Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2013. gada 3. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtība
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Lietuvas prezidentūras darbības programma (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Ombuda ievēlēšana
  6.2.Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (balsošana)
  6.3.Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 97/836/EK („Pārskatītais 1958. gada nolīgums”)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (balsošana)
  6.4.Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2000/125/EK („Paralēlais nolīgums”)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (balsošana)
  6.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2013/000 TA 2013 - tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (balsošana)
 7.Saharova balvas pasniegšana 2010. gada balvas ieguvējam Guillermo Fariñas
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (balsošana)
  8.2.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (balsošana)
  8.3.Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (balsošana)
  8.4.Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (balsošana)
  8.5.Ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļa jomā (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (balsošana)
  8.6.Euro ieviešana Latvijā 2014. gada 1. janvārī (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (balsošana)
  8.7.Ceļu satiksmes drošība (B7-0318/2013) (balsošana)
  8.8.Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (balsošana)
  8.9.Nesenie plūdi Eiropā (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (balsošana)
  8.10.ES banku sektora struktūras pārveidošana (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (balsošana)
  8.11.2011. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (balsošana)
  8.12.Integrēta iekšējās kontroles sistēma (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Eiropas ombuda ievēlēšana
  9.2.Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 97/836/EK („Pārskatītais 1958. gada nolīgums”)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2000/125/EK („Paralēlais nolīgums”)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2013/000 TA 2013 - tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļa jomā (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Euro ieviešana Latvijā 2014. gada 1. janvārī (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Ceļu satiksmes drošība (B7-0318/2013)
  9.13.Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Nesenie plūdi Eiropā (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.ES banku sektora struktūras pārveidošana (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.2011. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Integrēta iekšējās kontroles sistēma (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšana (debates)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšana (debašu turpināšana)
 14.ASV NSA īstenotās novērošanas programmas, dažādu dalībvalstu izlūkdienesti un ietekme uz ES pilsoņu privātumu (debates)
 15.Darba kārtība (sk. protokolu)
 16.Stāvoklis Ēģiptē (debates)
 17.Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanu norises praktiskie aspekti (debates)
 18.Uzbrukumi informācijas sistēmām (debates)
 19.Ieroču eksports — Padomes Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 20.Turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai (debates)
 21.Sarunu uzsākšana par daudzpusējo nolīgumu par pakalpojumiem (debates)
 22.Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājums (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2201 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (7302 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika