Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 4 iulie 2013 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Decizii privind anumite documente: consultaţi procesul-verbal
 3.Transferuri de credite: consultaţi procesul-verbal
 4.Depunere de documente: consultaţi procesul-verbal
 5.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 7.Finalizarea pieţei unice digitale (dezbatere)
 8.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 9.Impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire (dezbatere)
 10.Numărul european de urgență 112 (dezbatere)
 11.Televiziunea conectată (prezentare succintă)
 12.Componenţa grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 13.Votare
  13.1.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (vot)
  13.2.Atacuri împotriva sistemelor informatice (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (vot)
  13.3.Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (vot)
  13.4.Modalitățile practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (vot)
  13.5.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (vot)
  13.6.Inițierea negocierilor referitoare la un Acord multilateral privind serviciile (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (vot)
  13.7.Creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (B7-0327/2013) (vot)
  13.8.Finalizarea pieţei unice digitale (B7-0331/2013) (vot)
  13.9.Impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (vot)
  13.10.Televiziunea conectată (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (vot)
  13.11.Proiectul de buget rectificativ nr.1/2013 - Cheltuieli legate de aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (vot)
  13.12.Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru a ține seama de cerințele în materie de cheltuieli care rezultă din aderarea Croației la Uniunea Europeană (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (vot)
  13.13.Pregătirea Programului de lucru al Comisiei pe 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (vot)
  13.14.Situația din Egipt (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (vot)
 14.Explicaţii privind votul
  14.1.Acordarea unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Atacuri împotriva sistemelor informatice (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) din SUA, serviciile de informații din diverse state membre și impactul asupra vieții private a cetățenilor UE (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.Modalitățile practice de organizare a alegerilor pentru Parlamentul European din 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Inițierea negocierilor referitoare la un Acord multilateral privind serviciile (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Creșterea taxelor vamale norvegiene aplicate produselor agricole (B7-0327/2013)
  14.8.Finalizarea pieţei unice digitale (B7-0331/2013)
  14.9.Impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Televiziunea conectată (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Proiectul de buget rectificativ nr.1/2013 - Cheltuieli legate de aderarea Croaţiei la Uniunea Europeană (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru a ține seama de cerințele în materie de cheltuieli care rezultă din aderarea Croației la Uniunea Europeană (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Pregătirea Programului de lucru al Comisiei pe 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Situația din Egipt (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 16.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 17.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  17.1.Situaţia din Djibouti (dezbatere)
  17.2.Situaţia din Nigeria (dezbatere)
 18.Votare
  18.1.Situaţia din Djibouti (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (vot)
  18.2.Situaţia din Nigeria (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (vot)
 19.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 20.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 21.Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 22.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (1487 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (4422 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate