Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 10 september 2013 - Strasbourg Reviderad upplaga

12.5. Rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy