Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslista
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Liettuan puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Oikeusasiamiehen vaali
  6.2.Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (äänestys)
  6.3.Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 97/836/EY muuttaminen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (äänestys)
  6.4.Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 2000/125/EY muuttaminen ("rinnakkaissopimus")) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (äänestys)
  6.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/000 TA 2013 - tekninen apu komission aloitteesta (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (äänestys)
 7.Saharov-palkinnon luovuttaminen vuoden 2010 palkinnonsaajalle Guillermo Fariñasille
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (äänestys)
  8.2.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (äänestys)
  8.3.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (äänestys)
  8.4.Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (äänestys)
  8.5.Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (äänestys)
  8.6.Euron käyttöönottaminen Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (äänestys)
  8.7.Liikenneturvallisuus (B7-0318/2013) (äänestys)
  8.8.Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (äänestys)
  8.9.Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (äänestys)
  8.10.EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (äänestys)
  8.11.EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (äänestys)
  8.12.Yhdennetyn sisäisen valvonnan kehys (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Oikeusasiamiehen vaali
  9.2.Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 97/836/EY muuttaminen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 2000/125/EY muuttaminen ("rinnakkaissopimus")) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/000 TA 2013 - tekninen apu komission aloitteesta (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Euron käyttöönottaminen Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Liikenneturvallisuus (B7-0318/2013)
  9.13.Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Yhdennetyn sisäisen valvonnan kehys (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkeminen (keskustelu)
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkeminen (jatkoa keskustelulle)
 14.Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (keskustelu)
 15.Esityslista: ks. pöytäkirja
 16.Egyptin tilanne (keskustelu)
 17.Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt (keskustelu)
 18.Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset (keskustelu)
 19.Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 20.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle (keskustelu)
 21.Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen (keskustelu)
 22.Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2201 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (7302 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö