Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkė
 3.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 4.Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokola)
 5.Lietuvos pirmininkavimo programa (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Ombudsmeno rinkimai
  6.2.Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (balsavimas)
  6.3.Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 97/836/EB (pataisytas 1958 m. susitarimas) keitimas) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (balsavimas)
  6.4.Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 2000/125/EB (Paralelus susitarimas) keitimas) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (balsavimas)
  6.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška EGF/2013/000 TA 2013 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva) (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (balsavimas)
 7.Sacharovo premijos įteikimas 2010 m. laureatui Guillermo Fariñas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (balsavimas)
  8.2.Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (balsavimas)
  8.3.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (balsavimas)
  8.4.Didelės tarpvalstybinės grėsmės sveikatai (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (balsavimas)
  8.5.Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (balsavimas)
  8.6.Euro įvedimas Latvijoje 2014 m. sausio 1 d. (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (balsavimas)
  8.7.Kelių eismo sauga (B7-0318/2013) (balsavimas)
  8.8.Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (balsavimas)
  8.9.Neseniai Europoje įvykę potvyniai (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (balsavimas)
  8.10.ES bankų sektoriaus struktūros reforma (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (balsavimas)
  8.11.ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (balsavimas)
  8.12.Integruota vidaus kontrolės sistema (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Europos ombudsmeno rinkimai
  9.2.Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 97/836/EB (pataisytas 1958 m. susitarimas) keitimas) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 2000/125/EB (Paralelus susitarimas) keitimas) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška EGF/2013/000 TA 2013 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva) (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Didelės tarpvalstybinės grėsmės sveikatai (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Euro įvedimas Latvijoje 2014 m. sausio 1 d. (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Kelių eismo sauga (B7-0318/2013)
  9.13.Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Neseniai Europoje įvykę potvyniai (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.ES bankų sektoriaus struktūros reforma (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Integruota vidaus kontrolės sistema (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 11.Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarymas (diskusijos)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarymas (diskusijų tęsinys)
 14.JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui (diskusijos)
 15.Darbotvarkė (žr. protokola)
 16.Padėtis Egipte (diskusijos)
 17.Geresnis 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimas (diskusijos)
 18.Atakos prieš informacines sistemas (diskusijos)
 19.Ginklų eksportas: Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Papildoma makrofinansinė pagalba Gruzijai (diskusijos)
 21.Derybų dėl daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžia (diskusijos)
 22.Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 24.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (2201 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (7302 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika