Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 3. julij 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Dnevni red
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Pregled irskega predsedstva, vključno z dogovorom o večletnem finančnem okviru (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Program dejavnosti litovskega predsedstva (razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Izvolitev varuha človekovih pravic
  6.2.Pregled irskega predsedstva, vključno z dogovorom o večletnem finančnem okviru (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013) (glasovanje)
  6.3.Cestna vozila (sprememba Sklepa Sveta 97/836/ES („Revidiran sporazum iz leta 1958“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  6.4.Cestna vozila (sprememba Sklepa Sveta 2000/125/ES („Vzporedni sporazum“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  6.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/000 TA 2013 - tehnična pomoč na pobudo Komisije (A7-0243/2013 - Alda Sousa) (glasovanje)
 7.Podelitev nagrade Saharova Guillermu Fariñasu, dobitniku nagrade leta 2010
 8.Čas glasovanja
  8.1.Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle) (glasovanje)
  8.2.Zakoni in drugi predpisi o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (A7-0125/2013 - Sven Giegold) (glasovanje)
  8.3.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote) (glasovanje)
  8.4.Resne čezmejne nevarnosti za zdravje (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux) (glasovanje)
  8.5.Izvajanje okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (A7-0230/2013 - Anni Podimata) (glasovanje)
  8.6.Uvedba eura v Latviji 1. januarja 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz) (glasovanje)
  8.7.Varnost v cestnem prometu (B7-0318/2013) (glasovanje)
  8.8.Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (A7-0229/2013 - Rui Tavares) (glasovanje)
  8.9.Nedavne poplave v Evropi (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013) (glasovanje)
  8.10.Reforma strukture bančnega sektorja EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy) (glasovanje)
  8.11.Zaščita finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (A7-0197/2013 - Derek Vaughan) (glasovanje)
  8.12.Integriran okvir notranje kontrole (A7-0189/2013 - Andrea Češková) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Izvolitev varuha človekovih pravic
  9.2.Pregled irskega predsedstva, vključno z dogovorom o večletnem finančnem okviru (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
  9.3.Cestna vozila (sprememba Sklepa Sveta 97/836/ES („Revidiran sporazum iz leta 1958“)) (A7-0192/2013 - Vital Moreira)
  9.4.Cestna vozila (sprememba Sklepa Sveta 2000/125/ES („Vzporedni sporazum“)) (A7-0194/2013 - Vital Moreira)
  9.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/000 TA 2013 - tehnična pomoč na pobudo Komisije (A7-0243/2013 - Alda Sousa)
  9.6.Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (A7-0225/2013 - Ingeborg Gräßle)
  9.7.Zakoni in drugi predpisi o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (A7-0125/2013 - Sven Giegold)
  9.8.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
  9.9.Resne čezmejne nevarnosti za zdravje (A7-0337/2012 - Gilles Pargneaux)
  9.10.Izvajanje okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (A7-0230/2013 - Anni Podimata)
  9.11.Uvedba eura v Latviji 1. januarja 2014 (A7-0237/2013 - Burkhard Balz)
  9.12.Varnost v cestnem prometu (B7-0318/2013)
  9.13.Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (A7-0229/2013 - Rui Tavares)
  9.14.Nedavne poplave v Evropi (RCB7-0319/2013, B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013, B7-0324/2013)
  9.15.Reforma strukture bančnega sektorja EU (A7-0231/2013 - Arlene McCarthy)
  9.16.Zaščita finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (A7-0197/2013 - Derek Vaughan)
  9.17.Integriran okvir notranje kontrole (A7-0189/2013 - Andrea Češková)
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Zaprtje grške nacionalne javne radiotelevizije (razprava)
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Zaprtje grške nacionalne javne radiotelevizije (nadaljevanje razprave)
 14.Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU (razprava)
 15.Dnevni red: gl. zapisnik
 16.Razmere v Egiptu (razprava)
 17.Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 (razprava)
 18.Napadi na informacijske sisteme (razprava)
 19.Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (razprava)
 20.Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji (razprava)
 21.Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah (razprava)
 22.Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (2201 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (7302 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov