Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 4. juli 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 3.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 4.Modtagne dokumenter: se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 6.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 7.Fuldførelsen af det digitale indre marked (forhandling)
 8.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 9.Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (forhandling)
 10.Fælles europæisk alarmnummer 112 (forhandling)
 11.Internetforbundet tv (kortfattet forelæggelse)
 12.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 13.Afstemningstid
  13.1.Bevilling af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (afstemning)
  13.2.Angreb på informationssystemer (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (afstemning)
  13.3.Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (afstemning)
  13.4.Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (afstemning)
  13.5.Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (afstemning)
  13.6.Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (afstemning)
  13.7.Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter (B7-0327/2013) (afstemning)
  13.8.Fuldførelsen af det digitale indre marked (B7-0331/2013) (afstemning)
  13.9.Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (afstemning)
  13.10.Internetforbundet tv (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (afstemning)
  13.11.Forslag til ændringsbudget nr.1/2013 - Udgifter i forbindelse med Republikken Kroatiens tiltrædelse (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (afstemning)
  13.12.Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (afstemning)
  13.13.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (afstemning)
  13.14.Situationen i Egypten (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
  14.1.Bevilling af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Angreb på informationssystemer (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter (B7-0327/2013)
  14.8.Fuldførelsen af det digitale indre marked (B7-0331/2013)
  14.9.Krisens konsekvenser for sårbare gruppers adgang til pleje (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Internetforbundet tv (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Forslag til ændringsbudget nr.1/2013 - Udgifter i forbindelse med Republikken Kroatiens tiltrædelse (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Forberedelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Situationen i Egypten (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 16.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 17.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  17.1.Situationen i Djibouti (forhandling)
  17.2.Situationen i Nigeria (forhandling)
 18.Afstemningstid
  18.1.Situationen i Djibouti (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (afstemning)
  18.2.Situationen i Nigeria (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (afstemning)
 19.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 20.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 21.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 22.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1487 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4422 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik