Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 4 juli 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 3.Anslagsöverföringar: se protokollet
 4.Inkomna dokument: se protokollet
 5.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 6.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 7.Fullbordande av den digitala inre marknaden (debatt)
 8.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 9.Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (debatt)
 10.Det europeiska larmnumret 112 (debatt)
 11.Internetansluten tv (kortfattad redogörelse)
 12.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 13.Omröstning
  13.1.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (A7-0244/2013 - Vital Moreira) (omröstning)
  13.2.Angrepp mot informationssystem (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier) (omröstning)
  13.3.Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013) (omröstning)
  13.4.De praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff) (omröstning)
  13.5.Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013) (omröstning)
  13.6.Inledande av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster (B7-0314/2013, B7-0317/2013) (omröstning)
  13.7.Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (B7-0327/2013) (omröstning)
  13.8.Fullbordande av den digitala inre marknaden (B7-0331/2013) (omröstning)
  13.9.Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (A7-0221/2013 - Jean Lambert) (omröstning)
  13.10.Internetansluten tv (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert) (omröstning)
  13.11.Förslag till ändringsbudget nr 1/2013 – Utgifter i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (A7-0246/2013 - Giovanni La Via) (omröstning)
  13.12.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (A7-0247/2013 - Reimer Böge) (omröstning)
  13.13.Utarbetande av kommissionens arbetsprogram för 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013) (omröstning)
  13.14.Situationen i Egypten (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013) (omröstning)
 14.Röstförklaringar
  14.1.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien (A7-0244/2013 - Vital Moreira)
  14.2.Angrepp mot informationssystem (A7-0224/2013 - Monika Hohlmeier)
  14.3.Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (RCB7-0336/2013, B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013, B7-0343/2013)
  14.4.De praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 (A7-0219/2013 - Andrew Duff)
  14.5.Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (RCB7-0258/2013, B7-0258/2013, RCB7-0260/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013, B7-0267/2013)
  14.6.Inledande av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster (B7-0314/2013, B7-0317/2013)
  14.7.Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (B7-0327/2013)
  14.8.Fullbordande av den digitala inre marknaden (B7-0331/2013)
  14.9.Krisens konsekvenser för utsatta gruppers tillgång till vård (A7-0221/2013 - Jean Lambert)
  14.10.Internetansluten tv (A7-0212/2013 - Petra Kammerevert)
  14.11.Förslag till ändringsbudget nr 1/2013 – Utgifter i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (A7-0246/2013 - Giovanni La Via)
  14.12.Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning avseende justeringen av den fleråriga budgetramen, för att ta hänsyn till utgiftskraven som följer av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (A7-0247/2013 - Reimer Böge)
  14.13.Utarbetande av kommissionens arbetsprogram för 2014 (B7-0315/2013, B7-0316/2013, B7-0325/2013, B7-0326/2013, B7-0328/2013, B7-0329/2013)
  14.14.Situationen i Egypten (RCB7-0362/2013, B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013, B7-0367/2013)
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 17.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  17.1.Situationen i Djibouti (debatt)
  17.2.Situationen i Nigeria (debatt)
 18.Omröstning
  18.1.Situationen i Djibouti (RCB7-0347/2013, B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013, B7-0355/2013) (omröstning)
  18.2.Situationen i Nigeria (RCB7-0344/2013, B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0350/2013, B7-0352/2013, B7-0353/2013) (omröstning)
 19.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 20.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 21.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 22.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (1487 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (4422 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy