Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 september 2013 - Straatsburg Herziene uitgave

12.8. Wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid