Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Posėdžio stenograma
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokola)
 3.Asignavimų perkėlimas (žr. protokola)
 4.Gauti dokumentai (žr. protokola)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis) (žr. protokola)
 6.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis) (žr. protokola)
 7.Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas (diskusijos)
 8.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 9.Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas (diskusijos)
 10.Europos pagalbos telefono numeris 112 (diskusijos)
 11.Televizija su ryšio galimybėmis (trumpas pristatymas)
 12.Frakcijų sudėtis (žr. protokola)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.Papildoma makrofinansinė pagalba Gruzijai (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (balsavimas)
  13.2.Atakos prieš informacines sistemas (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (balsavimas)
  13.3.JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (balsavimas)
  13.4.Geresnis 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimas (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (balsavimas)
  13.5.Ginklų eksportas: Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP įgyvendinimas (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (balsavimas)
  13.6.Derybų dėl daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžia (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (balsavimas)
  13.7.Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas (B7-0327/2013) (balsavimas)
  13.8.Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas (B7-0331/2013) (balsavimas)
  13.9.Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (balsavimas)
  13.10.Televizija su ryšio galimybėmis (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (balsavimas)
  13.11.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2013. Su Kroatijos stojimu į Europos Sąjungą susijusios išlaidos (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (balsavimas)
  13.12.Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, kad daugiametėje finansinėje? programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (balsavimas)
  13.13.Komisijos 2014 m. darbo programos parengimas (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (balsavimas)
  13.14.Padėtis Egipte (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
  14.1.Papildoma makrofinansinė pagalba Gruzijai (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Atakos prieš informacines sistemas (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.Geresnis 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimas (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Ginklų eksportas: Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP įgyvendinimas (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Derybų dėl daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžia (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas (B7-0327/2013)
  14.8.Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas (B7-0331/2013)
  14.9.Krizės poveikis pažeidžiamų grupių galimybėms gauti priežiūros paslaugas (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Televizija su ryšio galimybėmis (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2013. Su Kroatijos stojimu į Europos Sąjungą susijusios išlaidos (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, kad daugiametėje finansinėje? programoje būtų atsižvelgta į išlaidų poreikius, atsiradusius dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Komisijos 2014 m. darbo programos parengimas (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Padėtis Egipte (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 16.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 17.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  17.1.Padėtis Džibutyje (diskusijos)
  17.2.Padėtis Nigerijoje (diskusijos)
 18.Balsuoti skirtas laikas
  18.1.Padėtis Džibutyje (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (balsavimas)
  18.2.Padėtis Nigerijoje (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (balsavimas)
 19.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 20.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas (žr. protokola)
 21.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokola)
 22.Sesijos atidėjimas
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1487 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (4422 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika