Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

12.8. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου