Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 3. júla 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program schôdze
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Program činností litovského predsedníctva (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Voľba ombudsmana
  6.2.Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (hlasovanie)
  6.3.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  6.4.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 2000/125/ES („paralelná dohoda“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (hlasovanie)
  6.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc na podnet Komisie (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (hlasovanie)
 7.Udelenie Sacharovovej ceny Guillermovi Fariñasovi, laureátovi v roku 2010
 8.Hlasovanie
  8.1.Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (hlasovanie)
  8.2.Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (hlasovanie)
  8.3.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (hlasovanie)
  8.4.Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (hlasovanie)
  8.5.Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (hlasovanie)
  8.6.Prijatie eura Lotyšskom od 1. januára 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (hlasovanie)
  8.7.Bezpečnosť cestnej premávky (B7-0318/2013) (hlasovanie)
  8.8.Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (hlasovanie)
  8.9.Nedávne záplavy v Európe (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (hlasovanie)
  8.10.Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  8.11.Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (hlasovanie)
  8.12.Integrovaný rámec vnútornej kontroly (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Voľba európskeho ombudsmana
  9.2.Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 2000/125/ES („paralelná dohoda“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc na podnet Komisie (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Prijatie eura Lotyšskom od 1. januára 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Bezpečnosť cestnej premávky (B7-0318/2013)
  9.13.Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Nedávne záplavy v Európe (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Integrovaný rámec vnútornej kontroly (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (rozprava)
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (pokračovanie rozpravy)
 14.Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (rozprava)
 15.Program: pozri zápisnicu
 16.Situácia v Egypte (rozprava)
 17.Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)
 18.Útoky na informačné systémy (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku (rozprava)
 21.Začatie rokovaní o viacstrannej dohode o službách (rozprava)
 22.Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2201 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (7302 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia