Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2012/2261(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A7-0234/2013

Textes déposés :

A7-0234/2013

Débats :

PV 09/09/2013 - 28
CRE 09/09/2013 - 28

Votes :

PV 10/09/2013 - 11.11
Explications de votes

Textes adoptés :

P7_TA(2013)0346

Compte rendu in extenso des débats
Mardi 10 septembre 2013 - Strasbourg Edition révisée

13.11. Une stratégie pour la pêche dans la mer Adriatique et la mer Ionienne (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D). - Signor Presidente, la necessità di mettere in atto una strategia macroregionale per il mar Adriatico e per il mar Ionio è giustificata da diversi fattori, in particolare per lo sforzo di pesca praticato in queste acque alle quali hanno accesso anche tre paesi extra UE.

Affinché l'attività della pesca possa continuare a rimanere una fonte di reddito per gli operatori del settore, è indispensabile avviare e sostenere una pianificazione dello spazio marittimo sia per le attività di pesca sia per quelle correlate. Va quindi incoraggiato un approccio ecosistemico da parte dei paesi non appartenenti all'UE per mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino.

Mi auguro infine che la Commissione europea adotti quanto prima possibile un piano d'azione per rispondere alle specificità di questa macroregione e un regolamento per la gestione delle attività di pesca.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE). - Mr President, I would like to fully support this report on developing an EU strategy on fisheries and aquaculture in the Adriatic-Ionian basin. Such a strategy would give a very welcome boost to the development of sustainable economic activities in the region, which will have a beneficial effect on coastal communities and adjacent inland areas.

Properly-managed fisheries provide employment in some of the most rural and remote parts of the European Union and, when sensibly managed, this is a renewable resource that is very valuable in the fight against unemployment in many isolated parts of the EU. I wish the report and the strategy well.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, attraverso l'odierna votazione si chiede una nuova strategia comunitaria nel campo della pesca e dell'acquacoltura nel bacino del mar Adriatico e del mar Ionio. L'obiettivo è lo sviluppo di attività sostenibili con ricadute positive sulla comunità costiera e il suo entroterra, che tenga conto delle specificità tipiche di questo bacino marino, della sua conformazione, con fondali relativamente bassi e sabbiosi, delle sue lagune, isole e regioni costiere.

Auspichiamo che la Commissione adotti quanto prima il relativo piano d'azione nonché un regolamento proprio per la gestione delle attività di pesca in questa macroregione, caratterizzata da una pesca multispecifica, dall'utilizzo di diversi attrezzi, da una pesca artigianale, a strascico e ricreativa. Sarà fondamentale promuovere la creazione di zone marine protette finalizzate al recupero delle specie più minacciate.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório, considerando que o multilinguismo e a interpretação são essenciais para o Parlamento de modo a ser transparente pata o público, bem como para os seus legisladores trabalharem informação altamente técnica na sua própria língua e das pessoas do seu Estado-Membro. A eficiência e a efetividade dos custos são extremamente importantes, apesar de considerar que estes aspetos não devam erodir a disponibilidade de informação ao vivo e acessível na língua de quem ouve e de quem vê em toda a União Europeia. A consideração destes usuários e das suas necessidades são centrais para abordar este assunto, pois o Parlamento Europeu é a instituição que representa os cidadãos europeus através do seu sufrágio universal com representantes de todos os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), raštu. − Balsavau už rezoliuciją dėl žuvininkystės Adrijos ir Jonijos jūrose strategijos. Atsižvelgiant į tai, kad žvejyba – tradiciškai svarbus sektorius daugumoje Adrijos ir Jonijos jūrų pakrantės regionų, naujos strategijos, susijusios su žvejyba ir akvakultūra minėtose jūrose, sukūrimas, turėtų teigiamą poveikį vietos bendruomenėms. Adrijos ir Jonijos jūrinis regionas, apimantis septynias valstybes, – Italiją, Graikiją, Slovėniją, Kroatiją, Juodkalniją, Albaniją bei Bosniją ir Hercegoviną, ekonominiu, aplinkos ir kultūriniu požiūriu yra netolygus. Pritariu pranešėjo pozicijai, kad būtinas glaudesnis bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis tokiose srityse kaip, pavyzdžiui, bendra žvejybos veikos valdymo tvarka, tausus išteklių naudojimo užtikrinimas ir kt. Jūrų veikla yra tarptautinio pobūdžio ir apima bendrus išteklius. Taigi norint vystyti integruotą požiūrį į jūrų politiką Adrijos ir Jonijos jūrų baseino teritorijoje, būtinas dialogas. Taip pat pritariu raginimui, kad Komisija turi priimti veiksmų planą ir reglamentą, kuriuo būtų sprendžiami žvejybos veiklos valdymo šiame makroregione klausimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. - Orice viziune strategică asupra domeniului piscicol trebuie să aibă în vedere importanţa cooperării transfrontaliere pentru dezvoltarea acestui sector economic, precum şi pentru conservarea durabilă a resurselor naturale. Dezvoltarea economică a acestui sector este importantă pentru statele membre, iar crearea de locuri de muncă este o prioritate în actualele circumstanţe socio-economice.

Strategia regională nu trebuie să ignore pericolul poluării – numărul mare de specii endemice din aceste zone, precum şi proximitatea aşezărilor umane, sunt factori care trebuie luaţi în calcul de decidenţii şi actorii economici europeni. Nu în ultimul rând, este extrem de important ca documentele strategice să cuprinde prevederi exacte şi eficiente pentru protejarea resurselor de apă şi pentru conservarea hidrosferei.

 
  
MPphoto
 
 

  Pino Arlacchi (S&D), in writing. − I voted in favour of this resolution because I believe that it is important to establish a new EU strategy on fisheries and aquaculture in the Adriatic-Ionian sea basin. This will give a major boost to the development of sustainable economic activities and will have a beneficial effect on coastal communities and adjacent inland areas. I also would like to emphasise that developing the aquaculture sector in the Adriatic-Ionian coastal regions could generate non-seasonal jobs which are heavily dependent on the summer tourist trade, giving a significant boost to employment in the area.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte qui appelle à la mise en place d'une nouvelle stratégie de l'Union européenne sur la pêche et l'aquaculture dans le bassin adriatico-ionien. L'objectif consiste à donner une forte impulsion au développement d'activités économiques viables à long terme ayant des retombées positives sur les communautés côtières et leur arrière-pays.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį siūlymą dėl žuvininkystės Adrijos ir Jonijos jūrose strategijos. Siūlymo tikslas – sukurti naują ES strategiją, susijusią su žvejyba ir akvakultūra Adrijos ir Jonijos jūrų baseine siekiant paskatinti vystyti tvarią ekonominę veiklą, kuri darytų naudingą poveikį pakrančių bendruomenėms. Adrijos ir Jonijos jūros yra svarbus jūrininkystės regionas, kurio pakrantė apima septynias valstybes, kurių keturios priklauso ES. Pritariu išdėstytiems siūlymams ES prisidėti šiame regione sprendžiant iššūkius, susijusius su žvejybos ir akvakultūros sektorių vystymusi, su jūros tarša, pakrančių vietovių ekonominio vystymosi skirtumais ir vis didėjančia urbanizacija. Būtinas glaudesnis bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis kuriant bendrą žvejybos veiklos valdymo tvarką ir užtikrinant tausų išteklių naudojimą. Pritariu, kad nustatant su žvejybos ir akvakultūros sektoriumi susijusias priemones turėtų būti atsižvelgta į jūrų baseino specifiką, įskaitant konkrečias jo geofizines savybes. Europos Komisija turėtų kuo skubiau priimti veiksmų planą ir reglamentą, kuriuo būtų sprendžiami žvejybos veiklos valdymo šiame makroregione klausimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu.− Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi šiuo Europos Parlamento pranešimu siekiama paraginti sukurti naują Europos Sąjungos strategiją, susijusią su žvejyba ir akvakultūra Adrijos ir Jonijos jūrų baseine. Tokia ES strategija siekiama iš esmės paskatinti vystyti tvarią ekonominę veiklą, kuri darytų naudingą poveikį pakrančių bendruomenėms ir greta esančioms sausumos vietovėms. Pakrantės šalys dalijasi įvairiais ištekliais, įskaitant žuvų išteklius, ir todėl jos visos susiduria su įvairiais iššūkiais, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su žvejybos ir akvakultūros sektorių vystymusi, pavyzdžiui, su jūros tarša, pakrančių erozija, pakrančių vietovių ekonominio vystymosi skirtumais ir vis didesne urbanizacija. Europos Komisija neseniai priėmė komunikatą, kuriame pateikta Adrijos ir Jonijos jūroms skirta jūrų strategija, kuriuo turėtų būti remiamasi Adrijos ir Jonijos jūrų baseinui pritaikant ir ES makroregioninę strategiją. Be to, nustatant su žvejybos ir akvakultūros sektoriumi susijusias priemones, turėtų būti atsižvelgta į jūrų baseino specifiką, įskaitant konkrečias jo geofizines savybes, t. y. sąlyginai seklų smėlėtą dugną ir jo lagūnas, salas bei pakrantės vietoves. Atitinkamai raginame Komisiją atsiradus pirmai progai priimti reikiamą veiksmų planą ir reglamentą, kuriuo būtų sprendžiami žvejybos veiklos valdymo šiame makroregione klausimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce rapport qui propose une nouvelle stratégie macro-régionale pour la pêche et l'aquaculture dans le bassin adriatico-ionien afin de développer les activités économiques. La nouvelle stratégie appuie la nécessité de s'orienter vers la gestion durable des ressources communes en faisant la promotion des bonnes pratiques et initiatives. Il était important de dégager une stratégie spécifique pour ce bassin marin, caractérisé par une configuration géophysique propre.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as it is yet another prime example of the EU wasting taxpayers’ money in a spectacular fashion. In this instance we see yet another attempt to subsidise the failing economies of the Mediterranean and yet another effort to promote ‘EU presenceʼ in the Arab countries – all at the cost of the taxpayer.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. – J'ai voté pour le rapport Milana car cette stratégie macro-régionale de développement des activités de pêche et d'aquaculture est utile aux États côtiers et aux États membres de l'Union. Par la mise en coordination dans le bassin adriatico-ionien des activités de pêche et d'aquaculture, ce rapport propose les outils contre la pollution marine, l'érosion des côtes et l'urbanisation incontrôlée préjudiciable à l'environnement. De plus, cette gestion intégrée des politiques maritimes dans la mer Adriatique et la mer Ionienne se situe dans la droite ligne des objectifs fixés par la réforme de la politique commune de la pêche.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − Ho votato a favore della risoluzione inerente alla strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar Ionio intesa a stimolare una crescita intelligente e sostenibile nella regione. Infatti, il Mare Adriatico e il contiguo Mare Ionio costituiscono un'area marina e marittima importante in Europa. Nonostante vi siano sempre state interazioni economiche e sociali intense tra i Paesi limitrofi – ora ulteriormente rafforzate dal processo di adesione all'UE – l'area adriatico-ionica è rimasta eterogenea in termini economici, ambientali e culturali. Tali Paesi si trovano a condividere molte risorse, tra cui il patrimonio ittico, e conseguentemente devono affrontare diverse questioni direttamente o indirettamente legate allo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura, come l'inquinamento del mare, l'aumento dell'urbanizzazione, l'erosione costiera, le differenze nello sviluppo economico delle aree costiere, ecc. La Commissione europea ha recentemente adottato una comunicazione che propone una strategia marittima per il mare Adriatico e il mar Ionio e uno dei quattro pilastri strategici della stessa è rappresentato dalla promozione di una pesca sostenibile. Riteniamo opportuno attivarsi su questa base e auspichiamo che la Commissione adotti quanto prima il relativo piano d'azione, nonché un regolamento per la gestione delle attività di pesca in questa macro-regione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Pescuitul este un sector important pentru majoritatea regiunilor care au ieșire la Marea Adriatică și Marea Ionică, de aceea consider că o strategie pentru Marea Adriatică și Marea Ionică ar trebui să țină cont, în special, de dezvoltarea durabilă și de creșterea sectorului pescuitului și acvaculturii, inclusiv de ocuparea forței de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Ce texte pose des ambitions claires pour mettre en place une nouvelle stratégie de l'UE pour la pêche et l'aquaculture dans le bassin adriatico-ionien. La mise en place d’une stratégie macro-régionale permettrait de mieux relever les défis communs que ces régions rencontrent. Je me félicite de l'accent mis sur la nécessaire valorisation de l'activité des femmes et sur la mise en place d'incitations pour encourager le travail des jeunes dans les activités de la pêche et de l'aquaculture.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte car une coopération plus étroite est nécessaire avec les pays limitrophes afin de mettre en place une gestion commune des activités de pêche et d'assurer une exploitation durable des ressources halieutiques. Il est notamment important d'adopter une stratégie macro-régionale de l'Union qui tienne compte, pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture, des particularités de ce bassin marin.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A promoção do estabelecimento de uma estratégia da União em matéria de pesca e da aquicultura na bacia do mar Adriático e do mar Jónico poderá dar um importante estímulo ao desenvolvimento das atividades económicas sustentáveis naquela região, as quais poderão refletir-se positivamente nas comunidades costeiras e áreas interiores adjacentes. A circunstância de nem todos os Estados banhados por estes mares serem membros da União não os deve demover de empreender este esforço, deve, aliás, incentivá-los a fazer uso de mais imaginação na definição de ações e compromissos que visem uma efetiva cooperação transfronteiriça em benefício de todos e que não coartem, antes estimulem, a sua interacção.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. Este relatório visa promover o desenvolvimento de uma nova estratégia da União Europeia nos setores da pesca e da aquicultura na bacia dos mares Adriático e Jónico, a fim de dar um impulso substancial ao desenvolvimento de atividades sustentáveis com efeitos positivos nas comunidades costeiras e nas zonas limítrofes do interior. Os mares Adriático e Jónico constituem uma zona marítima importante que abrange sete países: três Estados-Membros (Itália, Grécia e Eslovénia), um membro num futuro próximo (Croácia), um país candidato (Montenegro) e dois potenciais países candidatos (Albânia e Bósnia-Herzegovina). Apesar de sempre ter havido entre estes países intensas relações económicas e sociais - agora reforçadas pelo processo de adesão à UE - a zona do Adriático e do Jónico permaneceu heterogénea em termos económicos, ambientais e culturais.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O relator pretende, com este relatório, promover o estabelecimento de uma nova estratégia da União Europeia para a pesca e para a aquicultura na bacia do mar Adriático e do mar Jónico, com o objetivo de desenvolver atividades economicamente sustentáveis em benefício das comunidades costeiras e áreas interiores adjacentes. Estamos de acordo com a abordagem geral do relatório para uma maior e melhor cooperação entre os países e regiões banhados pelos mares Adriático e Jónico. No entanto, não acompanhamos o relator nas suas propostas que visam a implementação, pela Comissão, de um quadro legislativo adequado para promover uma cooperação mais estreita entre esses países e regiões. Opomo-nos também às propostas que abrem a possibilidade de utilizar obrigações destinadas a projectos e parcerias público-privadas, como instrumentos de financiamento adequados para as ações e os objetivos desta estratégia, e medidas sancionatórias para os Estados-Membros que não cumpram as suas obrigações de recolha e transmissão de dados.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Predkladaná správa si kladie za cieľ podporiť vytvorenie novej stratégie Únie v odvetví rybolovu a akvakultúry pre oblasť Jadranského a Iónskeho mora a podstatne tak prispieť k rozvoju udržateľných hospodárskych činností, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na pobrežné spoločenstvá a priľahlé vnútrozemské oblasti. Územie Jadranského a Iónskeho mora zostáva z hospodárskeho, environmentálneho a kultúrneho hľadiska stále rôznorodé. Hoci možno spomenúť nemálo príkladov úspešnej medziregionálnej spolupráce, problémy regiónu ako celku ešte stále nie sú riešené dostatočne efektívnym a účinným spôsobom. Stratégia pre región Jadranského a Iónskeho mora však má snahu vynakladať úsilie okrem iného na podporu udržateľného rybolovu. Práve v opatreniach týkajúcich sa odvetvia rybolovu a akvakultúry je opodstatnené zohľadniť špecifiká tejto morskej oblasti vrátane jej osobitných geofyzikálnych vlastností.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Le regioni italiane si sono sempre battute per il riconoscimento, a livello europeo, delle peculiarità del Mare Adriatico e del Mar Ionio. Si tratta di una macroregione che presenta caratteristiche completamente diverse rispetto al resto del Mare Mediterraneo, ad esempio per la struttura dei fondali o le pratiche della pesca che si tramandano. Il risultato di oggi riconosce gli sforzi compiuti dall’Italia e dai Paesi vicini come la Croazia e la Slovenia, sforzi che si tradurranno in una nuova strategia comunitaria nel campo della pesca e dell’acquacoltura nel bacino del Mar Adriatico e del Mar Ionio. Le comunità della costa e dell’entroterra potranno beneficiare di un approccio che, finalmente, consentirà uno sviluppo delle attività del settore sulla base delle reali esigenze dell’area.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. – This report urges the coastal states of the Adriatic-Ionian Basin to cooperate in order to achieve sustainability in their respective fishing industries. A key to their success will be the reform of the CFP which will return greater powers to fishing nations.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam siūlymui, nes juo siekiama paraginti sukurti naują ES strategiją, susijusią su žvejyba ir akvakultūra Adrijos ir Jonijos jūrų baseine, siekiant iš esmės paskatinti vystyti tvarią ekonominę veiklą, kuri darytų naudingą poveikį pakrančių bendruomenėms ir greta esančioms sausumos vietovėms. Problemos, su kuriomis susiduriama visame Adrijos jūros regione, dar turi būti veiksmingai sprendžiamos. Geros praktikos ir iniciatyvų skatinimas vienoje vietoje labai greitai padaro skatinamąjį poveikį kitoms vietovėms arba net ir visam regionui.

 
  
MPphoto
 
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR), in writing. – I voted for the establishment of a new EU strategy on fisheries and aquaculture in the Adriatic-Ionian sea basin, with a view to giving a major boost to the development of sustainable economic activities which will have a beneficial effect on coastal communities and adjacent inland areas. I believe that a EU macro-regional strategy for the Adriatic-Ionian sea basin should be implemented, as well as inter-regional cooperation arrangements, in order to benefit entire regions.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. − La pesca è indubbiamente un settore rilevante per molti Paesi membri e in particolar modo lo è per i sette Stati che si affacciano sul mar Adriatico e mar Ionio. Una strategia ad hoc per il mar Adriatico e il mar Ionio deve voler non soltanto conservare e proteggere l'ambiente marino e quello circostante, preservando in questa maniera la biodiversità del bacino stesso, ma anche far crescere, in modo sostenibile, il settore della pesca e dell'acquacoltura, creando al contempo nuovi posti di lavoro. Con il voto di oggi ci si auspica che una strategia comunitaria macro-regionale, specifica per il bacino Adriatico-ionico, possa essere adottata il prima possibile, al fine di salvaguardare e promuovere, nel pieno rispetto della conformazione geofisica specifica, i mari Adriatico e Ionio. Soltanto attraverso una cooperazione interregionale si potranno tutelare gli interessi dei pescatori italiani, garantendone i diritti e non lasciando che altri concorrenti che agiscono sul mercato non rispettando determinati criteri, possano ingiustamente sopraffarli.

 
  
MPphoto
 
 

  Clemente Mastella (PPE), per iscritto. − Accogliamo con favore questa relazione che intende promuovere l'elaborazione di una nuova strategia comunitaria nel campo della pesca e dell'acquacoltura nel bacino dei mari Adriatico e Ionio, al fine di dare un contributo sostanziale per lo sviluppo di attività sostenibili con ricadute positive sulle comunità costiere e il loro entroterra. Nonostante l'esistenza di esempi di cooperazione interregionale di buon livello, i problemi della regione non sono ancora stati affrontati in modo puntuale. Alcuni modelli di cooperazione interregionale, per i quali la Commissione europea ha già proposto strategie a livello macroregionale, hanno dimostrato come la promozione di buone pratiche e iniziative possano ripercuotersi in modo positivo assai rapidamente su altre zone, se non addirittura sull'intera regione. Sosteniamo quindi, in modo convinto la proposta della Commissione che propone una strategia marittima per il mare Adriatico e il mar Ionio, di cui la promozione di una pesca sostenibile rappresenta uno dei quattro pilastri strategici; tutto ciò tenendo necessariamente in considerazione le specificità tipiche di questo bacino marino, la sua conformazione geofisica specifica, con fondali relativamente bassi e sabbiosi, le sue lagune, le isole e le regioni costiere.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), per iscritto. - Ho votato in maniera favorevole la relazione del collega Guido Milana per sostenere la necessità di sviluppare una strategia specifica per la pesca nel mare Adriatico e Ionio. In quest'area sono chiari i segni di una crisi strutturale delle attività di pesca, sono evidenti i limiti di una politica che non solo non riesce a migliorare le condizioni dei pescatori, ma fallisce al contempo nel mantenere inalterata la biodiversità. Si è erroneamente cercato di utilizzare la stessa strategia per aree con caratteristiche diverse. Applicare misure generiche, senza tener conto delle specificità, non ha, in passato, sortito effetti positivi. È quindi imperativo marcare le differenze esistenti tra le diverse aree e adattare l'applicazione del regolamento ai particolari contesti. La relazione presentata dal collega Milana, riconosce le peculiarità geomorfologiche dell'intera area e suggerisce una strategia specifica per il mare Adriatico e per il mar Ionio. Il documento richiede di intensificare i rapporti con gli Stati non ancora parte dell'UE, per conciliare l'iniziativa imprenditoriale e la responsabilità di tutelare e preservare le risorse ittiche e naturali, scegliendo la regionalizzazione e il dialogo con tutti i portatori d'interesse quale priorità assoluta.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport pour une stratégie pour la pêche en mer Adriatique et Ionienne, qui demande à la Commission européenne d'adopter un plan d'action pour une gestion commune des activités de pêche et assurer une exploitation durable des ressources halieutiques dans cette région.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Com este relatório pretende-se promover o desenvolvimento de uma nova estratégia da União Europeia nos setores da pesca e da aquicultura na bacia dos mares Adriático e Jónico, com a finalidade de impulsionar substancialmente o desenvolvimento de atividades económicas sustentáveis com efeitos positivos nas comunidades costeiras e nas zonas limítrofes do interior. Os mares Adriático e Jónico constituem uma zona marítima importante que abrange sete países: quatros Estados-Membros (Itália, Grécia, Eslovénia e Croácia), um país candidato (Montenegro) e dois potenciais países candidatos (Albânia e Bósnia-Herzegovina). Apesar de sempre ter havido entre estes países intensas relações económicas e sociais - agora reforçadas pelo processo de adesão à UE - a zona do Adriático e do Jónico permaneceu heterogénea em termos económicos, ambientais e culturais. Os países ribeirinhos partilham atualmente muitos recursos, entre os quais os recursos haliêuticos, devendo, por conseguinte, enfrentar vários desafios direta ou indiretamente relacionados com o desenvolvimento do setor da pesca e da aquicultura, como a poluição do mar, a erosão costeira, as diferenças no desenvolvimento económico das zonas costeiras e a crescente urbanização. Tem que haver um esforço conjunto para desenvolver uma estratégia comum para a pesca no mar Adriático e no mar Jónico.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − No he podido votar a favor del presente informe debido a que, pese a compartir la orientación general que el mismo trata de imprimir a la estrategia pesquera en dichos mares, introduce la necesidad de nuevos instrumentos financieros para dicha política. Se trata de un nuevo impulso a la actividad del sector financiero a través de la organización de los bienes públicos como es la política pesquera. Es un ejemplo más de cómo desarrollar nuevas fronteras para crear productos financieros a través de la mercantilización de la política y la introducción de los intereses privados en la implementación de este tipo de políticas de la Unión Europea. Este planteamiento de financiarización de las políticas pesqueras me ha impedido votar a favor de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), in writing. − Although there are some examples of successful inter-regional cooperation, the problems facing the Adriatic area as a whole have yet to be addressed in an effective manner. The Commission recently adopted a Communication putting forward a maritime strategy for the Adriatic and Ionian seas, one of the four pillars of which covers action to promote sustainable fishing. I think that this should be used as a basis for introducing an EU macro-regional strategy for the Adriatic-Ionian sea basin as well, and that the measures relating to the fisheries and aquaculture sector should take account of the sea basin’s specificities, including its specific geophysical features, with a relatively shallow, sandy seabed, and its lagoons, islands and coastal areas. I am sure that it is accordingly necessary to adopt the related action plan at the earliest opportunity. In favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Moraes (S&D), in writing. − This report supports the goal of achieving above maximum sustainable yield, something that is crucial for the future of London fish markets.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), per iscritto. - L'Adriatico è un importantissimo bacino marino sul quale si affacciano diversi paesi europei, tra cui anche la Croazia, da poco entrata nell'Unione. Il fatto che coesistano differenti competenze in un ambiente tutto sommato "chiuso", può creare diversi problemi e difficoltà che dovrebbero essere risolte il prima possibile. Emblematico è il caso di alcune regolamentazioni italiane che costringono i nostri pescherecci a restare fermi nei porti per favorire il ripopolamento di alcune aree di pesca, mentre tali regole non valgono ad esempio per i dirimpettai croati: una strategia comune dovrebbe prevedere regole comuni che valgono per tutti, in maniera tale da garantire pari opportunità. Un'azione concordata è necessaria sia per tutelare le risorse ittiche che per garantire un requisito minimo di rispetto e salvaguardia dell'ambiente: l'Adriatico deve tornare ad essere una fonte di lavoro e sostentamento per le comunità costiere, che hanno avuto una lunga tradizione secolare legata all'attività di pesca, che non può e non deve assolutamente essere abbandonata, nonostante le difficoltà del periodo legate ad una fortissima concorrenza proveniente dal pescato estero.?

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Questa relazione vuole promuovere l'elaborazione di una nuova strategia comunitaria nel campo della pesca e dell'acquacoltura nel bacino dei mari Adriatico e Ionio, al fine di dare un contributo sostanziale per lo sviluppo di attività sostenibili con ricadute positive sulle comunità costiere e il loro entroterra. Il mare Adriatico e il contiguo mar Ionio costituiscono un'area marina importante che interessa sette Paesi: tre Stati membri dell'Unione (Italia, Grecia e Slovenia), uno di prossima adesione (Croazia), un paese candidato (Montenegro) e due potenziali paesi candidati (Albania e Bosnia-Erzegovina). Nonostante tra questi Paesi vi siano sempre state interazioni economiche e sociali intense – ora ulteriormente rafforzate dal processo di adesione all'UE – l'area adriatico-ionica è rimasta eterogenea in termini economici, ambientali e culturali.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului. Trebuie să menționez, în acest context, că există o serie de similitudini între pescuitul în Marea Adriatică și în Marea Ionică cu pescuitul în Marea Neagră, și anume faptul că gestionarea activităților maritime și a resurselor comune este partajată cu mai multe state terțe. Atrag din nou atenția asupra necesității unui dialog mai bine coordonat și mai intens între UE și vecinii săi în domeniul pescuitului, precum și asupra necesității înființării unui organism aparte pentru gestionarea pescuitului în Marea Neagră.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La macroregione Adriatico-Ionio è il punto di incontro tra diverse economie, culture e politiche. Da una parte abbiamo l'Unione europea, dall'altra i Balcani, diventa quindi indispensabile determinare un coordinamento strategico per la pesca, per il sistema ecologico e gli interessi economici e sociali degli abitanti di queste zone costiere. L’obiettivo principale del testo è quindi definire un piano d'azione con nuove regole per la pesca e l'acquacoltura che migliorino le condizioni socio economiche degli abitanti di tutta la regione, dal lato dell'Unione europea e in accordo con i Paesi terzi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šią rezoliuciją. Ši žuvininkystės strategija yra itin svarbi šio regiono žuvininkystės vystymuisi, gyventojams bei tarptautiniam bendradarbiavimui. Tai bus pagrindas vystyti tvarią ekonominę veiklą ir didinti užimtumą pakrančių vietovėse. Žvejyba šiame regione turi būti ekonomiškai perspektyvi ir vykdoma atsakingai. Visų pirma, strategija turėtų būti įgyvendinama remiantis ekosistema pagrįstu požiūriu. Žuvininkystės sektorius turi būti tvarus ir produktyvus, todėl būtina nustatyti bendro žvejybos veiklos valdymo tvarką ir užtikrinti tausų žuvų išteklių naudojimą. Be to, labai svarbu, kad itin svarbūs aplinkos klausimai būtų įtraukti į įvairių sričių politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. - O presente relatório tem por objetivo a promoção de uma nova estratégia da União Europeia nos setores da pesca e da aquacultura nas bacias dos mares Adriático e Jónico, destinada a impulsionar de forma substancial o desenvolvimento de atividades sustentáveis e com impactos positivos nas comunidades costeiras destas bacias marítimas. Esta importante zona marítima engloba sete países com intensas relações sociais e económicas, embora com uma assinalável heterogeneidade em termos ambientais, culturais, sociais e económicos. Este conjunto de países partilham diversos recursos e enfrentam desafios semelhantes ao nível dos respetivos setores da pesca e da aquacultura, factos que tornam absolutamente vital o fomento da cooperação internacional entre países vizinhos destinada a promover uma exploração sustentável e gestão conjunta e coerente das atividades da pesca e aquacultura. Neste contexto, devido às especificidades típicas desta bacia marítima, o relator exorta a Comissão a lançar uma estratégia macrorregional para a bacia adriático-jónica. Votei favoravelmente o presente relatório por considerar que as medidas propostas poderão promover um desenvolvimento equilibrado e sustentável das atividades da pesca e da aquacultura nesta importante zona geográfica.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − Whereas the Adriatic-Ionian Sea has been an important maritime and aquaculture area whose coastline takes in seven Member States, candidate countries and potential candidate countries, a portion of this area is in international waters. This fact requires cooperation by these neighbouring countries to ensure sustainable fishing activities, especially considering the rise in the installation of fishing facilities that are incompatible with other activities in the area. With the assistance of the Commission, a strategy promoting cooperation can be implemented to encourage responsible and sustainable fishing activities in the area. Therefore, I voted in favour of this proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. Com entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu tornou-se colegislador de pleno direito para o setor da pesca e da aquicultura e tenciona, por conseguinte, desempenhar o seu papel na definição da nova estratégia macrorregional da UE em matéria de pesca e da aquicultura nos mares Adriático e Jónico. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento de atividades económicas sustentáveis e responsáveis cujo efeito benéfico não comprometa a proteção dos recursos haliêuticos e as características específicas, geomorfológicas e batimétricas, da bacia adriático-jónica. Embora haja alguns exemplos de boa cooperação inter-regional, (como a instituição de zonas especiais) grande parte da bacia do mar Adriático continua a fazer parte das águas internacionais, o que determina a necessidade de uma cooperação mais estreita com os países vizinhos, com vista à conclusão de acordos bilaterais e multilaterais, que avance na via da harmonização e normalização das regras de gestão de pescas. Neste sentido, o meu voto apoia o relatório do Parlamento sobre a estratégia para a pesca no mar Adriático e Jónico, instando a Comissão a promover as medidas consideradas.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), per iscritto. − Oggi in plenaria è stata votata la relazione dell'On. Milana su una strategia della pesca nel mare Adriatico e nel mar Ionio. Lo scopo è quello di promuovere l'elaborazione di una nuova strategia comunitaria nel campo della pesca e dell'acquacoltura nel bacino dei mari Adriatico e Ionio. Infatti, i paesi limitrofi a quest'area marina si trovano oggi a condividere molte risorse, tra cui il patrimonio ittico, e a dover affrontare diversi problemi in tale ambito dove non esiste ancora un piano comune regionale. La Commissione europea ha recentemente adottato una comunicazione che propone una strategia marittima per il mare Adriatico e il mar Ionio, di cui la promozione di una pesca sostenibile rappresenta uno dei quattro pilastri strategici. D'accordo con la relazione del collega Milana, ritengo opportuno quindi attivarsi su questa base al fine di lanciare anche per il bacino adriatico-ionico una strategia comunitaria macro-regionale che tenga conto, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle specificità tipiche di questo bacino marino.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Abstention. Despite the fact that the text ‘Calls on the Commission to submit, at the earliest opportunity, a proposal for a regulation laying down common technical measures for fishing in the Adriatic-Ionian sea basin and specifying the admissible fishing effort, fishing periods and fishing gears and other relevant management measures’, which we find really unnecessary, we did not see many aspects to vote against.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), per iscritto. - L'obiettivo di questo documento è promuovere l'elaborazione di una nuova strategia comune di pesca e acquacoltura nel bacino dei mari Adriatico e Ionio. Per troppi anni si è andati oltre il limite di sfruttamento di queste acque: ora é necessario riorganizzare l'intero sistema, sviluppando attività sostenibili in grado di portare conseguenze positive a tutte le comunità costiere interessate e al loro entroterra.

 
  
MPphoto
 
 

  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD), γραπτώς. – Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση καθώς έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη μιας νέας κοινοτικής στρατηγικής στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας στη λεκάνη της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους, προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων με θετικές επιπτώσεις στις παράκτιες κοινότητες και στην αντίστοιχη ενδοχώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), in writing. − The Commission recently signalled approval for a draft maritime strategy for theAdriatic and Ionian seas, one of the four pillars which are intended to promote sustainable fishing. The S&D Group believes that this should also be a basis for introducing a regional EU strategy for the Adriatic-Ionian area and that the measures relating to the fisheries and aquaculture sector should take account of the sea basin’s specific features, including its relatively shallow, sandy seabed and its lagoons, islands and coastal areas. The S&D Group calls on the Commission to adopt the action plan and a regulation dealing with the management of fishing activities in this region at the earliest opportunity. The group’s position was also endorsed by the fisheries committee, with a large majority.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O presente relatório procura promover uma nova estratégia da União Europeia para a pesca e a aquacultura na bacia adriática e jónica, capaz de impulsionar o desenvolvimento de atividades económicas viáveis a longo prazo e com repercussões positivas nas comunidades costeiras e atividades relacionadas. A estratégia define as ações viáveis e as iniciativas conjuntas face aos desafios existentes bem como as possibilidades que devem ser tidas em conta no que respeita à dimensão transfronteiriça da estratégia. É uma estratégia que se irá desenvolver e assumir contornos de uma estratégia macrorregional, cobrindo vários domínios e tirando o máximo partido das sinergias entre as várias atividades e programas, razão pela qual votei a favor do documento.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. − As an MEP from Adriatics island of Korcula I would like to stress the fact that the Commission should carefully reconsider its position towards fishing activities in the Adriatic. Since Croatian governments who negotiated accession to the EU did nothing to protect their interest, new restrictions and competition cause legitimate existential fear for most Croatian fishermen. As a new Member State of the EU, Croatia, and accordingly, the Adriatic Sea, should be treated as an equal partner and therefore I call the Commission to make exception from the Common Fisheries Policy in the sense of acknowledging and respecting Adriatics undisputed specificities. Only this could bring future to Croatian fishermen and sustainable economic viability of Croatian coastal communities, requested by this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. - Le Parlement européen a voté ce mardi 10 septembre un rapport du député socialiste italien Milana, qui vise à affirmer le rôle du Parlement européen concernant les orientations européennes sur la pêche en mer adriatique et ionienne.

Par ce rapport, le Parlement européen appelle la Commission européenne à lancer une proposition de stratégie macrorégionale avec une priorité pour la pêche et l'aquaculture, en respectant l'environnement et les engagements pris dans la politique commune de la pêche (PCP).

La volonté du Parlement européen de peser en ce sens est honorable, mais le rapport aborde la possibilité de l'utilisation de partenariats public-privé comme outils privilégiés de financement, ce qui m'empêche de soutenir ce rapport en l'état et me paraît dangereux pour l'ensemble de la PCP.

Je me suis donc abstenue lors de ce vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Włosowicz (EFD), na piśmie. - Obecne trudności ekonomiczne Unii Europejskiej skłaniają do zwielokrotnienia wysiłku na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno w samej Wspólnocie, jak i poza nią. Jednym z takich działań jest pogłębianie współpracy w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Dzięki powstaniu Unii na Rzecz Morza Śródziemnego w 2008 r. coraz bardziej realna staje się możliwość doprowadzenia do utworzenia strefy wolnego handlu w tym obszarze.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), per iscritto. − In tempi di crisi, il rilancio dell'economia e della forza lavoro nasce anche da politiche volte alla valorizzazione delle risorse ambientali. Per questo motivo ho espresso il mio voto favorevole alla relazione del collega Milana, che si pone l'obiettivo di promuovere l'elaborazione di una nuova strategia comunitaria nel campo della pesca e dell'acquacoltura nel bacino dei mari Adriatico e Ionio, al fine di dare un contributo sostanziale per lo sviluppo di attività sostenibili con ricadute positive sulle comunità costiere e il loro entroterra.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. O relator pretende, com este relatório, promover o estabelecimento de uma nova estratégia da União Europeia para a pesca e para a aquicultura na bacia do mar Adriático e do mar Jónico, com o objetivo de desenvolver atividades economicamente sustentáveis em benefício das comunidades costeiras e áreas interiores adjacentes. Estamos de acordo com a abordagem geral do relatório para uma maior e melhor cooperação entre os países e regiões banhados pelos mares Adriático e Jónico. No entanto, não acompanhamos o relator nas suas propostas que visam a implementação, pela Comissão, de um quadro legislativo adequado para promover uma cooperação mais estreita entre esses países e regiões.

 
Avis juridique - Politique de confidentialité