Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 3.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 4.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla): ks. pöytäkirja
 6.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 7.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (keskustelu)
 8.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (keskustelu)
 10.Eurooppalainen hätänumero 112 (keskustelu)
 11.Hybriditelevisio (lyhyt esittely)
 12.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Äänestykset
  13.1.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (äänestys)
  13.2.Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (äänestys)
  13.3.Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (äänestys)
  13.4.Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (äänestys)
  13.5.Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (äänestys)
  13.6.Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (äänestys)
  13.7.Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus (B7-0327/2013) (äänestys)
  13.8.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (B7-0331/2013) (äänestys)
  13.9.Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (äänestys)
  13.10.Hybriditelevisio (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (äänestys)
  13.11.Lisätalousarvioesitys nro 1/2013 - Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin aiheutuvat menot (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (äänestys)
  13.12.Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (äänestys)
  13.13.Komission työohjelman 2014 valmistelu (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (äänestys)
  13.14.Egyptin tilanne (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
  14.1.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus (B7-0327/2013)
  14.8.Digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttaminen (B7-0331/2013)
  14.9.Kriisin vaikutukset heikossa asemassa olevien ryhmien hoidon saantiin (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Hybriditelevisio (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Lisätalousarvioesitys nro 1/2013 - Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin aiheutuvat menot (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen muuttamisesta monivuotisen rahoituskehyksen osalta Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin johtuvien rahoitustarpeiden huomioon ottamiseksi (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Komission työohjelman 2014 valmistelu (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Egyptin tilanne (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  17.1.Djiboutin tilanne (keskustelu)
  17.2.Nigerian tilanne (keskustelu)
 18.Äänestykset
  18.1.Djiboutin tilanne (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (äänestys)
  18.2.Nigerian tilanne (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 20.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 21.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 22.Istuntokauden keskeyttäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1487 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (4422 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö