Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 3 iulie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Ordinea de zi
 3.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 4.Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Programul de activități al Președinției lituaniene (dezbatere)
 6.Votare
  6.1.Alegerea Ombudsmanului
  6.2.Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (vot)
  6.3.Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 97/836/CE („Acordul revizuit din 1958”)] (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (vot)
  6.4.Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 2000/125/CE a Consiliului („acord paralel”)] (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (vot)
  6.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/000 TA 2013 - asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (vot)
 7.Ceremonia de acordare a Premiului Saharov lui Guillermo Fariñas, câștigător în 2010
 8.Votare
  8.1.Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (vot)
  8.2.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (vot)
  8.3.Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (vot)
  8.4.Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (vot)
  8.5.Aplicarea cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (vot)
  8.6.Adoptarea monedei euro de către Letonia la 1 ianuarie 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (vot)
  8.7.Siguranța rutieră (B7-0318/2013) (vot)
  8.8.Situaţia drepturilor fundamentale: standardele şi practicile din Ungaria (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (vot)
  8.9.Inundaţiile recente din Europa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (vot)
  8.10.Reforma structurii sectorului bancar din UE (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (vot)
  8.11.Protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (vot)
  8.12.Cadrul de control intern integrat (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (vot)
 9.Explicaţii privind votul
  9.1.Alegerea Ombudsmanului
  9.2.Revizuirea Președinției irlandeze, inclusiv a acordului referitor la CFM (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 97/836/CE („Acordul revizuit din 1958”)] (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Vehicule cu roți [modificarea Deciziei 2000/125/CE a Consiliului („acord paralel”)] (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2013/000 TA 2013 - asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Actele cu putere de lege și actele administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Calendarul licitaţiilor de cote de emisie de gaze cu efect de seră (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Aplicarea cooperării consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Adoptarea monedei euro de către Letonia la 1 ianuarie 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Siguranța rutieră (B7-0318/2013)
  9.13.Situaţia drepturilor fundamentale: standardele şi practicile din Ungaria (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Inundaţiile recente din Europa (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Reforma structurii sectorului bancar din UE (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Cadrul de control intern integrat (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 11.Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (dezbatere)
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare
 13.Închiderea Radioteleviziunii naţionale din Grecia (continuarea dezbaterii)
 14.Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (dezbatere)
 15.Ordinea de zi: consultaţi procesul-verbal
 16.Situația din Egipt (dezbatere)
 17.Modalitățile practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (dezbatere)
 18.Atacuri împotriva sistemelor informatice (dezbatere)
 19.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (dezbatere)
 20.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (dezbatere)
 21.Inițierea negocierilor referitoare la un Acord multilateral privind serviciile (dezbatere)
 22.Creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (2201 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (7302 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate