ringhäälinguettevõtte sulgemine (arutelu jätkamine)
 14.USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (arutelu)
 15.Päevakord (vt protokoll)
 16.Olukord Egiptuses (arutelu)
 17.Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (arutelu)
 18.Infosüsteemide vastu suunatud ründed (arutelu)
 19.Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 20.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (arutelu)
 21.Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (arutelu)
 22.Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2201 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7302 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika