Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 9 септември 2013 г. - Страсбург Редактирана версия

11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността): вж. протокола
PV
Правна информация - Политика за поверителност