Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (magħżula)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Dan id-dokument mhux disponibbli bil-lingwa tiegħek. Jekk jogħġbok agħżel verżjoni b'lingwa oħra mit-'toolbar' tal-lingwa.

 Indiċi 
 Test sħiħ 
Debatten
Maandag 9 september 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

Efficiëntere en kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement (korte presentatie)
MPphoto
 

  Esther de Lange, Rapporteur. − Ik richt mijn woorden tot u in het Nederlands en ik doe dat heel bewust. Niet omdat het niet in het Duits of in het Engels of wat dan ook gekund had, maar juist omdat wij als Europarlementariërs sowieso al het nadeel hebben dat wij vaak zo ver weg lijken van onze kiezers. Als er toevallig op dit late tijdstip in Nederland een journalist of een geïnteresseerde burger meeluistert, wil ik wel dat hij mijn verhaal in onze moedertaal kan horen.

U hoort al uit mijn verhaal dat meertaligheid in dit Europees Parlement een groot goed is. Ik ben trots op onze Europese talen, op de 24 officiële talen van onze inmiddels 28 lidstaten, maar als geboren Limburgse met een zwak voor de Friese taal noem ik ook heel bewust alle kleinere talen die in de Europese Unie gesproken worden.

Ik raak in mijn verslag ook heel bewust niet aan het recht van eenieder om hier één van de 24 officiële talen te spreken, ook al wordt er in deze plenaire vergadering maar 0,1% van de tijd Ests gesproken en bijna 30% van de tijd Engels. Aan het recht van eenieder om zich te uiten in zijn eigen taal raak ik niet.

Wij hebben hier in het Europees Parlement ook de beste tolken van Europa en een compliment is hier op zijn plaats. Wij hebben die tolken vaak keihard nodig en dan moeten zij er zijn. Maar andersom geldt ook dat, als wij ze niet nodig hebben, als er geen beroep op wordt gedaan, zij er dan niet hoeven te zijn en wij als Parlement kosten kunnen sparen. Een Europese burger begrijpt prima dat er tolken nodig zijn voor ons om hier ons werk te doen. Maar volle cabines, waar geen gebruik van wordt gemaakt, dat begrijpt hij niet. Zeker als je je realiseert dat dat 1025 euro per persoon per dag kost.

En gelukkig zijn er stappen gezet de laatste jaren, bijvoorbeeld door vergaderingen in Brussel, maar ook hier, beter te spreiden over de week. En wat dat betreft is het jammer dat wij nu staan praten na elf uur 's avonds, want met het oog op kostenefficiëntie van de tolkendienst hadden wij dit debat beter vóór elf uur 's avonds beëindigd. Maar ook al zijn er kosten gedaan, het Parlement dient nu doortastend op te treden. In mijn verslag wijzen wij op een aantal punten waarop volgens ons actie nodig is.

Allereerst het aanpakken - en dat heeft echt prioriteit - van de late afzeggingen van vergaderingen. In het geval van delegatiereizen bedragen die maar liefst 20%! De kosten van deze laattijdige afzeggingen kunnen oplopen tot 5 miljoen euro per jaar. Dat zijn echt kosten waarop je kunt besparen, tolken die betaald worden terwijl van de dienst geen gebruik wordt gemaakt.

Ten tweede, een grotere bewustwording van het feit dat het inzetten van tolken geld kost. Bewustwording bij medewerkers, bewustwording bij ambtenaren, maar ook bij de parlementariërs zelf. In het verslag worden een aantal suggesties gedaan hoe die bewustwording verbeterd zou kunnen worden.

Ten derde, de invoering van vertolking op verzoek, interpretation on demand. We moeten daar gewoon veel meer gebruik van maken, veel beter weten voor welke talen er behoefte aan vertolking is en alleen die talen aanbieden.

Ten vierde ook een betere informatie aan de Commissie begrotingscontrole om de kostenontwikkeling van deze uitgaven goed in het oog te blijven houden.

Daarnaast roepen wij ook de Europese Rekenkamer op om opnieuw naar het talenregime te kijken, niet alleen in het Europees Parlement, maar ook bij de Raad, de Commissie en de andere instellingen. Dat gebeurde voor het laatst in 2005, maar het is hard nodig dat wij daar opnieuw naar kijken.

Dit zijn een aantal suggesties die in het verslag worden gedaan voor een nieuw verdergaand besluit over meertaligheid en ook het inperken van de kosten daarvan. Een besluit dat wij van het Bureau willen zien vóór het eind van het jaar, en dat wil ik wel uitdrukkelijk zeggen, want dat is onze hoofdverwachting, onze belangrijkste eis die wij hier formuleren. Ik wens u daar in elk geval heel veel succes bij.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza