Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Maandag 9 september 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement): zie notulen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid