Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 3 juli 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Agenda
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Programma van het Litouws voorzitterschap (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Verkiezing van de Ombudsman
  6.2.Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (stemming)
  6.3.Wielvoertuigen (Wijziging van Besluit 97/836/EG ("Herziene Overeenkomst van 1958")) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (stemming)
  6.4.Wielvoertuigen (Wijziging van Besluit 2000/125/EG ("parallelle overeenkomst")) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (stemming)
  6.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/000 TA 2013 – technische bijstand op initiatief van de Commissie (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (stemming)
 7.Uitreiking van de Sacharov-prijs aan Guillermo Fariñas, winnaar van de Sacharov-prijs in 2010
 8.Stemmingen
  8.1.Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (stemming)
  8.2.Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (stemming)
  8.3.Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (stemming)
  8.4.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (stemming)
  8.5.Uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (stemming)
  8.6.Aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (stemming)
  8.7.Verkeersveiligheid (B7-0318/2013) (stemming)
  8.8.Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (stemming)
  8.9.Recente overstromingen in Europa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (stemming)
  8.10.Structurele hervorming van de bankensector in de EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (stemming)
  8.11.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (stemming)
  8.12.Geïntegreerd internecontrolekader (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Verkiezing van de Europese Ombudsman
  9.2.Balans van het Iers voorzitterschap, met inbegrip van het MFK-akkoord (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Wielvoertuigen (Wijziging van Besluit 97/836/EG ("Herziene Overeenkomst van 1958")) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Wielvoertuigen (Wijziging van Besluit 2000/125/EG ("parallelle overeenkomst")) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2013/000 TA 2013 – technische bijstand op initiatief van de Commissie (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Uitvoering van nauwere samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Aanneming van de euro door Letland op 1 januari 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Verkeersveiligheid (B7-0318/2013)
  9.13.Situatie op het gebied van de grondrechten: normen en praktijken in Hongarije (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Recente overstromingen in Europa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Structurele hervorming van de bankensector in de EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Geïntegreerd internecontrolekader (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Sluiting van de Griekse nationale omroeporganisatie (debat)
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Sluiting van de Griekse nationale omroeporganisatie (voortzetting van het debat)
 14.Amerikaanse NSA-controleprogramma´s, controle-instanties in diverse lidstaten en impact op de privacy van EU-burgers (debat)
 15.Agenda: zie notulen
 16.Situatie in Egypte (debat)
 17.Organisatie van de Europese verkiezingen in 2014 (debat)
 18.Aanvallen op informatiesystemen (debat)
 19.Wapenuitvoer: uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad (debat)
 20.Aanvullende macrofinanciële bijstand aan Georgië (debat)
 21.Opening van onderhandelingen over een plurilaterale dienstenovereenkomst (debat)
 22.Verhoging Noorse douanerechten op landbouwproducten (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2201 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (7302 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid