Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 9 september 2013 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 8.Begäranden om fastställelse av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen): se protokollet
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen): se protokollet
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 17.Framställningar: se protokollet
 18.Inkomna dokument: se protokollet
 19.Arbetsplan
 20.Förmögenhetsrättsliga konsekvenser av registrerade partnerskap - Makars förmögenhetsförhållanden (debatt)
 21.Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande (debatt)
 22.Direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och direktivet om förnybara energikällor (debatt)
 23.För en välfungerande inre marknad för energi - Småskalig elproduktion (debatt)
 24.Lika lön för män och kvinnor (debatt)
 25.Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 26.En europeisk transportteknikstrategi för Europas framtida hållbara rörlighet (kortfattad redogörelse)
 27.Genomförandet och effekten av energieffektivitetsåtgärderna inom ramen för sammanhållningspolitiken (kortfattad redogörelse)
 28.En strategi för fiske i Adriatiska havet och Joniska havet (kortfattad redogörelse)
 29.Ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (kortfattad redogörelse)
 30.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 31.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (575 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2134 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy