Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 4 ta' Lulju 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti: ara l-Minuti
 3.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 4.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 5.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 7.L-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)
 8.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 9.L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (dibattitu)
 10.Numru Ewropew tal-emerġenza 112 (dibattitu)
 11.TV Konness (preżentazzjoni qasira)
 12.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (votazzjoni)
  13.2.Attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u revoka tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (votazzjoni)
  13.3.Il-programmi ta' sorveljanza tal-ANS tal-Istati Uniti, l-involviment tal-kumpaniji tal-IT, is-servizzi tal-intelligence nazzjonali u l-impatt fuq il-privatezza taċ-ċittadini tal-UE (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (votazzjoni)
  13.4.It-titjib tal-modalitajiet prattiċi ta' organizzazzjoni tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (votazzjoni)
  13.5.Esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (votazzjoni)
  13.6.Il-bidu ta' negozjati dwar Ftehim Plurilaterali dwar is-Servizzi (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (votazzjoni)
  13.7.Żieda fid-dazji imposti fin-Norveġja fuq prodotti agrikoli (B7-0327/2013) (votazzjoni)
  13.8.L-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali (B7-0331/2013) (votazzjoni)
  13.9.L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (votazzjoni)
  13.10.TV Konness (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (votazzjoni)
  13.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2013 - Nefqa marbuta mal-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (votazzjoni)
  13.12.Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja fis-sod fir-rigward tal-qafas finanzjarju pluriennali, biex jitqiesu l-ħtiġijiet ta' nfiq li jirriżultaw mill-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (votazzjoni)
  13.13.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (votazzjoni)
  13.14.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (votazzjoni)
 14.Spegazzjonijiet tal-vot
  14.1.Assistenza makrofinanzjarja ulterjuri lill-Ġeorġja (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Attakki kontra s-sistemi tal-informazzjoni u revoka tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2005/222/ĠAI (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.Il-programmi ta' sorveljanza tal-ANS tal-Istati Uniti, l-involviment tal-kumpaniji tal-IT, is-servizzi tal-intelligence nazzjonali u l-impatt fuq il-privatezza taċ-ċittadini tal-UE (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.It-titjib tal-modalitajiet prattiċi ta' organizzazzjoni tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Esportazzjoni ta' armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/944/PESK (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Il-bidu ta' negozjati dwar Ftehim Plurilaterali dwar is-Servizzi (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Żieda fid-dazji imposti fin-Norveġja fuq prodotti agrikoli (B7-0327/2013)
  14.8.L-ikkompletar tas-Suq Uniku Diġitali (B7-0331/2013)
  14.9.L-impatt tal-kriżi fuq l-aċċess għall-kura tal-gruppi vulnerabbli (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.TV Konness (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2013 - Nefqa marbuta mal-adeżjoni tal-Kroazja mal-UE (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda l-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 dwar id-dixxiplina baġitarja u l-ġestjoni finanzjarja fis-sod fir-rigward tal-qafas finanzjarju pluriennali, biex jitqiesu l-ħtiġijiet ta' nfiq li jirriżultaw mill-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Tħejjija tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Is-sitwazzjoni fl-Eġittu (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 16.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 17.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  17.1.Is-sitwazzjoni f'Ġibuti (dibattitu)
  17.2.Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (dibattitu)
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  18.1.Is-sitwazzjoni f'Ġibuti (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (votazzjoni)
  18.2.Is-sitwazzjoni fin-Niġerja (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (votazzjoni)
 19.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 20.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja: ara l-Minuti
 21.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 22.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1487 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (4422 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza