Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2011/0154(COD)
Document stages in plenary
Document selected : A7-0228/2013

Texts tabled :

A7-0228/2013

Debates :

PV 09/09/2013 - 21
CRE 09/09/2013 - 21

Votes :

PV 10/09/2013 - 11.5
Explanations of votes

Texts adopted :

P7_TA(2013)0340

Verbatim report of proceedings
Monday, 9 September 2013 - Strasbourg Revised edition

21. Right of access to a lawyer in criminal proceedings and right to communicate upon arrest (debate)
Video of the speeches
Minutes
MPphoto
 

  Elnök. − A következő pont az Elena Oana Antonescu által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jogról a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jogról szóló jelentésről folytatott vita (COM(2011)0326–C7–157/2011–2011/0154(COD)) (A7-0228/2013)

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu, Raportoare. − Iată-ne ajunşi la finalul unei munci de 2 ani de la momentul lansării de către Comisie a propunerii de directivă privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale şi dreptul de a comunica după arestare. Aş dori să salut prezenţa doamnei comisar Viviane Reding în cadrul acestei dezbateri şi să-i mulţumesc pentru excelenta colaborare în munca depusă la acest dosar şi pentru faptul că ne-a sprijinit pe tot parcursul procesului de negociere, proces care a fost destul de lung şi de anevoios. Totodată, doresc să le mulţumesc şi colegilor din celelalte grupuri politice pentru contribuţie, pentru implicare şi pentru consecvenţă. A fost un efort comun, a fost un efort de echipă, fără de care nu am fi putut avea o poziţie atât de solidă pe parcursul negocierilor, astfel încât acestea să se concretizeze într-un text extrem de bun. De asemenea, mulţumirile se îndreaptă şi către preşedinţiile Consiliului care au fost implicate în munca la acest dosar, în mod particular către Preşedinţia irlandeză, sub auspiciile căreia am reuşit să ajungem la acest acord.

După adoptarea primelor două măsuri ale Foii de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în procedurile penale, respectiv dreptul la traducere şi interpretare şi dreptul la informare, iată că urmează să adoptăm cea mai importantă dintre reglementările acestei foi de parcurs. În prezent, accesul la o apărare efectivă în cadrul procedurilor penale are o extindere diferită în statele membre, depinzând atât de sistemul juridic specific, cât şi de aplicabilitatea sa practică, acest lucru influenţând în mod indirect, însă semnificativ, politica Uniunii de încredere şi recunoaştere reciprocă. În ciuda existenţei unor principii şi standarde minime comune, ce decurg atât din Convenţia europeană a drepturilor omului, cât şi din Carta drepturilor fundamentale, dispoziţiile care reglementează asistenţa oferită de un avocat diferă în mod semnificativ de la un stat la altul. De aceea, avem nevoie de o legislaţie care să asigure garantarea drepturilor stabilite şi avem nevoie de o cultură juridică şi profesională care să le faciliteze exerciţiul. Practica arată că sunt încă foarte multe de făcut pentru a ajunge la realizarea în mod efectiv a drepturilor procesuale în materie penală ca element esenţial al dreptului la un proces echitabil. De aceea, Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale şi dreptul de a comunica după arestare este un pas esenţial în această direcţie.

În lumina dezideratului adoptat de Uniune de creare a unui spaţiu unic de justiţie, libertate şi securitate, cetăţenii trebuie să fie convinşi de faptul că drepturile lor sunt respectate pe deplin, că se află în siguranţă atunci când călătoresc şi că beneficiază de aceleaşi garanţii în toate statele membre. În lipsa asistenţei adecvate a unui avocat, exercitarea efectivă a celorlalte drepturi procesuale poate rămâne doar iluzorie. O dată cu adoptarea acestei directive, persoanele suspectate şi acuzate în cadrul procedurilor penale, oriunde s-ar afla pe teritoriul Uniunii, vor avea acces la asistenţă juridică din momentul în care sunt informate de către autorităţile competente, prin notificare oficială sau în alt mod, că sunt suspectate sau acuzate de săvârşirea unei infracţiuni şi până la finalizarea acestor proceduri. Directiva va fi implementată uniform în toate statele membre, indiferent de specificul sistemelor juridice, asigurând, astfel, aceleaşi standarde în Uniunea Europeană. Iată de ce, având în vedere permeabilitatea graniţelor și libertatea de mişcare pe teritoriul Uniunii, adoptarea acestei directive reprezintă o realizare remarcabilă, cred eu, care va îmbunătăţi viaţa a milioane de cetăţeni europeni.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, tomorrow you will vote on the text of the directive on the right of access to a lawyer and to communicate upon arrest. That will be a big moment: I believe it will be a moment which shows that the European Union stands for the rights of the individual.

I would like to congratulate your rapporteur, Ms Antonescu, because not only was this difficult work, but she also had to exercise great diplomacy. Together with the shadow rapporteurs, she succeeded in retaining the ambition of this very important directive, and that is an achievement of which this House can be proud.

I would also like to echo the rapporteur by including the Irish Presidency in my tribute. Building on the work of previous presidencies, it negotiated very hard to get the job done and to reach a good agreement.

It is just over two years now since our proposal was tabled in June 2011 and, thanks to the commitment and spirit of compromise on all sides, an agreement has been reached. I know that the discussions were not always easy – it was hard to find compromises, for instance on the matter of remedies and on derogations – but we now have a text that retains the original level of ambition and is compatible with the standards of the European Court of Human Rights.

For me, access to a lawyer is at the core of procedural rights, and it is central to what citizens and practitioners across the Union expect from us. There are 8 million criminal proceedings in the EU every year, and the right of defence for anyone suspected of a crime is recognised as a basic element of a fair trial.

Under this directive, citizens will have a right to have a lawyer present when they are questioned by the police. When a suspect is arrested, he or she will have the opportunity to communicate with family. If suspects are outside their country, they will have the right to be in contact with their country’s consulate. Very importantly too, the confidentiality of meetings and any form of communication between a suspect and his lawyer will be respected in order to ensure the effective exercise of the rights of the defence. The derogations are very narrow and limited to exceptional circumstances, such as geographical remoteness.

Persons subject to a European Arrest Warrant will have the possibility of legal advice both in the country where the arrest is made and in the country where the warrant was issued. This dual representation is a major novelty being introduced by the directive. It will serve to increase the effectiveness of the European Arrest Warrant and will guarantee the applicability in practice of the rights concerned.

It will also be our task to look at the implementation of this directive, crucially with regard to consistency with, and the practical applicability of, existing EU legislation such as, for example, the European Arrest Warrant. The directive thus makes a decisive contribution to strengthening the mutual trust that is needed to implement the European Arrest Warrant or other EU mutual recognition instruments.

After its final adoption, we will have to work on the transposition of this piece of legislation. The Commission will closely follow how the directive is transposed in the Member States’ legal systems and will scrutinise how things work in practice. In due time, it will present a report evaluating the directive’s implementation on the ground.

I am very proud of what we are doing here and what we have achieved in the area of procedural rights. Remember that we have a directive on interpretation and translation, a directive on the right to information and, now, a directive on access to a lawyer – and in parallel we have been working on the Victims Directive, which was adopted last year and which ensures that victims are treated with respect, that they have procedural rights to be informed, supported and protected, and that they have access to justice and can actively participate in criminal proceedings. Step by step we are strengthening the European area of justice and the rule of law that binds the European Union.

To round up our work on the procedural rights agenda, the Commission intends to present measures on the presumption of innocence, on special safeguards for suspects and accused persons who are children, and on legal aid. It is still my intention to present these this autumn.

Let me conclude by stressing that I have the greatest respect for the European Parliament’s role as co-legislator in the area of criminal law. We have made great progress and I think it will be important during the European election campaign to tell our citizens about Parliament’s contribution as co-legislator to what has been achieved and about the success stories.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, Verfasser der Stellungnahme des mitberatenden Rechtsausschusses. − Herr Präsident! Als Berichterstatter für den Rechtsausschuss JURI und als Schattenberichterstatter der Grünen möchte ich mich erst einmal ganz herzlich bei der Kommissarin, Frau Reding, und auch bei der Berichterstatterin, Frau Antonescu, für diese sehr gute Arbeit, auch für die gute Zusammenarbeit, bedanken, denn ich glaube, dass wir wirklich zu einem sehr guten Ergebnis gekommen sind, und dass es ein wichtiger Schritt ist für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Europa, jetzt in allen EU-Ländern verbindlich einen einheitlichen anwaltlichen Rechtschutz bekommen zu können. Das ist ein wichtiger erster Schritt, und ich glaube, es müssen weitere Schritte folgen.

Die nächsten Schritte liegen schon vor uns, etwa die Rechtshilfe. Ich glaube auch, dass man gerade im Bereich der gegenseitigen Anerkennung von Maßnahmen, z. B. im Bereich des Haftbefehls, der Ermittlungsanordnung, auch über diese einheitlichen Standards nachdenken muss, auch beim Staatsanwalt. Wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt liegt es vor allen Dingen an den Mitgliedstaaten, diese Rechte zu implementieren und dafür zu sorgen, dass wir die weiteren Schritte auch hier im Europäischen Parlament und mit der Kommission gehen können.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu Houillon, au nom du groupe PPE. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je voudrais d'abord féliciter Mme Antonescu, pour sa ténacité et son remarquable sens du consensus, puisqu'il a fallu près de deux ans – et plusieurs présidences – pour arriver à ce texte très équilibré.

Nous avons – comme l'ont rappelé le rapporteur mais aussi Mme la commissaire – entamé une grande réforme judiciaire depuis le début de ce mandat: droit à l'information, droit à l'interprétation et à la traduction. À présent, nous nous apprêtons à voter, demain, l'accès à un avocat pour tous les citoyens de l'Union européenne. C'est un grand pas en avant vers une Europe de la justice dont – je suis sûre – nous nous rappellerons plus tard.

C'est un texte équilibré qui permet de garantir à chacun le droit de bénéficier de l'expertise d'un avocat pour le conseiller et le défendre, tout en tenant compte des nécessités de l'enquête afin de ne pas entraver tous les efforts des forces de police au service de la vérité et de la justice. Le rôle de l'avocat est élargi afin de garantir un procès équitable. Ce texte n'oublie pas non plus les exigences impérieuses qui peuvent nécessiter de déroger, temporairement et de façon limitée, au droit d'accès à un avocat, telles que la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée.

Ainsi, ce texte équilibré renforcera la justice en garantissant aux personnes soupçonnées et poursuivies des droits effectifs, tout en permettant le bon déroulement des enquêtes afin que justice soit rendue.

Madame la Commissaire, je regrette cependant que ce texte n'ait pas été présenté en même temps qu'une proposition sur l'aide juridictionnelle. Cela aurait donné beaucoup plus de sens à cette proposition, tout en permettant à chacun – indépendamment de ses ressources – un accès réel et non seulement théorique à un avocat.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume, au nom du groupe S&D. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, avec le vote, demain, de cette directive sur le droit d'accès à un avocat, nous pouvons effectivement dire qu'un socle commun de garanties procédurales renforcé s'élabore sur le plan européen. Nous devons nous en féliciter, évidemment, car cela doit renforcer cette confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes judiciaires respectifs. Comme cela a été dit, ce texte est en chantier depuis plus de deux ans, mais il contribuera à faire en sorte que le droit à un procès équitable devienne une réalité.

Ainsi, par exemple, le principe de la confidentialité des communications avec l'avocat est assuré, ce qui constitue un point fondamental pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense. Certes, nous aurions tous souhaité progresser davantage et limiter les dérogations au strict minimum, mais nous sommes dans un exercice de compromis et nous avons tenu compte d'un certain nombre de particularités nationales; c'est pourquoi nous avons plusieurs dispositions qui permettent un encadrement strict de tout recours à trop de dérogations.

Ce droit d'accès à l'avocat ne pourra véritablement se traduire dans les faits que s'il est complété par un droit à l'assistance juridique gratuite – il y a déjà été fait allusion ici – car, sans cette disposition, il pourrait bien rester lettre morte.

C'est pourquoi je voulais vous appeler, Madame, à nous présenter au plus vite une proposition en ce sens pour que nous puissions aller vers plus de justice, justice qui reste encore un peu trop inégale, en Europe, en ce moment.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, I am very happy about the road map on procedural rights for defendants, not least as I was privileged to be the rapporteur on the first one, the right to interpretation and translation; then of course there was the letter of rights. But this directive is probably even more important than the previous two.

The whole road map needs to be completed to significantly raise the standards of criminal justice EU-wide to go alongside the European arrest warrant and other policing and mutual recognition measures. We are already more than a decade after the EAW, so clearly it is urgent to bolster defence rights.

There are some key achievements in this directive, and I pay strong tribute to Ms Antonescu in her work. I would just highlight a few of them. There is the fact that it applies to all suspects and accused, irrespective of whether they are deprived of liberty, and that it guarantees the effective participation of the lawyer, not just tolerating the lawyer sitting in a corner of the room. It obliges Member States to take positive steps – at least for detained defendants – to ensure they are able to exercise their right to contact a lawyer. This makes sure that the rights in the directive are practical and effective. Also, as Vice-President Reding mentioned, it gives the right of dual representation to people subject to European Arrest Warrant proceedings at both ends of the process.

Being a British MEP I make no secret of my desire for the UK to opt in to this directive. We have a strong domestic regime in Britain ensuring legal advice. I thank Ms Antonescu and the other shadows for their willingness to be flexible and to accommodate a common law system like the UK’s. I believe a UK opt-in would strengthen the operation of the directive, and I sincerely hope the government reaches the conclusion that it wants to opt in.

Under future topics needing attention under the road map, I would just also emphasise the need to tackle the scandal of long pre-trial detention.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Rozpatrujemy bardzo ważny akt prawny. Wyrazy uznania i gratulacje dla sprawozdawczyni, dla komisji za przygotowanie projektu, a także dla Komisji Prawnej za bardzo ciekawe poprawki. W kwestii tych poprawek chcę powiedzieć kilka zdań. Otóż nie podoba mi się jedna poprawka, a mianowicie poprawka 11, która ogranicza prawo kontrolowania warunków zatrzymania przez adwokata do sytuacji, kiedy pojawią się jakieś sygnały o znęcaniu się nad osobą zatrzymaną. Powstaje pytanie, skąd te sygnały mają się wziąć, jeśli to prawo kontroli będzie takie ograniczone? Pozostańmy więc lepiej przy tekście proponowanym przez komisję LIBE.

Bardzo dobre są te również poprawki, które dotyczą zatrzymanych dzieci, rozszerzenia i doprecyzowania zasad kontaktu z takimi zatrzymanymi ze strony ich opiekunów, rodziców. To bardzo ważne. Szczególnie istotna jest tu poprawka 13 – prawa osób niepełnosprawnych, osób, których stan fizyczny bądź psychiczny wskazuje na niepełnosprawność. Otóż praktyka pokazuje, że bardzo często w stosunku do tych właśnie osób dochodzi do bardzo poważnych naruszeń i nadużyć praw człowieka. Osoby te stają się bardzo często łatwymi ofiarami nadgorliwości czy nadużyć prawa przez aparat ścigania. Zatem niezwykle istotne znaczenie mają prawa i ochrona tych osób.

Dziękuję, że problem ten został dostrzeżony. Jeszcze raz wyrazy uznania za bardzo dobry projekt dyrektywy.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). - Először is hadd gratuláljak a jelentéstevőnek kiváló munkájához és kompromisszumkészségéhez. Én úgy gondolom, hogy a tolmácsoláshoz és az információhoz való jog garantálását követően az ügyvédhez való hozzáférés biztosításával állampolgáraink egy újabb kézzelfogható segítséghez, eszközhöz férnek hozzá, amennyiben büntető eljárásba kerülnek egy másik tagországban.

Az irányelv alapvető fontosságú, hiszen a határokkal már nem rendelkező Európában a személyek, áruk, tőke és szolgáltatások szabad áramlásával egy időben szükség van arra is, hogy az esetlegesen büntetőeljárásba kerülő állampolgáraink ismerjék jogaikat, megértsék az eljárást, meg tudják értetni magukat, illetve nem utolsósorban jogi, ügyvédi segítséget kapjanak a legnehezebb pillanatokban az eljárás során, valamint hogy a családdal való kapcsolattartás lehetősége biztosítva legyen határoktól függetlenül.

Ezek az eljárásjogi garanciák – beleértve az áldozatvédelmet – azok, amelyek konkrét tartalommal töltik meg az Európai Unió alapvető célkitűzéseit. Ettől válik a közösségi jog valóban életszagúvá.

 
  
MPphoto
 

  Carmen Romero López (S&D). - Señor Presidente, como ponente alternativa del Grupo socialista para esta Directiva, quisiera destacar, hoy también, que mañana vamos a votar una parte muy importante del paquete de garantías procesales que empezó la Presidencia sueca marcando esta hoja de ruta.

Este paquete era urgente si queríamos hacer una Europa de Derecho. Hasta ahora, con la orden de detención europea habíamos luchado por una Europa segura, aunque esperemos que la Comisión aborde cuanto antes su evolución y su reforma. Pero ahora, con esta Directiva, hacemos también posible que esta Europa sea más justa, también para las personas que tienen sobre ellas una orden de detención europea.

En esta Directiva hemos luchado por que cualquier persona tenga un abogado desde el mismo momento en que conoce que hay una sospecha sobre ella. Tengo que reconocer a la ponente Antonescu, también a la Comisión, también a la Presidencia irlandesa, que al final hayamos conseguido llegar a acuerdos sobre temas muy importantes, porque esta no es una Directiva de lucha contra el terrorismo sino, justamente, una Directiva de garantías. Por eso, todo lo que hemos conseguido acerca de la confidencialidad, acerca de la limitación, de las excepciones, etc. se convierte en un gran texto.

Desgraciadamente, este derecho de acceso no será una realidad para todos. La Comisión ha renunciado a incluir en este derecho, cuando la persona sospechosa no tiene medios económicos, la asistencia jurídica gratuita. Tampoco considera el caso de los incapacitados y de los menores.

Como esta legislatura está muy avanzada, nos tememos que estamos estableciendo los mínimos solo para aquellos sospechosos que pueden pagarse este derecho de acceso. Ni los vulnerables ni los menores están aquí.

Esperemos que esta legislatura no acabe con esta grave carencia.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Dreptul la un avocat în procedurile penale şi imediat după arestare este un drept vital în sistemele juridice care asigură procese corecte. Vorbim despre articolul 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, care asigură un proces corect, incluzând şi dreptul la apărare. Am câştigat multe procese la CEDO când acest drept a fost încălcat şi, şi de aceea, proiectul îmi este foarte drag.

Problema este că dreptul la apărare trebuie să fie unul efectiv şi real. Pentru cine nu are bani să îşi plătească un avocat într-un proces penal, statul are obligaţia să intervină şi să-i plătească un avocat. Din păcate, acest raport nu a reuşit să cuprindă şi să asigure acest drept la apărare pentru cei care nu au mijloace financiare. Aş vrea să încurajez prin ceea ce spun astăzi şi apărarea pro bono. Cred că este datoria societăţilor de avocaţi, a avocaţilor să aducă această contribuţie societăţii.

 
  
 

„Catch the eye” eljárás

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, con esta Directiva el proceso penal se fortalece: a más garantías, más justicia y de más calidad.

Los sospechosos y acusados dispondrán de un abogado desde la fase más temprana del procedimiento, independientemente de si se les ha impuesto o no la privación de libertad; ese abogado podrá solicitar una notificación de las diligencias y, además, no habrá limitaciones sobre la duración y frecuencia de sus reuniones. Los sospechosos y acusados dispondrán del derecho de comunicación en el momento de su detención con una persona de su elección y, por último y más importante, las comunicaciones entre el sospechoso y su abogado se realizarán con absoluta confidencialidad, sin excepciones —es mi punto de vista—.

Quiero felicitar a Elena Oana Antonescu por un excelente trabajo que tiene que ver con una tremenda tenacidad y dedicación ante un tema tan complicado y, por último, quiero animar a la Comisión a que presente el informe sobre asistencia jurídica gratuita.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Masip Hidalgo (S&D). - Señor Presidente, como abogado en ejercicio durante cuatro décadas saludo el importante paso que se da hoy, pero a la vez lamento que esta Directiva no recoja el derecho a la justicia gratuita, que queda demasiado disperso en el ámbito puramente nacional.

Creo que una justicia gratuita de calidad y a tiempo —como se acaba de decir—, tal como conceptualmente tenemos en España gracias al turno de oficio —aunque el actual Ministro no muestra entusiasmo por la institución y la justa retribución de los abogados jóvenes— garantizaría los derechos de los procesados y aseguraría una justicia más rápida y consistente. No tiene que implicar un mayor coste para el erario público y puede suponer ventajas para todos, sobre todo para la libertad y la democracia.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, quiero dar las gracias a la señora Antonescu por su trabajo.

Todas las directivas que se proyectan sobre los sistemas penales de los Estados miembros son complejas, pero contribuyen a mejorar la protección de los derechos fundamentales. Esta Directiva va a recordar a todos ellos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no considera válidas las pruebas obtenidas en interrogatorios policiales sin presencia de abogados.

También mejorará los procedimientos de alegación contra las excepciones a la norma general de facilitar el acceso a la asistencia letrada. Espero que en la próxima avancemos algo más.

Comprendo las dificultades que tiene la lucha contra el crimen organizado, porque hemos padecido esa lacra en mi país, pero lamento que estas excepciones hayan propiciado algunos casos de tortura.

Creo que el control videográfico de las detenciones con incomunicación, ya implantado por la Ertzaintza (la policía vasca), previene este riesgo. Quizá sea una buena idea incorporarlo al umbral mínimo de garantías que deben observar todas las policías de Europa.

Señora Reding, recójalo como una buena práctica para todas las policías europeas.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, whilst this might not yet apply to the UK, there are issues of wider concern.

The substantive content of the proposal is completely sound. Suspects should indeed enjoy access to a lawyer as well as the other rights listed. However, in my view, there is no need for EU legislation, and indeed such legislation would not satisfy the need completely. The EU is not – not yet at least – the whole world and people travelling internationally do not restrict their visits to other Member States. What is needed is not EU legislation but an international treaty encompassing as many countries as possible throughout the world, to the effect that the rights listed should apply with reciprocity to all countries that are signatories.

I cannot help feeling that this proposal is not so much about the rights of the suspect, with EU legislation being the means. It is much more about extending EU legislation competence and the rights of the suspect are simply a means to an end.

 
  
 

(A „catch the eye” eljárás vége.)

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Vice-President of the Commission. − Mr President, honourable Members, there is a near unanimity in this House that we are really doing something of the utmost importance for a European system of justice and fairness in all our Member States. Thank you for Parliament’s collaboration in this codecision procedure in order to arrive at these results.

We have achieved a lot but there is more to be done. Many of you have also called for the next step. The next step, as I told you, will come in the autumn. It will be a package of initiatives: special safeguards for children, legal aid and a presumption of innocence. So if this is added to the whole package that we have decided on so far, we can really say that ‘on a bien mérité de la justice dans l’Union européenne’.

 
  
MPphoto
 

  Elena Oana Antonescu, Raportoare. − Mulţumesc colegilor pentru cuvintele frumoase şi pentru dezbaterea valoroasă pe care am avut-o în această după-amiază. În toată activitatea depusă la acest dosar împreună cu raportorii din umbră am avut în vedere nevoia de întărire a drepturilor procesuale ale învinuitului şi inculpatului în materie penală, dar, în acelaşi timp şi în aceeaşi măsură, am avut în vedere urmărirea interesului public şi nevoia de a asigura premisele unei bune adiministrări a actului de justiţie. Scopul procesului penal este constatarea la timp, în mod complet, a faptelor care constituie infracţiuni, astfel încât orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Acestea sunt aspectele pe care, împreună cu colegii, am încercat să nu le scăpăm din vedere în munca depusă la acest dosar, astfel încât să obţinem un text echilibrat.

Salut aspectele menţionate de doamna comisar referitoare la viitorul calendar pe care Comisia îl are în vedere pentru lansarea următoarelor măsuri din Foaia de parcurs privind drepturile procesuale. Atât măsura privind garanţiile speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate vulnerabile, cât, mai ales, măsura privind asistenţa juridică gratuită – care, aşa cum am văzut, a fost subliniată în repetate rânduri aici – reprezintă instrumente esenţiale pentru întregirea acestui amplu pachet legislativ de îmbunătăţire a drepturilor procesuale ale persoanelor suspectate şi acuzate şi sperăm să se facă progrese cât mai curând şi în aceste direcţii.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Két megjegyzéssel szeretném a vitát lezárni: Ludford asszony említette, hogy az ügyvédnek az eljárás során aktívnak kell lennie. Én egy olyan országból érkezem, ahol hosszú éveken keresztül az ügyvédek tevékenysége arra irányult, hogy bocsánatot kérjenek, hogy ezt a megvádolt személyt megpróbálják enyhítő körülményekkel kisebb büntetésben részesíteni. Ehhez képest a mai helyzet csodálatos előrelépést jelent a demokrácia szempontjából.

Végül kívánom, hogy minél kevesebb európai polgár vegye igénybe ezeket a jogokat, amelyek most világosan megfogalmazódnak.

A vitát lezárom.

A szavazásra 2013. szeptember 10-én, kedden kerül sor.

Írásbeli nyilatkozatok (149. cikk)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. – Eines der Ziele des Stockholmer Programms ist es, dass die Bürger überall in der Union ihre Rechte geltend machen können. Gemeinsame Mindestnormen sollen das gegenseitige Vertrauen stärken. Soweit die Theorie. Und wie sieht es in der Praxis aus? Wie steht es um Verteidigungsrechte und um das Recht auf ein faires Verfahren, die ja in der Charta der Grundrechte und der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte verankert sind? – Schlecht schaut es aus, wie der Fall Snowden gezeigt hat, wenn da auf EU-Boden im blinden US-Gehorsam Menschenrechte etwa jenes auf Rechtsbeistand etc. über Bord geworfen werden. Zumal London die Terror-Bestimmungen genutzt hat, um gegen missliebige Journalisten vorzugehen. Stehen künftig sämtliche Familienangehörige, Freunde und Co. von Journalisten und Systemkritikern auf schwarzen Listen? Wird es quer durch die EU en vogue, Unterlagen rund um einen Skandal zu beschlagnahmen, damit ja nichts mehr veröffentlicht wird? Derartige Vorgehensweisen sind alles andere als vertrauensbildend. Ganz im Gegenteil: Das kennt man sonst nur aus Diktaturen. Die EU muss ihre US-Hörigkeit abwerfen und endlich tatsächlich zu den Menschen- und Grundwerten stehen. Und zwar nicht nur auf dem Papier, sondern auch mit ihren Taten.

 
Legal notice - Privacy policy