Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 3 lipca 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek obrad
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Bilans prezydencji irlandzkiej, w tym porozumienie w sprawie WRF (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Program działań prezydencji litewskiej (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Wybory Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
  6.2.Bilans prezydencji irlandzkiej, w tym porozumienie w sprawie WRF (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (głosowanie)
  6.3.Pojazdy kołowe (Zmiana decyzji 97/836/WE („zrewidowane porozumienie z 1958 r.”)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (głosowanie)
  6.4.Pojazdy kołowe (Zmiana decyzji Rady 2000/125/WE („porozumienie równoległe”) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (głosowanie)
  6.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/000 TA 2013 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (głosowanie)
 7.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa Guillermo Fariñasowi, laureatowi za 2010 r.
 8.Głosowanie
  8.1.Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (głosowanie)
  8.2.Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (głosowanie)
  8.3.Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (głosowanie)
  8.4.Poważne transgraniczne przypadki zagrożenia zdrowia (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (głosowanie)
  8.5.Wdrożenie wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (głosowanie)
  8.6.Przyjęcie euro przez Łotwę w dniu 1 stycznia 2014 r. (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (głosowanie)
  8.7.Bezpieczeństwo ruchu drogowego (B7-0318/2013) (głosowanie)
  8.8.Sytuacja w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (głosowanie)
  8.9.Niedawne powodzie w Europie (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (głosowanie)
  8.10.Reforma struktury unijnego sektora bankowego (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (głosowanie)
  8.11.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (głosowanie)
  8.12.Zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich
  9.2.Bilans prezydencji irlandzkiej, w tym porozumienie w sprawie WRF (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Pojazdy kołowe (Zmiana decyzji 97/836/WE („zrewidowane porozumienie z 1958 r.”)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Pojazdy kołowe (Zmiana decyzji Rady 2000/125/WE („porozumienie równoległe”) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2013/000 TA 2013 – pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Dochodzenia prowadzone przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Harmonogram aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Poważne transgraniczne przypadki zagrożenia zdrowia (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Wdrożenie wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Przyjęcie euro przez Łotwę w dniu 1 stycznia 2014 r. (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Bezpieczeństwo ruchu drogowego (B7-0318/2013)
  9.13.Sytuacja w zakresie praw podstawowych: standardy i praktyka na Węgrzech (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Niedawne powodzie w Europie (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Reforma struktury unijnego sektora bankowego (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Zintegrowane ramy kontroli wewnętrznej (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Zamknięcie greckiego krajowego nadawcy radiowo-telewizyjnego (debata)
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Zamknięcie greckiego krajowego nadawcy radiowo-telewizyjnego (ciąg dalszy debat)
 14.Program inwigilacji amerykańskiej NSA, służby wywiadowcze w różnych państwach członkowskich i wpływ na prywatność obywateli UE (debata)
 15.Porządek dzienny: Patrz protokól
 16.Sytuacja w Egipcie (debata)
 17.Praktyczne aspekty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (debata)
 18.Ataki na systemy informatyczne (debata)
 19.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB (debata)
 20.Dalsza pomoc makrofinansowa dla Gruzji (debata)
 21.Otwarcie negocjacji na temat wielostronnej umowy w sprawie usług (debata)
 22.Podwyżka norweskich ceł na produkty rolne (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2201 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (7302 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności