Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 4. juuli 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 4.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a) (vt protokoll)
 6.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88) (vt protokoll)
 7.Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (arutelu)
 8.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 9.Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (arutelu)
 10.Euroopa hädaabinumber 112 (arutelu)
 11.Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (lühiettekanne)
 12.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 13.Hääletused
  13.1.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (hääletus)
  13.2.Infosüsteemide vastu suunatud ründed (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (hääletus)
  13.3.USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (hääletus)
  13.4.Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (hääletus)
  13.5.Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (hääletus)
  13.6.Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (hääletus)
  13.7.Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (B7-0327/2013) (hääletus)
  13.8.Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (B7-0331/2013) (hääletus)
  13.9.Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (hääletus)
  13.10.Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (hääletus)
  13.11.Paranduseelarve projekt nr 1/2013 – Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisega seotud kulud (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (hääletus)
  13.12.Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (hääletus)
  13.13.Komisjoni 2014. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (hääletus)
  13.14.Olukord Egiptuses (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
  14.1.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Gruusiale (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Infosüsteemide vastu suunatud ründed (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.USA NSA järelevalveprogrammid, järelevalveorganid eri liikmesriikides ja mõju ELi kodanike eraelule (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimiste praktiliste aspektide parem korraldus (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Mitmepoolse teenustelepingu läbirääkimiste alustamine (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Norra kehtestatud suurem tollimaks põllumajandustoodetele (B7-0327/2013)
  14.8.Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine (B7-0331/2013)
  14.9.Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Hübriidtelevisioon („Connected TV”) (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Paranduseelarve projekt nr 1/2013 – Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisega seotud kulud (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et võtta arvesse Horvaatia Euroopa Liiduga ühinemisest tingitud kulusid (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Komisjoni 2014. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Olukord Egiptuses (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  17.1.Olukord Djiboutis (arutelu)
  17.2.Olukord Nigeerias (arutelu)
 18.Hääletused
  18.1.Olukord Djiboutis (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (hääletus)
  18.2.Olukord Nigeerias (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 20.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 21.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 22.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (1487 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4422 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika