Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0059(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0253/2013

Rozpravy :

PV 09/09/2013 - 20
CRE 09/09/2013 - 20

Hlasování :

PV 10/09/2013 - 11.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0338

Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 10. září 2013 - Štrasburk Revidované vydání

13.2. Majetkové důsledky registrovaného partnerství (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). - Conform datelor Comisiei, în 2007, 40 de mii din cele 211 mii de parteneriate înregistrate în Uniune, erau între parteneri de naţionalitate diferită. Aş vrea să precizez că parteneriatele înregistrate nu sunt prevăzute în legislaţia a 11 state membre: Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, România. Nu există armonizare legislativă în materie de proprietate în cazul parteneriatelor înregistrate, iar aceasta costă cetăţenii timp şi bani, căutând legea aplicabilă şi instanţa competentă.

Articolul 81 din Tratat prevede recunoaşterea reciprocă între statele membre ale deciziilor judiciare şi extra judiciare, precum şi executarea acestora. De asemenea, se prevede compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi şi de competenţă. Dar diferenţele legislative din statele membre nu au permis ca parteneriatul să beneficieze de această prevedere. Raportul este benefic pentru că propune o procedură unică de executare şi de recunoaştere a hotărârilor judecătoreşti, care va ajuta cetăţenii să economisească bani, în medie, între 2 000 şi 3 000 de euro pe caz.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, considerando o fato que enquanto em todos os Estados-Membros da União Europeia possuem a instituição do casamento, nem todos possuem a instituição de parceria registada e, deste modo, o objeto da escolha da lei aplicável no que respeita a parcerias registadas teria que necessariamente ser reduzida a estes Estados-Membros que possuem esta instituição.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Registruotų partnerysčių, kuomet partnerystė yra įteisinama nesudarant santuokos, skaičius pasaulyje didėja. Tokios partnerystės yra neišvengiamai susiję su turtinėmis pasekmėmis (kuomet partnerystė išyra arba vienas iš partnerių miršta) ir (arba) porų tarptautiškumu. Jei dėl turto dalybų ar partnerystės reikia priimti turtinių pasekmių turinčius sprendimus, asmenys, su kuriais tai susiję, susiduria su sudėtingais klausimais, ypač dėl taikytinos teisės ir jurisdikcijos. Nacionalinės nuostatos šiais klausimais labai skiriasi – registruotos partnerystės atveju dar labiau negu santuokos. Taip atsiranda teisinės kolizijos, teisinis neapibrėžtumas. Be to, kilus ginčui geriau informuotas partneris, kaip ir sutuoktinių atveju, gali būti suinteresuotas kuo greičiau kreiptis į tą teismą, kuris taikys, jo manymu, jam palankesnę teisę. Pritariu pranešėjo nuomonei, kad registruojant partnerystę asmenims būtų suteikiama galimybė pasirinkti jų turto teisiniam režimui taikytiną teisę. Pritariu rezoliucijoje išdėstytoms taisyklėms, kuriose teisiškai išaiškinamos registruotų partnerių tarptautinio pobūdžio teisės į nuosavybę.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui vise notamment à mettre en place un cadre juridique clair pour les partenariats enregistrés au sein de l'Union européenne. Celui-ci couvre la détermination de la juridiction compétente et la loi applicable aux partenariats enregistrés, et facilite la circulation des décisions et des actes entre les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl registruotos partnerystės turtinių pasekmių. Siūlymo tikslas – užtikrinti teisinį tikrumą asmenims, įforminantiems tarptautines registruotas partnerystes. 2007 m. ES įforminta apie 211 000 registruotų partnerysčių, iš kurių 41 000 buvo tarptautinės. Nutraukus tokią partnerystę ir dalinantis turtą kyla problemos dėl taikytinos teisės ir jurisdikcijos. Atitinkamos nacionalinės nuostatos labai skiriasi. Pritariu išdėstytiems siūlymams nustatyti registruotiems partneriams galimybę pasirinkti jų turto teisiniam režimui taikytiną teisę. Svarbu nustatyti teisinių konsultacijų reikalavimą partneriams, norintiems susitarti dėl taikytinos teisės. Taip pat pritariu, kad būtų užtikrintas santuokos ir registruotos partnerystės institutų vienodas statutas kitais turto teisinio režimo klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. - Ho votato a favore questo regolamento che concede alle unioni registrate la possibilità di scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale. Mira a un'ampia congruenza con il regolamento relativo al regime patrimoniale tra coniugi e se ne discosta soltanto nella misura in cui ciò è necessario per rimediare a problemi che potrebbero essere sollevati da una scelta della legge applicabile per le unioni registrate. Viene inoltre prescritto un obbligo di consulenza. Anche se in genere i partner che intendono compiere una scelta del diritto applicabile sono stati informati in merito e in particolare le parti coinvolte sono di norma molto ben informate sui propri diritti, la prescrizione di una consulenza legale è intesa a rispondere allo specifico bisogno di tutela. Se, ad esempio, in uno Stato membro si applicano particolari requisiti di forma per la scelta della legge applicabile, che garantiscono la consulenza, il requisito di consulenza si ritiene già soddisfatto in tal modo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. - Non ho sostenuto col mio voto la relazione Thein sulla proposta di regolamento del Consiglio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate: questo tipo di unioni non sono riconosciute nell'ordinamento italiano e gli effetti patrimoniali conseguenti al loro scioglimento non devono dunque influire sul nostro territorio.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris - Normele privind drepturile de proprietate ale cuplurilor internaționale sunt foarte complexe și foarte dificil de interpretat. În prezent, nu există norme comune la nivel european.

Comisia Europeană a înaintat în mai 2011 două propuneri pentru soți și parteneri înregistrați, în scopul de a ușura, pe viitor, complicațiile juridice în cauzele transfrontaliere. Regulamentele propuse stabilesc instanțele competente pentru soluționarea litigiilor în materie de efecte patrimoniale ale căsătoriei sau ale parteneriatului înregistrat și normele materiale aplicabile. Consider că aceste regulamente vor asigura libera circulație în Uniunea Europeană a hotărârilor judecătorești, a tranzacțiilor judiciare și a tuturor actelor autentice relevante.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de cette proposition, afin qu'une décision judiciaire sur les effets patrimoniaux d'un couple international de partenariat civil rendue dans un État membre puisse être reconnue et appliquée dans un autre. Il était important d'appliquer les mêmes règles aux partenariats civils qu'aux couples mariés puisqu'ils peuvent rencontrer les mêmes difficultés lorsqu'ils mettent fin à leur engagement. Ils auront ainsi le droit de choisir la législation nationale applicable à leur propriété, à condition d'établir un lien proche avec l'État membre en question.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. This report proposes what amounts to the first stage of harmonising the law relating to the property – real and personal – of a registered partnership with the regime applicable to matrimonial property. My party opposes such legislation, not least because this form of harmonisation is leading to the Europeanization of our laws relating to matrimonial causes and those applicable to registered partnership. These measures also represent a step along the road towards the secularisation and ultimate destruction of the concept of marriage. It is for these reasons that I voted against this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. - A crescente mobilidade das pessoas num espaço sem fronteiras internas traduz-se num aumento significativo das uniões, qualquer que seja a sua forma, entre nacionais de Estados-Membros diferentes, ou residentes noutro Estado-Membro que não o da sua nacionalidade.

O sistema de parceria registada é outra forma de união, que não o casamento, a qual é definida pelo direito nacional de cada Estado-Membro. Este sistema está consagrado, no que diz respeito a casais de sexo oposto, na legislação de 4 Estados-Membros e, no que diz respeito a casais do mesmo sexo, na legislação de 12 Estados-Membros.

O reconhecimento num Estado-Membro de uma decisão em matéria de efeitos patrimoniais de uma parceria registada tem apenas como objetivo permitir a execução dos efeitos patrimoniais determinados nessa decisão, não obrigando a que o Estado-Membro em questão tenha que reconhecer a parceria subjacente aos efeitos patrimoniais que dão lugar à decisão.

Apoio, assim, esta proposta que pretende garantir que todos os cidadãos da UE possam dispor das mesmas igualdades e direitos patrimoniais, independentemente da natureza da união, mas tendo em devida consideração o direito nacional do Estado-Membro em questão.

A criação de um quadro normativo claro e coerente proporcionará uma maior certeza jurídica aos cidadãos implicados e trará claros benefícios para o funcionamento do mercado interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato favorevolmente la posizione del Parlamento sulla proposta di regolamento sul regime patrimoniale nelle unioni registrate. Infatti, sono sempre più numerose le famiglie che decidono di non sposarsi e che optano per un'unione civile e, nello stesso tempo, aumentano le situazioni di mobilità. Era necessario quindi, fornire un quadro legislativo chiaro sul foro competente, la legge applicabile, nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti. Insieme all'altra proposta di regolamento inerente il regime patrimoniale nei matrimoni, credo che con questo voto stiamo concretamente dando un valido contributo a superare l'incertezza giuridica e soprattutto le differenze rilevanti presenti nelle legislazioni nazionali dei Paesi membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Les unions entre ressortissants des États membres, que ce soit des mariages ou des partenariats enregistrés auprès d'une autorité publique, sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, un mariage sur sept dans l'Union implique des citoyens de plus d'un État membre. Le Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union identifiant les obstacles à l'exercice des droits de l'Union a établi que l'incertitude relative aux droits de propriété des couples internationaux, composés de ressortissants de deux États membres différents, constitue une difficulté majeure pour les Européens dans leur vie quotidienne. Il convient donc de lever les obstacles rencontrés par ces couples internationaux. La détermination de la juridiction compétente et de la législation applicable en cas de séparation ou de décès d'un des conjoints ainsi qu'une meilleure reconnaissance des décisions entre les États membres contribueront à ce titre à établir un cadre juridique plus clair, tout en respectant les droits de propriété des différents États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car je suis en faveur d'une clarification du régime s'appliquant aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés dans l'Union Européenne. Je soutiens notamment le fait que les partenariats enregistrés se voient offrir la possibilité de choisir la loi applicable pour leurs effets patrimoniaux. Néanmoins, j'apprécie que ce rapport ne fasse pas obligation aux États membres de reconnaître un tel partenariat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. – I voted in favour of this report because the law on registered partners and property varies from Member State to Member State and this can cause problems for couples who own properties in Member States other than their own. It is important that after the break-up of a partnership, individuals are clear about their rights and can choose the applicable law for their property regimes. It is important to me that my constituents in Wales are aware of their rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. É fundamental que no espaço da UE as parcerias registadas que tenham ligação a mais do que um Estado-Membro possam ver os seus direitos aplicados em qualquer um deles. Assim, pretende-se obter algum grau de harmonização dos regimes, que garanta a segurança jurídica dos envolvidos, sem que a definição destes deixe de ser uma competência que pertence, em primeira linha, aos Estados.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Em 2007 houve na UE cerca de 211 000 parcerias registadas, das quais mais de 41 000 tinham, em termos de regime de bens, alguma ligação a mais de um Estado-Membro. Destas uniões, 8 500 (4 %) terminaram com a separação e 1 266 (0,6 %) com o falecimento de um dos parceiros. A instituição da parceria registada está a crescer com o desenvolvimento da mobilidade dos cidadãos na Europa. No caso das uniões registadas, ainda mais do que no caso dos casamentos - as disposições variam muito de um país para o outro, o que gera insegurança jurídica. Em caso de litígio, o parceiro que dispõe de melhor aconselhamento pode - tal como nos casais unidos pelo matrimónio - decidir recorrer a um tribunal que aplique o direito que lhe parece mais favorável. Esta proposta melhora substancialmente a situação jurídica dos casais envolvidos.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. Este relatório visa contribuir para a resolução de aspectos associados à união de dois parceiros, incluindo litígios, designadamente em relação a decisões a tomar em termos de regime de bens (em mais do que um país da UE).

De acordo com o relatório, as pessoas envolvidas deparam-se frequentemente com questões complexas, sobretudo quanto à lei aplicável ao seu caso e ao foro competente. As legislações variam muito de país para país no caso das uniões registadas, o que gera insegurança jurídica. Para colmatar estes problemas, no caso das parcerias em termos de regimes de bens com uma ligação a mais de um Estado-Membro, o relatório propõe o reconhecimento jurídico de determinadas regras.

Não obstante as conhecidas reservas que temos em relação à harmonização do direito civil privado, os objectivos aqui visados parecem-nos justos, sendo aceitável a proposta constante do relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Európska únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Na postupné vytvorenie takéhoto priestoru musí Únia prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Ešte v roku 2010 Komisia oznámila, že prijme legislatívny návrh umožňujúci odstrániť prekážky voľného pohybu osôb, a najmä ťažkosti, s ktorými sa páry stretávajú pri správe svojho majetku alebo pri jeho delení. Chápanie iných foriem zväzkov než manželstva sa v právnych predpisoch členských štátov odlišuje a je potrebné rozlišovať medzi pármi, ktorých zväzok je inštitucionálne potvrdený registráciou partnerstva verejným orgánom, a pármi, ktoré žijú len vo faktickom zväzku. V snahe zabezpečiť bezproblémový chod vnútorného trhu je potrebné odstrániť prekážky voľného pohybu osôb, ktoré zaregistrovali svoje partnerstvo, a to najmä ťažkosti, s ktorými sa tieto páry stretávajú pri správe svojho majetku alebo pri jeho delení.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − I dati a livello europeo su questo tema obbligano il Parlamento a una seria riflessione. Appare evidente che ci sia la necessità di agire e dobbiamo sfruttare la possibilità che abbiamo in questo momento per migliorare la situazione giuridica delle coppie interessate. L'istituto delle unioni registrate si sta evolvendo, e con l'aumento della mobilita delle persone in Europa sale il numero dei soggetti interessati. La proposta del relatore trova il nostro appoggio proprio perché propone un regolamento chiaro che permette alle unioni registrate di scegliere la legge applicabile al loro regime e soprattutto ne facilita la scelta finale.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), par écrit. – C'est une nouvelle avancée dans l'Europe du quotidien! Nous avons adopté cette semaine deux textes pour améliorer les droits des couples binationaux: plus de clarté, plus de simplification au cadre juridique qui régit les relations de ces couples binationaux dans l'espace européen. Principale avancée de ce texte et non des moindres : les droits des couples binationaux sont garantis, qu'il s'agisse d'un couple marié ou d'un couple en partenariat civil. Autre élément de ces deux textes : les personnes concernées (d'un couple marié ou d'un partenariat civil) pourront choisir elles-mêmes la législation applicable à leur droit de propriété, lorsque ces deux personnes se séparent et qu'il est mis fin au mariage ou au partenariat civil. Enfin, les décisions seront reconnues mutuellement dans toute l'Union européenne en respectant les différents droits de propriété appliqués dans les Etats membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'ai apporté tout mon soutien à ce texte qui va permettre de clarifier les droits patrimoniaux concernant près de 16 millions de couples internationaux vivant en Europe et dont 650 000 seraient, chaque année, confrontés à d'importantes difficultés pour trouver quelle législation s'applique à leur cas, et quelle juridiction est compétente lorsque leur mariage ou leur partenariat prend fin. Il est en effet essentiel de faire cesser les disparités juridiques actuelles existant entre les 27 et encourageant la recherche du tribunal le plus favorable (forum shopping), souvent au bénéfice du conjoint le plus fortuné. Il s'agit donc ici de lever l'insécurité juridique entourant les droits patrimoniaux de ces couples sur la base de règles claires permettant de déterminer la législation applicable, la juridiction compétente, et prévoir des règles pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de justice grâce à une procédure unique, ce dont je me félicite.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. − I abstained on both reports by MEP Thein because Ireland is not participating in either regulation. It does not have a matrimonial property regime, nor substantial property consequences of registered partnership within the meaning of the proposed regulations. Participating in the regulations could have complex effects on property law generally and create substantial uncertainty in a range of property transactions.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE), in writing. − I voted ‘Yesʼ to this report because if decisions regarding property have to be taken during a partnership or after it ends, the parties concerned face complex issues, especially in relation to justifications and applicable law. This report will bring more clarity to this complex area.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Balsavau už šį pasiūlymą, kadangi jei dėl turto dalybų ar partnerystės reikia priimti turtinių pasekmių turinčius sprendimus, asmenys, su kuriais tai susiję, susiduria su sudėtingais klausimais, ypač dėl taikytinos teisės ir jurisdikcijos. Atitinkamos nacionalinės nuostatos labai skiriasi, o registruotos partnerystės atveju dar labiau negu santuokos. Taip atsiranda nemažas teisinis netikrumas. Be to, kilus ginčui geriau informuotas partneris, kaip ir sutuoktinių atveju, gali būti suinteresuotas kuo greičiau kreiptis į tą teismą, kuris taikys, jo manymu, jam palankesnę teisę. Siūloma nustatyti ir registruotiems partneriams galimybę pasirinkti jų turto teisiniam režimui taikytiną teisę. Niekinis taikytinos teisės pasirinkimas neturėtų jokio poveikio, liktų objektyvus susiejimas su valstybės narės, kurioje partnerystė įregistruota, teise. Taip pat numatytas konsultacijų reikalavimas. Nors partneriai, norintys susitarti dėl taikytinos teisės, paprastai gauna atitinkamą informaciją ir ypač susijusios šalys dažniausiai yra geriausiai informuotos apie savo teises, tačiau teisinė konsultacija turėtų būti numatyta atsižvelgiant į ypatingą apsaugos poreikį. Jei vienoje valstybėje narėje konsultacijos numatytos pagal ypatingus susitarimo dėl taikytinos teisės reikalavimus, ši sąlyga vienaip ar kitaip būtų įvykdyta (pvz. suteikiamas oficialus patvirtinimas).

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − Ho espresso voto favorevole alla presente relazione in seguito alle modifiche apportate in Commissione che hanno migliorato il testo, adeguandolo alle specificità presenti nelle giurisdizioni degli Stati membri. Il tema delle unioni registrate e quello ad esso connesso degli effetti patrimoniali di tali unioni, necessita sicuramente di un’adeguata armonizzazione sul piano europeo, soprattutto da un punto di vista strettamente giuridico. Tuttavia, così come da noi proposto con le modifiche apportate, il testo iniziale poneva alcuni dubbi che abbiamo ritenuto opportuno correggere.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnès Le Brun (PPE), par écrit. – Cette directive offrira un cadre juridique clair aux 16 millions de couples internationaux (de nationalités différentes et/ou vivant à l'étranger) dans l’Union européenne. En cas de décès d'un des partenaires ou de séparation, les procédures juridiques seront simplifiées et leur coût sera réduit grâce à la clarification de la loi applicable à leurs biens patrimoniaux. L’Union européenne permettra donc à ces couples d’éviter un "parcours du combattant" juridique, dans une période déjà difficile pour eux. Par ailleurs, la directive clarifie la législation qui régira les effets du partenariat enregistré sur des rapports juridiques entre le couple ou un des partenaires et un tiers, par exemple dans le cas d’une hypothèque. Dans le cas de partenariats enregistrés tels que le PACS, les biens patrimoniaux seront soumis au pays d’enregistrement du partenariat. J’ai voté en faveur de ce texte car les couples internationaux doivent pouvoir bénéficier d’un cadre juridique clair, et des mêmes droits que les autres couples européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur des rapports sur les règlements relatifs aux régimes matrimoniaux afin de clarifier la situation juridique des couples internationaux, de nationalités différentes et/ou vivant à l'étranger. Ces derniers sont confrontés à des difficultés d'ordre juridique et subissent des coûts de procédure élevés en raison d'incertitudes concernant les lois nationales s'appliquant à leurs biens patrimoniaux. Les deux textes répondent à ce problème en fournissant des règles cohérentes en vue de déterminer le tribunal compétent et la législation applicable.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A crescente mobilidade das pessoas num espaço sem fronteiras internas traduz-se num aumento significativo das uniões, qualquer que seja a sua forma, entre nacionais de Estados-Membros diferentes, bem como na presença destes casais em Estados-Membros de que não têm a nacionalidade, muitas vezes acompanhada da aquisição de bens situados no território de vários países da União. A presente proposta visa, nomeadamente, criar um quadro jurídico claro na União Europeia que abranja a determinação do tribunal competente e a lei aplicável em matéria de aspetos patrimoniais dessas parcerias e facilitar a circulação das decisões e dos atos entre os Estados-Membros. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. − I have voted in favour of this report which must be considered, along with the report on matrimonial property regimes (A7-0253/2013), as making it easier for couples to settle property-related issues in case they move to another EU Member State or when they are from different countries and own assets abroad. They are an important step forward and enhance legal certainty.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado a favor del presente informe debido a que las parejas de hecho registradas en la UE, que disponen de propiedades en diferentes Estados miembros, pueden verse en peligro debido a la disparidad existente entre los diferentes marcos normativos. En la Unión la parejas de hecho sufren una enorme disparidad legislativa entre Estados miembros, disparidad que no afecta tanto al matrimonio y es por ello que este informe propone un acercamiento hacia las normativas que regulan los matrimonios, entre ellas poder elegir la ley a la que se debe atener una pareja de hecho registrada, cumpliendo de esta forma el principio de igualdad de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. He votado a favor de este informe porque mejora la protección de los derechos de las parejas de hecho.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − To ensure the same rights regarding choice of law for different forms of legal unions and to recognise cross-border effects without derogatory measures, in line with the Council conclusions on fundamental rights and rule of law. This recommendation is not obligatory, and therefore the report resembles a contemplation and does not have a real impact. I abstained.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Arvestades piiriüleste registreeritud kooselus elavate paaride üsna suurt arvu ning asjaolu, et asjaomased isikud seisavad silmitsi erinevate keerukate küsimustega, nt lahkumineku või ühe poole surma tõttu, on õigusliku olukorra parandamine nimetatud valdkonnas hädavajalik. Et õiguskindlusetust vähendada, toetasin ka antud raportit. Samuti olen nõus raportööri seisukohaga, et ka registreeritud kooselu partneritel peaks olema võimalus valida varaliste tagajärgede suhtes kohaldatavat õigust ning see peaks vastama laiemalt abieluvararežiime käsitlevale määrusele. Minu arvates on komisjoni ettepanek, milles nähakse ette mitte lubada valida registreeritud kooselu puhul kohaldatavat õigust, vastuolus ELi põhiõiguste hartaga. Viimast kinnitas ka ELi Põhiõiguste Ameti arvamus, kus märgiti, et vastavate õiguste piiramiseks peab olema piisav õigustus. See, et komisjon osutab liikmesriikide õiguse erinevustele, ei ole kindlasti piisav põhjendus.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Siekiant sukurti aiškius teisinio reglamentavimo pagrindus, registruotiems partneriams tikslinga sudaryti sąlygas pasirinkti jų turto teisiniam režimui taikytiną teisę. Tokiu būdu bus sudaromos galimybės efektyviau ir lengviau valdyti kelių šalių teritorijoje esantį turtą. Visų pirma, bus pašalinti dideli taikytinų materialinės ir tarptautinės privatinės teisės normų skirtumai ir nustatomos visoje ES bendros nuostatos. Be to, didesnis partnerių teisinis saugumas užkirs kelią palankiausio teismo ieškojimui. Pažymėtina, kad visais atvejais taikymo sritis turi būti tiksliai apibrėžta ir turi būti nustatyta aiški jos riba su kitomis teisės sritimis. Kita vertus, turi būti nustatomi ir atitinkami saugikliai, kad taikytina teisė nebūtų pasirenkama be aiškaus abiejų šalių sutikimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D), γραπτώς. – Οι γάμοι διασυνοριακού χαρακτήρα αυξάνονται διαρκώς στις μέρες μας, λόγω της πολυπολιτισμικότητας των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και της ενθάρρυνσης της κινητικότητας.

Οι κοινές θέσεις, που με δυσκολία συναποφασίστηκαν μετά από πλειάδα συζητήσεων σε διάφορες διαχρονικές Προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιδιώκουν ουσιαστικά να δώσουν λύσεις σε εκκρεμή και πολύπλοκα νομικά προβλήματα της καθημερινότητας που αφορούν περιουσιακά προβλήματα που προκύπτουν από διάλυση γάμων ή καταχωρημένες συμβιώσεις. Στο θέμα των καταχωρημένων συμβιώσεων υπάρχουν βέβαια πολύ διαφορετικές ρυθμίσεις στα διάφορα κράτη μέλη.

Οι κατατεθείσες συμβατικές προτάσεις, προάγουν το ενωσιακό δίκαιο δίνοντας στους πολίτες την ευχέρεια να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα τους, τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να τα διεκδικούν, χωρίς διακρίσεις. Αποτελούν ένα πρώτο βήμα ελάχιστων συγκλίσεων, με δεδομένες τις τεράστιες διαφορές στις εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Έμφαση δίνεται στις γυναίκες που είναι πιο ευπαθείς από τους άνδρες σε περιπτώσεις διαζυγίων και στα θέματα ικανοποιητικής διευθέτησης και επίλυσης περιουσιακών διαφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών που διέπονται από κατοχυρωμένα συμφωνητικά συμβίωσης απασχολεί ιδιαίτερα την κοινοτική νομοθεσία. Σήμερα, ο αριθμός των κατοχυρωμένων συμβιώσεων στην ΕΕ ξεπερνά κατά πολύ τις 200.000 γεγονός για το οποίο το ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο αφορά τις περιουσιακές σχέσεις, το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία, να απασχολεί έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συμπολιτών μας. Μάλιστα, παρατηρούνται τεράστιες διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθετικών διατάξεων με αποτέλεσμα ο καλύτερα ενημερωμένος σύντροφος (σε περίπτωση που το συμφωνητικό συντελείται μεταξύ πολιτών διαφορετικού κράτους μέλους) μπορεί να έχει συμφέρον να προσφύγει το ταχύτερο δυνατόν σε ένα δικαστήριο το οποίο εφαρμόζει ένα ευνοϊκό για αυτόν δίκαιο. Η παρούσα έκθεση, την οποία και υπερψήφισα, αποσκοπεί να αμβλύνει τα συγκεκριμένα προβλήματα δεδομένου ότι η κινητικότητα των πολιτών στην Ευρώπη αυξάνεται και, συνεπώς, ο αριθμός των ενδιαφερομένων διευρύνεται. Υιοθετώντας μία κοινή προσέγγιση των προβλημάτων για τους γάμους και τις καταχωρημένες συμβιώσεις, το νέο πλαίσιο προτείνει μια ρύθμιση, με βάση την οποία οι καταχωρημένοι σύντροφοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές τους σχέσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − While registered non-marriage partnerships are admitted in many of the Member States, there is no clear legal basis at European level on which to determine which Member Stateʼs applicable laws should be chosen when, in the event of the separation of the partnership, disputed property involves more than one Member State. Therefore, legislative action is required to fill this gap and provide EU citizens with greater legal certainty. As freedom to choose applicable laws based on nationality and residence is part of the fundamental right of citizens, I voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Em 2007 houve, na UE, cerca de 211 000 parcerias registadas, das quais mais de 41 000 tinham, em termos de regime de bens, alguma ligação a mais de um Estado-Membro. Destas uniões, 8 500 (4 %) terminaram com a separação e 1 266 (0,6 %) com o falecimento de um dos parceiros. Quando, no contexto de litígios ou ainda durante a união de dois parceiros, existem decisões a tomar em termos de regimes de bens, as pessoas envolvidas deparam-se com questões muito complexas, sobretudo quanto à lei aplicável ao seu caso e ao foro competente. Acontece que - no caso das uniões registadas ainda mais do que no caso dos casamentos - as disposições variam muito de um país para o outro. Esta situação gera uma insegurança jurídica assinalável. Além disso, em caso de litígio, o parceiro que dispõe de melhor aconselhamento pode - tal como nos casais unidos pelo matrimónio - decidir recorrer a um tribunal que aplique o direito que lhe parece mais favorável. A bem da segurança jurídica votei favoravelmente a presente proposta de regulamento que pretende alterar esta situação propondo a possibilidade de escolha da lei aplicável para as parcerias registadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. As parcerias registadas na UE geram uma insegurança jurídica assinalável, sobretudo porque suscitam questões complexas no contexto da dissolução da parceria ou ainda durante a união de dois parceiros. A relatora considera pertinente a proposta da Comissão, defendendo, contudo, que um único documento podia conter a regulamentação discriminada de dois objetos normativos diferentes, uma vez que não concorda que exista uma diferença de fundo em termos de conteúdo entre ambas as propostas. Quanto à substância do texto, o ponto central é o facto de a proposta não admitir a escolha da lei aplicável às parcerias registadas, justificando a Comissão que as diferenças no direito dos Estados-Membros seriam sanadas através da conexão à lei do Estado de registo da parceria. Contudo, a relatora solicitou um parecer a Agência Europeia para os Direitos Humanos, cujo parecer conclui que é necessária uma outra fundamentação em relação à possibilidade de escolha da lei pelos casais. Assim, a relatora propõe uma norma que conceda às parcerias registadas a possibilidade de escolher a lei aplicável aos seus efeitos patrimoniais. Votei favoravelmente o relatório por considerar pertinente o ajuste proposto, num esforço louvável por compatibilizar a lei com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − In favour. In 2007, there were about 211 000 registered partnerships in the EU, of which over 41 000 had implications for property in more than one Member State. Of these, 8 500 (4%) were ended by separation and 1 266 (0.6%) by the death of one partner. If decisions regarding property have to be taken during a partnership or after it ends, the parties concerned face complex issues, especially in relation to jurisdiction and applicable law. Here – and to an even greater degree than with marriages – there are considerable differences between Member States’ rules. This makes for considerable legal uncertainty. In the event of a dispute, it may – as in a marriage – be advantageous for the better-advised party to bring the case as quickly as possible before a court which he or she thinks will apply laws most favourable to him or her. The two JURI reports are very good and improve the Commission's proposals in a significant way. More specifically, the report on registered partnership is opposed to any central substantive distinction between the two proposals, namely the denial to registered partnerships of a choice of applicable law and the related choice of jurisdiction.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα τη συγκεκριμένη έκθεση. Υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθετικών διατάξεων οι οποίες, στην περίπτωση των καταχωρημένων συντρόφων, είναι πολύ ευρύτερες από ό,τι στην περίπτωση των γάμων. Η εισηγήτρια, πολύ σωστά αναγνωρίζει ότι υπάρχει ανάγκη για λήψη μέτρων ώστε η νομική θέση των ενδιαφερόμενων ζευγαριών να βελτιωθεί. Οι προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεσή της συνεισφέρουν θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne Aj keď voľný pohyb osôb medzi členskými štátmi patrí k základným cieľom EÚ, myslím si, že občania ešte stále čelia mnohým prekážkam, s ktorými sa stretávajú pri vykonávaní svojich práv. Keďže tento stav sa dotýka aj medzinárodných manželstiev a registrovaných partnerstiev, podporila som správu, lebo si myslím, že je potrebné hľadať možnosti postupného odstraňovania týchto problémov, s ktorými sa stretávajú najmä pri každodennej správe spoločného majetku, ale aj v čase zániku spôsobeného rozlukou partnerov alebo úmrtím jedného z nich. Požiadavku na zmenu v tejto oblasti považujem za mimoriadne dôležitú, pretože v poslednom období sa čoraz viac občanov sťahuje do iných krajín EÚ za účelom vytvárania manželstiev a registrovaných partnerstiev. Súhlasím s tým, aby sa v záujme doterajšej právnej neistoty a v mnohých prípadoch aj diskriminácie medzinárodných párov prijímali také legislatívne opatrenia, ktoré nielen zabezpečia jednotný a zjednodušený právny rámec, ale budú chrániť aj ich majetkový režim a majetkové dôsledky. Očakávam, že tieto zmeny môžu pomôcť odstrániť ťažkopádne a nákladné formality súvisiace s cezhraničným uznávaním rôznych dokumentov, ktoré mnohokrát nie sú uznávané jednotlivými členskými štátmi (rodinný stav, životné udalosti).

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Ivo Stier (PPE), napisan. − Ovim prijedlogom Uredbe afirmira se nacionalna nadležnost u definiranju braka i prava koja proizlaze iz obiteljskog zakona. Isto tako se olakšava određivanje jurisdikcije u rješavanju imovinskih pitanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – Je propose d'étendre aux partenariats enregistrés les solutions pertinentes avancées pour les régimes matrimoniaux. Il est ici surtout question de l'intégration des nouvelles dispositions relatives au patrimoine dans le cadre d'autres actes de l'Union, notamment le règlement relatif aux successions et le règlement Bruxelles I. Cette volonté de rapprochement concerne notamment la définition du champ d'application (exclusion de la répartition compensatoire des droits à pension entre époux prévue par le droit allemand et régimes équivalents en vigueur dans d'autres États membres), le remaniement des dispositions relatives aux juridictions compétentes, la reprise des dispositions du règlement sur les successions relatives à l'adaptation des droits réels et à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l'exécution des décisions de justice ainsi que l'acceptation et la force exécutoire des actes. Je propose aussi d'étendre la clause de révision afin de pouvoir analyser attentivement les effets pratiques des différents points de divergence qui existent (encore) entre les régimes matrimoniaux et les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et d'examiner, sur cette base, les moyens d'une harmonisation.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Uma parceria registada constitui uma outra forma de união que não seja o casamento, sendo que o conteúdo específico da noção de parceria registada é definido pelo direito nacional dos Estados-Membros. Em março de 2011 a Comissão Europeia apresentou uma proposta de regulamento relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria de efeitos patrimoniais das parcerias registadas. Esta proposta tem como objetivo criar um quadro jurídico claro na União Europeia que abranja a determinação do tribunal competente, definir a lei aplicável em matéria de aspetos patrimoniais dessas parcerias e facilitar a circulação das decisões e dos atos entre os Estados-Membros. Sou favorável ao presente relatório por entender que é necessário esclarecer juridicamente às questões relacionadas com os efeitos patrimoniais das parcerias registadas, por forma a que não existam interpretações distintas nos diferentes Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. - Ce règlement cherche à régler les difficultés juridiques rencontrées par les couples vivant en "partenariats enregistrés", équivalents européens du PACS français, quand ils sont ressortissants d'États membres différents. La définition qui est donnée des partenariats est neutre et ouverte (incluant de fait les partenariats entre couples homosexuels).

Sur les 211 000 partenariats enregistrés, 41 000 le sont dans plus d'un État membre.

Le texte clarifie de nombreux points de procédure comme la loi applicable, l'opposabilité de contrats envers les tiers ou encore les conséquences sur les biens en cas de séparation. Actuellement, en cas de conflit, une partie mieux informée peut profiter de la situation pour présenter son cas devant la justice de l'État membre qui lui est la plus favorable.

La distinction entre mariage et partenariat est ressorti d'une longue discussion. La Commission n'a pas voulu un seul et même texte pour les deux, pour tenir compte des spécificités du partenariat, à commencer par le fait qu'il n'existe pas partout.

Le Parlement a atténué la distinction en rapprochant le droit applicable pour les partenariats à celui des mariages, en conformité avec le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination dans l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − L'obiettivo della relazione Thein è stabilire un regime giuridico chiaro per definire la giurisdizione e la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle coppie registrate e ai regimi patrimoniali tra coniugi. Dopo lunghe ed elaborate trattative si è giunti a un emendamento di compromesso per accomodare le posizioni dell'agenzia europea dei diritti umani e gli Stati membri contrari a disposizioni concernenti gli effetti patrimoniali delle coppie registrate, cui viene concessa la libera scelta della legge applicabile. Al tempo stesso, non sarà obbligatorio recepire le disposizioni comunitarie per quegli Stati membri che non prevedono l'istituto nel proprio ordinamento giuridico.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Este relatório pretende ajudar a resolver os problemas que surgem no contexto de litígios ou durante a união de dois parceiros, quando existem decisões a tomar em termos de regimes de bens (em mais do que um país da UE). O relatório explica que as pessoas envolvidas deparam-se com questões muito complexas, sobretudo quanto à lei aplicável ao seu caso e ao foro competente. As legislações variam muito de país para país no caso das uniões registadas, o que gera insegurança jurídica. Para colmatar estes problemas no caso das parcerias em termos de regimes de bens com uma ligação a mais de um Estado-Membro, o relatório propõe o reconhecimento jurídico de determinadas regras. Concordamos com o objetivo, embora mantenhamos profundas reservas em relação à harmonização do direito civil privado, considerando ser preferível a coordenação das instituições judiciais.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí