Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 9. september 2013 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 8.Anmodninger om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 10.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216): se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74): se protokollen
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a): se protokollen
 15.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88): se protokollen
 16.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 17.Andragender (jf. protokollen)
 18.Modtagne dokumenter: se protokollen
 19.Arbejdsplan
 20.Formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber - Formueforholdet mellem ægtefæller (forhandling)
 21.Ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse (forhandling)
 22.Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og direktiv om vedvarende energi (forhandling)
 23.Et fungerende indre energimarked - Mikroproduktion (forhandling)
 24.Lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde (forhandling)
 25.Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
 26.Fremme af en europæisk strategi for transportteknologi til støtte for fremtidig bæredygtig mobilitet i Europa (kortfattet forelæggelse)
 27.Gennemførelsen og indvirkningen af foranstaltningerne til forbedring af energieffektiviteten under samhørighedspolitikken (kortfattet forelæggelse)
 28.En fiskeristrategi for Adriaterhavet og Det Ioniske Hav (kortfattet forelæggelse)
 29.Mod en mere effektiv og omkostningseffektiv tolkning i Europa-Parlamentet (kortfattet forelæggelse)
 30.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 31.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (575 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2134 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik