Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2655(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0331/2013

Keskustelut :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0327

Puheenvuorot
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg Lopullinen versio

14.8. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (B7-0331/2013)
Puheenvuorot videotiedostoina
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, this is an extremely important topic on which we had a very good discussion this morning. Completing the digital single market is a sine qua non for the development of the economy in Europe and getting the jobs and growth which are so necessary post the recession, which we hope will happen very soon.

I myself am involved in the Data Protection Regulation. That is obviously a very important aspect of this whole question: guaranteeing citizens’ data protection while also striking a proper balance so that businesses can flourish, particularly, encouraging the development of e-commerce and creating the trust and vehicles by which that can be developed. It is a big task, but it is crucial if we are to create the united Europe that we want.

 
  
 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Aprovo o presente relatório, considerando ser essencial explorar o pleno potencial do mercado único digital para que a UE seja uma economia mais competitiva e dinâmica baseada no conhecimento, em benefício quer dos seus cidadãos, quer das suas empresas; e considerando que a UE deve atuar desde já para manter a sua vantagem competitiva mundial, nomeadamente em setores de grande crescimento, como sejam a plataforma Internet e a indústria de aplicações informáticas. A meu ver, uma conectividade omnipresente, com base num acesso sem obstáculos às redes Internet de banda larga e de alto débito, no acesso universal e equitativo aos serviços Internet por todos os cidadãos e na disponibilização do espetro para serviços de banda larga sem fios, constitui um pré-requisito essencial ao desenvolvimento do mercado único digital. Tendo ainda em conta que a economia da UE atravessa uma importância mutação estrutural, que tem repercussões na sua competitividade global e no seu mercado de trabalho, afigura-se assim urgente a adoção de um verdadeiro mercado único digital.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Pentru ca Uniunea Europeană să ajungă la gradul de competitivitate dorit de către liderii europeni și populație deopotrivă, trebuie fructificate toate oportunitățile existente. Piața unică digitală (PUD) reprezintă o oportunitate pentru UE, motiv pentru care consider că executivul european trebuie să acționeze de urgență pentru a înlătura obstacolele care împiedică finalizarea PUD, inclusiv prin simplificarea cadrului juridic privind TVA și asigurarea accesului la servicii paneuropene sigure de plată. Datorită schimbărilor de pe piața muncii europene și nu numai, consider că trebuie acordată o atenție tot mai mare dezvoltării cunoștințelor digitale și competențelor electronice pentru toate categoriile de vârstă, motiv pentru care încurajez statele membre să facă investițiile necesare în acest sens, apelând și la resursele financiare existente la nivel european, cum ar fi Fondul social european. Salut intenția Comisiei de a propune un nou pachet privind telecomunicațiile, care să includă măsuri de eliminare a tarifelor roaming în viitorul apropiat. Am votat în favoarea acestei rezoluții.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea rezoluţiei deoarece piaţa unică digitală şi comerţul electronic sunt sectoare în creştere, ele având o pondere tot mai mare în economia europeană. Este important ca Uniunea să reglementeze acest sector şi să ţină cont de numeroasele beneficii pe care acesta le va aduce economiei, mai ales în anii următori, când importanţa sa va creşte şi mai mult, reprezentând crearea multor locuri de muncă, în special pentru tineri. Totuşi, anumite chestiuni trebuie să fie completate. De exemplu, ameliorarea accesului IMM-urilor la infrastructura tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor prin acces la bandă largă şi folosirea eficientă a internetului. Mai mult, este necesară eliminarea totală a barierelor existente în serviciile transfrontaliere, bariere reprezentate de costul plăţilor şi modernizarea cadrului legal pentru drepturile de proprietate intelectuală. În final, Uniunea trebuie să se concentreze asupra ameliorării încrederii consumatorilor în piaţa online, dar şi asupra importanţei mecanismelor de rezolvare alternativă şi online a disputelor.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Economia UE suferă modificări structurale semnificative, care îi afectează competitivitatea la nivel mondial. Fragmentarea pieţei unice digitale pune în pericol opţiunile consumatorilor întrucât trebuie să se stimuleze încrederea consumatorilor, siguranţa lor în cadrul pieţei şi cunoaşterea drepturilor pe care le au, acordându-se o atenţie deosebită consumatorilor vulnerabili, întrucât este esenţial să se ofere consumatorilor din Uniune o mai bună protecţie în ceea ce priveşte produsele şi serviciile care le pot pune în pericol siguranţa sau sănătatea. Consider că încrederea consumatorului este esenţială pentru comerţul electronic, atât naţional, cât şi transfrontalier şi este necesară calitatea siguranţei, trasabilităţii şi autenticităţii produselor, a împiedicării practicilor ilegale sau neloiale şi a respectării normelor referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte pour inviter les Etats membres et la Commission à faire du développement du marché unique numérique une priorité absolue et adopter une stratégie ambitieuse pour faire de ce beau projet une réalité de terrain. L'idée du marché unique numérique est d'investir dans le capital humain pour remédier à la pénurie de compétences, en investissant dans la création d'emplois d'avenir à fort potentiel de croissance, comme l'économie verte ou les secteurs de santé. Dans ma circonscription, je travaille à la mise en place d'un système de télémédecine, qui vise à remédier à la pénurie de médecins dans les déserts médicaux. Je soutiens donc fortement la mise en place du marché unique numérique, pour que d'autres initiatives locales comme la télémédecine puissent être réalisées.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − I voted against this report as I believe that the dual legislation will be confusing for the UK’s consumers and would therefore be against consumer interests.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. As TIC têm hoje um papel fundamental na promoção do crescimento económico. Têm promovido a reestruturação dos mercados, alteraram o modo de fazer negócios e continuam a oferecer uma grande oportunidade para a inovação. Precisamos de investir nas TIC como um dos principais pilares para promover o crescimento e a criação de emprego, especialmente no contexto de crise económica que a economia mundial está a atravessar. Mais do que construir infraestruturas de banda larga ou de apoio ao setor das TIC, a Europa tem de explorar o potencial da Internet em todos os setores da economia e aproveitá-lo para a recuperação económica.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − L'applicazione della tecnologia al mercato interno permette un aumento di efficienza stimato a 800 miliardi di euro. Si tratta di un valore che non può essere lasciato da parte, e la commissione IMCO chiede, attraverso questa proposta di risoluzione che sarà votata durante la prossima sessione plenaria, che la Commissione europea si attivi affinché i cittadini europei possano sfruttare questo potenziale. A tal fine, si deve disporre degli strumenti giuridici e tecnologici individuati dai relatori, che lavorano su questo tema da anni, oltre a creare le condizioni perché il consumatore abbia le competenze necessarie e quella fiducia che fa da comburente a qualunque sistema economico. Le PMI italiane potrebbero vedere il loro mercato potenziale decuplicarsi, e i consumatori godrebbero di più libertà di scelta e di mercati più concorrenziali, a vantaggio di prezzi e qualità. Per tutte queste ragioni ho votato a favore di questa risoluzione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Într-o societate tot mai informatizată, cetăţenii europeni au nevoie de noi servicii de e-guvernare de înaltă calitate, iar acest lucru se poate realiza prin adoptarea unor soluții tehnologice inovante precum achizițiile electronice, care pot şi trebuie să faciliteze livrarea continuă de informații și servicii, dar şi alte măsuri precum identificarea electronică, documentele electronice, semnăturile electronice și serviciile de distribuție electronică. Pentru realizarea acestui obiectiv, este nevoie de stimularea inovației și a investițiilor în competențele electronice, precum şi încurajarea implicării IMM-urilor, care pot contribui la combaterea șomajului, în special în rândul tinerilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesco De Angelis (S&D), per iscritto. − Presidente, ho votato a favore di questa proposta di risoluzione perché in un momento di crisi come quello attuale sono più che mai convinto che l'agenda digitale e il completamento di un mercato unico digitale debbano essere al centro delle iniziative e delle decisioni prese dall'Unione europea.

L'economia digitale sta crescendo a sette volte il tasso del resto dell'economia e il completamento del mercato unico digitale potrebbe dare la spinta decisiva per uscire dalla crisi. Dal completamento del mercato unico digitale l'Europa potrebbe ricavare circa 800 miliardi di euro e a trarne beneficio non sarebbe solo l'economia dell'Unione, ma anche e soprattutto i semplici cittadini e le imprese.

Una leadership politica decisa è necessaria sia a livello comunitario sia nazionale se vogliamo affrontare e abbattere le barriere esistenti per il mercato unico digitale. Bisogna investire di più sulla formazione dei giovani per far sì che un domani siano pronti a inserirsi in un mercato del lavoro completamente ristrutturato. Gli Stati membri hanno ovviamente un ruolo decisivo nel completamento del mercato unico digitale e devono farne una priorità politica, al fine di creare posti di lavoro e generare crescita in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), par écrit. – Je me réjouis de l'adoption de cette résolution qui permet d'avancer un peu plus vers un marché numérique complet. Ce marché ouvre des perspectives économiques et d'emploi très importantes, grâce aux nombreuses PME du secteur. Ces dernières contribuent à tirer les chiffres de l'emploi en Europe vers le haut. Ce marché est également une aubaine pour le consommateur, qui sera assuré d'une offre plus large, et donc d'un meilleur prix, et d'une sécurité accrue pour ses achats.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. − This resolution is Parliament’s contribution to Commissioner Barnier’s forthcoming initiative on the digital single market. A digital single market can help overcome discrepancies amongst Member States and regions in terms of employment, social inclusion, and combating poverty. It is important that we in Europe work together to solve problems and improve the lives of citizens, both in Wales and in other nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A existência de um mercado único digital competitivo é cada vez mais importante e mais incontornável na nossa sociedade. A evolução tecnológica, sobretudo em termos de disponibilização de informação, conteúdos e conhecimentos em rede, foi extremamente rápida e, em pouco mais de uma década, mudou drasticamente o panorama digital com a massificação da Internet e das comunicações móveis. É portanto importante olhar para o futuro e pensar como estas novas facilidades da era digital podem ser postas ao serviço dos cidadãos e das empresas, modernizando as administrações e aproximando-as dos administrados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A Internet é um meio de informação e comunicação que não conhece fronteiras. Assim, mesmo as regiões periféricas ou ultraperiféricas devem poder aceder em condições de igualdade ao mercado único digital (MUD) com vantagens significativas a vários níveis: informação, cultura, comércio, serviços, etc. Para tal, torna-se necessário investir nas estruturas de promoção da banda larga, de modo a que fique disponível em toda a Europa - o que criará emprego – e numa uniformização jurídica. Além de reforçar a confiança no mercado interno, trata-se de uma oportunidade de criar mais 25 % de emprego no setor digital. As novas tecnologias de informação e transmissão de dados constituem um acelerador do desenvolvimento da União Europeia e consolidam o funcionamento do mercado único europeu. É uma forma de internacionalizar as pequenas e médias empresas e de modernizar o seu funcionamento. Votei favoravelmente a proposta apresentada na sequência de uma declaração da Comissão sobre a necessidade de reforçar a confiança no mercado único digital, a qual obteve um apoio unânime nesta câmara, porque as suas vantagens são mais que evidentes em termos de crescimento económico e de criação de emprego, bem como na generalização do acesso livre e universal aos serviços em linha por parte de todos os cidadãos e empresas em condições de igualdade.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução revela algumas preocupações relativamente à proteção e confiança dos consumidores em relação ao comércio eletrónico, especialmente em relação a grupos mais vulneráveis, como os idosos e pessoas com deficiência. São preocupações positivas e pertinentes que não podem, todavia, fazer esquecer o contexto mais amplo em que se desenvolve esta resolução e o seu objetivo central e transversal: a promoção da liberalização do mercado digital. Começa, desde logo, por considerar como essencial explorar o pleno potencial do mercado único digital para que a UE seja uma economia mais competitiva e dinâmica, para isso, os Estados-Membros devem aplicar de forma plena e eficaz as diretivas e os regulamentos relativos ao mercado único. Como noutras áreas, o mercado único digital desenvolve-se para satisfazer interesses empresariais particulares setoriais, ao invés de estar a ser orientado para a defesa do interesse geral, de domínio público e de livre acesso ao público.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. − Uznesenie si kladie za cieľ nadviazať na vyhlásenie Komisie o dobudovaní jednotného digitálneho trhu (DSM). Obsahuje konkrétne návrhy požadované v súvislosti s návrhom právneho predpisu Komisie v oblastiach súvisiacich so systémom DSM. Patrí sem napr. problematika ochrany súkromia a údajov, informačných a komunikačných technológií, spotrebiteľov, hospodárskych a právnych záujmov a pod. Zároveň boli predložené pozmeňujúce návrhy okrem iného o ďalšom znížení poplatkov za roaming, požiadavka o univerzálny a rovnaký prístup k internetovým službám pre všetkých občanov a taktiež návrh poukazujúci na problematiku internetovej neutrality.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il Parlamento europeo, con il voto di oggi, ha ribadito l´importanza cruciale del Mercato Unico Digitale per l´implementazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Non bisogna dimenticare che il 99 % del tessuto produttivo europeo è composto da piccole e medie imprese. E´necessario, pertanto, prestare particolare attenzione affinché possano beneficiare appieno dello sviluppo del nuovo mercato. In tal senso, gli Stati Membri devono impegnarsi a rimuovere le barriere tuttora esistenti per lo sviluppo di tale mercato e semplificare le normative in materia fiscale, soprattutto per quanto riguarda l´IVA.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), na piśmie. − Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego ma podstawowe znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości. Firmy europejskie działając transgranicznie muszą się uporać z 27 systemami prawnymi, a to generuje wysokie koszty i jest uciążliwą barierą, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Należy zaznaczyć, że to właśnie MŚP wygenerowały w ostatnich latach aż 85% nowych miejsc pracy, dlatego ich znaczenie dla europejskiej gospodarki jest podstawowe. W jednolitym rynku cyfrowym dostrzegam szansę na ograniczenie biurokracji, na internacjonalizację MŚP i na poprawę otoczenia prawnego, w którym działają. Dlatego poparłam rezolucję.

Ukończony rynek cyfrowy jest też szansą powstawania nowych firm, które chciałyby działać w tym obszarze. Potencjał jest więc ogromny, gdyż nie tylko powstanie szansa na stworzenie prężnie funkcjonującej gospodarki internetowej, ale skorzystają również firmy działające w innych sektorach, właśnie dzięki usunięciu barier administracyjnych. Jednolity rynek cyfrowy musi stać się faktem, a do tego potrzebny jest szereg nowych inicjatyw, do czego wzywa dzisiaj przyjęta rezolucja.

Konieczne jest zbudowanie zaufania firm do rynku cyfrowego, a tutaj kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze płatności elektronicznych. Należy również konsekwentnie wdrażać dyrektywę usługową, dzięki czemu łatwiej będzie rozwijać jednolity rynek usług cyfrowych. Korzyści z funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego są wielostronne nie tylko dla MŚP, ale również dla gospodarki i konsumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, kadangi siekiant sukurti konkurencingą ir dinamišką žiniomis paremtą ES ekonomiką, kuri būtų naudinga ir piliečiams, ir verslo įmonėms, itin svarbu atskleisti visą bendrosios skaitmeninės rinkos potencialą. ES turi imtis veiksmų, kad išlaikytų pasaulinį konkurencinį pranašumą, ypač sparčiai augančiuose ekonomikos sektoriuose, pvz., interneto platformų ir taikomosios programinės įrangos sektoriuose. Universalus ryšys, kuriam itin svarbi laisva prieiga prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio interneto tinklų, universali ir vienoda prieiga prie interneto paslaugų visiems gyventojams ir belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugų įvairovė yra būtinos bendrosios skaitmeninės rinkos plėtros sąlygos. ES įmonių prieigos prie skaitmeninių rinkų ir interneto vartotojų apribojimas, panaudojant, be kita ko, masinės valstybinės cenzūros arba patekimo į rinką ribojimo priemones, taikomas ES paslaugų internetu teikėjams trečiosiose šalyse, yra kliūtis prekybai. Todėl į visus būsimus prekybos susitarimus, ypač tuos, kuriuose numatytos nuostatos, susijusios su internetu teikiamomis paslaugomis ir internetinėmis naudotojų bendruomenėmis, kurios dalijasi turiniu, reikia įtraukti apsaugos priemonę siekiant užtikrinti, kad trečiosios šalys nereikalautų, jog ES IRT įmonės ribotų prieigą prie interneto svetainių, šalintų naudotojų sukurtą turinį arba teiktų asmens duomenis, pvz., asmeninius IP adresus, tokiais būdais, kuriais pažeidžiamos pagrindinės teisės ir laisvės. Būtina parengti strategiją siekiant spręsti trečiųjų šalių taikomų priemonių, kurios riboja ES įmonių patekimą į pasaulines interneto rinkas, klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. – J'ai soutenu la proposition de résolution relative à l'achèvement du marché unique numérique. Cette proposition de résolution contenait de nombreux points. Elle soulignait notamment que l'exploitation du marché unique grâce à la directive "services" et au marché unique du numérique pourrait, selon des études très sérieuses, accroître de 800 milliards d'euros le produit de l'économie européenne. En outre, elle invitait la Commission à supprimer, d'urgence, les obstacles qui s'opposent encore au marché unique du numérique (l'encadrement juridique de la TVA trop complexe, le besoin d'un accès paneuropéen à un mode sûr de paiement en ligne, etc). Je m'en félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. − I voted in favour of this report. I am pleased to see the statistics and data that were presented in the report. It signifies credibility and successfully forecasts the benefits that will emerge out of this initiative. I support the specific actions proposed for the implementation of the digital single market. Improved delivery services, investment in fixed and mobile networks, roaming, etc., are all components that are necessary for this market’s success. They provide a solution to the challenges that come with the market’s creation and are of great benefit to European consumers.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente relazione. Più volte ci siamo espressi, come Parlamento, sulla necessità di armonizzare il quadro giuridico esistente in materia di sicurezza e tutela dei cittadini che operano sul mercato digitale. Ma non solo: la tutela, le garanzie e i diritti da implementare sono anche quelli degli imprenditori che in numero sempre crescente scelgono di svolgere un’attività imprenditoriale online. Per incentivare la crescita del settore occorre agire sulla leva della semplificazione che si basa, ovviamente, sulla riduzione della burocrazia e dei costi ad essa connessi. In tal senso, la costruzione del mercato unico digitale passa dalla preliminare concertazione del sistema legislativo e funzionale che ad esso fa riferimento, eliminando le corpose differenze che ancora sussistono tra i diversi Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de la résolution du Parlement sur l'achèvement du marché unique du numérique. En effet, à l'heure du tout numérique, le potentiel d'un marché unique dans ce domaine offre des perspectives de croissance économique et de création d'emplois très positives. Par exemple, une hausse de 10% du haut débit en Europe serait un gain d'un point de croissance. De même pour le développement de l'eCommerce, dont une part de 15% dans le commerce total (5% actuellement) ferait gagner 1.7 point de croissance supplémentaire. Ainsi, nous mettons l'accent sur la nécessité de mener à bien ce projet, porté par le Commissaire français au marché intérieur, Michel Barnier. Plusieurs projets de rapport sont en cours d'élaboration au Parlement pour l'accomplissement du marché unique du numérique, notamment pour l'établissement de la facturation électronique, la baisse des coûts pour le déploiement du haut débit et la protection des données.

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer (PPE), schriftlich. Ich bin froh, dass die Annahme dieses wichtigen zukunftsorientierten Berichts heute erfolgt ist und nicht vertagt wurde. Insbesondere ist von großer Bedeutung, dass die Änderungsanträge des JURI zum Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht in Form eines fakultativen Instruments angenommen und damit bestätigt wurden. Hiermit senden wir ein deutliches und wichtiges Signal: Das Gemeinsame Europäische Kaufrecht wird, wie auch schon die Entschließung A7-0164/2011 des Europäischen Parlaments vom 8.6.2011 gezeigt hat, vom Europäischen Parlament unterstützt. Vor allem im digitalen Binnenmarkt wird das Gemeinsame Europäische Kaufrecht eine große Rolle spielen und den Binnenmarkt bedeutend fördern. Das Europäische Parlament zeigt mit dieser Entschließung, dass es dies erkannt hat. Verbraucher und Unternehmer werden, auch über den digitalen Binnenmarkt hinaus, vom Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht profitieren. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Cloud Computing und digitale Inhalte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Para estabelecer, na UE, uma economia baseada no conhecimento, é essencial um mercado único. O comércio eletrónico e os serviços em linha são uma força vital da Internet e são cruciais para atingir os objetivos da Estratégia UE 2020 para o mercado interno. Esta proposta de resolução vem reforçar a confiança nesse mercado. O aprofundamento do mercado único digital irá beneficiar tanto os cidadãos individuais, assim como as empresas, através de um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Este apoio é fundamental para 99 % de todas as empresas europeias que são PME, dado que garantem 85 % do emprego.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra de la presente resolución debido a que apuesta por los principios del mercado único e insiste en que los mecanismos de la competencia deben ser los únicos que gestionen la vida digital europea. La resolución destaca una serie de medidas que los Estados miembros deben implementar para garantizar esta culminación del mercado único digital; entre ellas, defiende que se debe homogeneizar el régimen de IVA y sostiene que se deben impulsar los sistemas de gestión común ferroviaria, aérea, etc. Muchos de los problemas económicos de la UE se deben a la integración de estructuras productivas muy dispares. Hacer lo mismo en el mercado digital favorecerá la concentración empresarial en el sector y la pérdida de miles de pequeñas empresas y autónomos que desarrollan el sector en estos momentos. Izquierda Unida apuesta por una menor liberalización y el incremento de la participación del Estado como vía para garantizar la seguridad y la privacidad del mercado único digital. Por todo esto he votado en contra del presente informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Le commerce électronique dans une Europe à 28 avec plus de 500 millions de consommateurs renforce le marché unique, dynamise les achats transfrontières et rapproche les régions éloignées. Le marché unique numérique a un potentiel économique considérable dans l'UE qu'il convient d'exploiter pleinement pour faire face à la crise que nous traversons. Son achèvement permettra d'accroître la compétitivité de l'UE, créer des emplois et donner des avantages financiers aux consommateurs. Le marché numérique est un des principaux atouts de l'UE qui permet de créer 2,6 emplois pour un emploi détruit dans le reste de l'économie. Il représente dans certains Etats membres 25% de la création nette d'emplois.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Unleashing the single market through the Services Directive and a digital single market could add EUR 800 billion to the EU economy, which is the equivalent of almost EUR 4 200 per household. It is necessary to push the Commission to commit to the development of the digital single market as an overarching political priority and to come forward with a holistic approach and an ambitious strategy encompassing both legislative and political initiatives in order to take into account new and upcoming developments, making the digital single market a reality on the ground. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Heute gibt es eine Vielfalt von Arten, in denen Inhalte im vernetzten Fernsehen bereitgestellt und also auch konsumiert werden können. Vernetztes Fernsehen bringt daher auch Herausforderungen für den europäischen Rechtsrahmen. Fraglich ist, ob angesichts der technologischen Entwicklungen der gegenwärtige europäische Rechtsrahmen, etwa in den Bereichen Werbung und Jugendschutz, ausreicht. Diesbezüglich geht die vorliegende Entschließung auf einiges nicht ein. Ich habe deshalb dagegen gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. − Il completamento di un mercato unico digitale è una delle sfide europee che dobbiamo assolutamente portare a termine, nel minor tempo possibile: questo rappresenta infatti uno di quei settori in cui è veramente importante avere una dimensione europea ampia, poiché le diverse sfere nazionali sono troppo limitate in questo ambito.

Si tratta di dover sviluppare e sfruttare tecnologie su un ampio bacino, paragonabile ai nostri più diretti concorrenti: questo può portare un duplice beneficio, da un lato ai cittadini e ai consumatori, che possono avere più scelta con le medesime garanzie, e dall'altro alle imprese del settore, che possono svilupparsi con margini di crescita ben più ampi rispetto alla condizione attuale.

Le potenzialità di un mercato unico digitale sono moltissime e in continua evoluzione, come del resto lo è la natura stessa di questo settore: riduzione dei costi, creazione di nuove opportunità lavorative, servizi innovativi e altro ancora possono diventare una realtà, se questo verrà realizzato a breve termine e a determinate condizioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Ho sostenuto la proposta di risoluzione sul completamento del mercato unico digitale europeo in quanto fondamentale strumento per rendere più competitiva e dinamica l'economica europea e nel contempo tutelare gli interessi dei consumatori. È peraltro importante garantire la qualità, la sicurezza e l'accessibilità a tutti i consumatori del mercato unico digitale.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), in writing. − Unlocking the full potential of the digital single market is crucial to making the EU a more competitive and dynamic knowledge-based economy, to the benefit of both its citizens and its businesses. The EU must act now to retain its global competitive edge, in particular in relation to high-growth sectors such as the Internet platform, information and communication technologies and the software application industry, whilst having in mind the protection of privacy and data protection and consumers’ economic and legal interests. Furthermore, overcoming remaining barriers in the digital single market such as further reduction of roaming charges, universal and equal access to Internet services for all citizens and net-neutrality, will benefit not only consumers but also SMEs, which account for 85 % of EU employment and are considered to be the driving force in the EU economy, with prime responsibility for wealth creation, employment, growth and innovation. I therefore voted in favour of this motion for a resolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente a proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre o reforço da confiança no mercado único digital em que se sublinha que a exploração do potencial do mercado único poderia representar um acréscimo de 800 mil milhões de euros para a economia da UE, que não devem ser negligenciados. Nesse sentido, exorta-se os Estados-Membros e a Comissão a envidarem todos os esforços ao seu alcance no sentido de assegurarem o desenvolvimento do mercado único digital enquanto prioridade política geral e a apresentarem uma abordagem holística e uma estratégia ambiciosa que abranjam quer iniciativas políticas, quer legislativas, fazendo do mercado único digital uma realidade palpável.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. O reforço da confiança no mercado único digital está pendente de um compromisso político claro por parte dos Estados-Membros que supere a fragmentação do mercado no que concerne ao enquadramento jurídico aplicável, ao IVA, à garantia de acesso a serviços pan-europeus de pagamento eletrónico, à faturação eletrónica e aos serviços de entrega. Assim, a proposta de resolução exorta os Estados-Membros a aplicar de forma plena e eficaz as diretivas e os regulamentos relativos ao mercado único. Por considerar que a fragmentação do mercado único digital põe em risco a escolha dos consumidores que, por sua vez, impede a competitividade da economia europeia, votei favoravelmente a presente proposta de resolução, que visa fomentar uma estratégia europeia concertada em benefício dos cidadãos e das suas empresas.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), schriftlich. Ich habe bei Ziffer 39 dieser Entschließung nicht abgestimmt, da diese Ziffer das Europäische Kaufrecht (CESL) behandelt. Das Europäische Kaufrecht wird aber derzeit im Rechtsausschuss und im Binnenmarktausschuss behandelt und die Verhandlungen sind noch im Gange. Dieser Punkt der Entschließung hätte also die Ergebnisse der laufenden Verhandlungen vorweggenommen, was ich nicht für eine gute Vorgehensweise halte. Im Übrigen bin ich für starke Rechte für KonsumentInnen im Rahmen des Europäischen Kaufrechts.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai hésité à soutenir cette résolution sur l'achèvement du marché unique numérique: c'est globalement un bon texte, mais je regrette que son paragraphe 39, qui s'enthousiasme à propos de la proposition sur le droit commun européen de la vente, ait été maintenu. Selon moi, la mise en place de cet instrument poserait de nombreux problèmes: optionnel, ce régime serait instauré parallèlement aux droits nationaux et soumettrait un même produit à plusieurs règlements et garanties. Ce cadre règlementaire serait par ailleurs problématique dans son articulation avec la directive sur le droit des consommateurs, les droits nationaux, et le règlement Rome I (pour ne citer qu'eux). J'ai finalement décidé de voter en faveur du texte, pour ne pas mettre en péril le fruit d'un long travail effectué sur le thème du commerce en ligne au sein de notre commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs. Cela dit, je trouve inapproprié que notre Assemblée préjuge ici, dans une résolution d'initiative, du résultat d'un vote controversé, à caractère législatif, qui aboutira dans les prochains jours en commission (et dans quelques semaines en plénière), précisément sur la mise en place ou non d'un droit commun européen de la vente.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. Greens/EFA tabled one amendment, to delete paragraph 31 ‘Welcomes the Commission’s intention to come forward with a new notice and action scheme to clarify the role of intermediaries as set out in the eCommerce Directive in preventing illegal content, whilst ensuring freedom of expression’. We knew that our amendment would never pass; it was more of a political statement. In the IMCO vote, an oral amendment was adopted ‘welcomes the Commission’s intention to come forward with a concrete proposal to clarify and offer a clear interpretation and guidance on the functioning of notice and action procedures’.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Schwab (PPE), schriftlich. Es ist wichtig, an dieser Stelle nochmals zu betonen, dass die Zersplitterung des digitalen Binnenmarkts durch völlig unterschiedliche rechtliche Regelungen erheblich erschwert wird. Das entspricht nicht den Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher und auch nicht den Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen. Ich stimme deshalb für Ziffer 39, d. h. ein optimales europäisches Vertragsrecht, weil derzeit nur mit einem zusätzlichen System erreicht werden kann, dass die rechtliche Zersplitterung des Binnenmarkts mittelfristig überwunden werden kann. Das Ergebnis der Verbraucherrechte-Richtlinie (Bericht Schwab) hat gezeigt, dass die Mitgliedstaaten derzeit nicht bereit sind, ihre Rechtssysteme an einen europäischen Rahmen im notwendigen Maß anzupassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), per iscritto. − Lo sviluppo del mercato unico digitale costituisce una priorità politica generale. Promuovere l'innovazione e investire nelle competenze informatiche diventa fondamentale nel contesto di una società sempre più digitalizzata. Ho votato, pertanto, a favore della proposta di risoluzione sul mercato unico digitale perché l'Europa assuma un ruolo di leadership a livello mondiale nel settore della tecnologia mobile e dei dispositivi intelligenti, consentendo ai suoi cittadini e alle sue imprese di sfruttare al meglio le possibilità che la rivoluzione digitale offre. Diversi ne sono i beneficiari. Il mercato digitale unico favorisce innanzitutto l'occupazione, delineando e richiedendo nuove figure professionali; consente alle persone che invecchiano di rimanere attive sul lavoro; garantisce una maggiore efficienza dei sistemi sanitari; fornisce ai consumatori di un commercio elettronico sempre più sviluppato una più ampia gamma di scelte, specie per coloro che vivono in aeree periferiche o sono soggetti a mobilità ridotta. Nell' incentivare il mercato unico digitale, non si deve trascurare il problema della concorrenza e degli eventuali danni che ne potrebbero derivare. Infine, sarebbe opportuna e auspicabile un'alfabetizzazione mediatica e digitale del pubblico degli utenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Cette résolution vise à donner suite à la déclaration de la Commission européenne relative à l'achèvement du marché unique numérique. Elle énumère des demandes politiques spécifiques concernant la future législation à proposer en la matière par la Commission. Ces demandes couvrent des domaines concernés par le marché numérique unique comme la protection de la vie privée et la protection des données, les technologies de l'information et de la communication ainsi que les intérêts économiques et juridiques des consommateurs. Les eurodéputés du groupe S&D ont déposé des amendements concernant la poursuite de la réduction des frais d'itinérance, l'accès universel et égal pour tous les citoyens aux services internet ainsi que la neutralité du net.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. É essencial explorar o pleno potencial do mercado único digital para que a UE seja uma economia mais competitiva e dinâmica baseada no conhecimento, em benefício quer dos seus cidadãos, quer das suas empresas. A UE deve, por isso, atuar desde já para manter a sua vantagem competitiva mundial, nomeadamente em setores de grande crescimento, como sejam a plataforma Internet e a indústria de aplicações informáticas. Neste contexto, a exploração do potencial do mercado único através da Diretiva Serviços e de um mercado único digital poderia representar um acréscimo de 800 mil milhões de euros para a economia da UE, o que equivale a aproximadamente 4 200 euros por agregado. Votei, por estas razões, a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. − This resolution on completing the digital single market is an ambitious initiative that has my full support. It is vitally important that the EU, with its 500 million consumers, has a competitive digital single market that can transform the EU into a knowledge-driven economy. As the resolution states, SMEs make up 99% of European businesses and as such are vital to the European economy. Their connection to the digital economy is vital in the creation of employment and growth, and also to their increased contribution to innovation and R&D. Broadband access is key and has been an important issue of late in Wales so I am pleased to see it addressed in the resolution. High-speed Internet access for all will ensure that businesses as well as consumers are well connected and can contribute fully to the economy.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – J'ai fait le choix de voter contre la résolution relative à la déclaration de la Commission annonçant un règlement prévoyant l'achèvement du marché unique numérique. Cette résolution aurait pu être l'occasion pour le Parlement européen de porter un projet ambitieux pour le numérique. Au moment où ce secteur prend une importance croissante dans tous les domaines de la vie de chacun d'entre nous, il serait en effet essentiel, au-delà des mots, d'en favoriser l'accès pour tous et toutes, notamment grâce à des prix abordables. Dans nombre de régions notamment rurales ou montagneuses, l'accès à ce type de services n'est pas toujours évident. Il est donc indispensable de garantir un accès égal et universel aux services sans fil. La mise en place d'un réseau d'infrastructures fiables est ainsi une condition préalable essentielle. Or, cette résolution ne prévoit rien de tout cela et consiste principalement à libéraliser davantage le "marché" du numérique au nom de l'achèvement du marché unique. On connaît la rengaine, le numérique sera ainsi lui aussi soumis à la concurrence "libre et non faussée" dont on sait malheureusement les conséquences.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Dieser Bericht behandelt die Vollendung des digitalen Binnenmarkts. Das volle Potenzial des digitalen Binnenmarkts ist für die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend. Die EU muss handeln, um die globale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, besonders in Bereichen mit hohem Wachstum wie Internet-Plattformen und Software-Industrie. Neue technologische Entwicklungen erfordern zuverlässige und schnelle Infrastrukturnetze, um Vorteile für die Bürger und Unternehmen zu liefern. „Big Data”-Anwendungen sind von zunehmender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der EU. Bis 2016 wird ein Umsatz von 16 Mrd. € und die Schaffung von zusätzlichen 4,4 Millionen Arbeitsplätze weltweit erwartet. Die EU-Wirtschaft ist in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel – das hat Auswirkungen auf die globale Wettbewerbsfähigkeit und ihre Arbeitsmärkte.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta resolução revela algumas preocupações em relação à proteção e confiança dos consumidores em relação ao comércio eletrónico, especialmente em relação a grupos mais vulneráveis, como os idosos e pessoas com deficiência. No entanto, não nos podemos afastar do objetivo central e transversal a esta resolução: a promoção da liberalização do mercado digital. Começa, desde logo, a considerar como essencial explorar o pleno potencial do mercado único digital para que a UE seja uma economia mais competitiva e dinâmica. Para tal, os Estados-Membros devem aplicar de forma plena e eficaz as diretivas e os regulamentos relativos ao mercado único. O mercado único digital está a ser desenvolvido para satisfazer os interesses empresariais, ao invés de estar a ser orientado para a defesa do interesse geral, de domínio público e de livre acesso ao público.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö