Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 4. julij 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sklepi o določenih dokumentih: gl. zapisnik
 3.Prerazporeditev sredstev: gl. zapisnik
 4.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 5.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika): gl. zapisnik
 7.Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (razprava)
 8.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 9.Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (razprava)
 10.Evropska številka za klic v sili 112 (razprava)
 11.Povezana televizija (kratka predstavitev)
 12.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 13.Čas glasovanja
  13.1.Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (glasovanje)
  13.2.Napadi na informacijske sisteme (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (glasovanje)
  13.3.Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (glasovanje)
  13.4.Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (glasovanje)
  13.5.Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (glasovanje)
  13.6.Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (glasovanje)
  13.7.Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem (B7-0327/2013) (glasovanje)
  13.8.Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (B7-0331/2013) (glasovanje)
  13.9.Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (glasovanje)
  13.10.Povezana televizija (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (glasovanje)
  13.11.Predlog spremembe proračuna št. 1/2013 - odhodki v zvezi s pristopom Hrvaške k EU (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  13.12.Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, nastale zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (glasovanje)
  13.13.Priprave delovnega programa Komisije 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (glasovanje)
  13.14.Razmere v Egiptu (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (glasovanje)
 14.Obrazložitev glasovanja
  14.1.Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Napadi na informacijske sisteme (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem (B7-0327/2013)
  14.8.Vzpostavitev enotnega digitalnega trga (B7-0331/2013)
  14.9.Vpliv krize na dostop ranljivih skupin do oskrbe (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Povezana televizija (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Predlog spremembe proračuna št. 1/2013 - odhodki v zvezi s pristopom Hrvaške k EU (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira, da se upoštevajo potrebe po odhodkih, nastale zaradi pristopa Hrvaške k Evropski uniji (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Priprave delovnega programa Komisije 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Razmere v Egiptu (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 16.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 17.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  17.1.Razmere v Džibutiju (razprava)
  17.2.Razmere v Nigeriji (razprava)
 18.Čas glasovanja
  18.1.Razmere v Džibutiju (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (glasovanje)
  18.2.Razmere v Nigeriji (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (glasovanje)
 19.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 20.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 21.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 22.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (1487 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (4422 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov