Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 10. září 2013 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Složení Parlamentu: viz zápis
 4.Další kroky na základě usnesení Parlamentu: viz zápis
 5.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 6.Převody prostředků: viz zápis
 7.Předložení dokumentů: viz zápis
 8.Smlouvy o úvěru na bydlení (rozprava)
 9.Členství v politických skupinách: viz zápis
 10.Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu) (rozprava)
 11.Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum (rozprava)
 12.Hlasování
  12.1.Změna nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (hlasování)
  12.2.Majetkové důsledky registrovaného partnerství (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (hlasování)
  12.3.Majetkové poměry v manželství (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (hlasování)
  12.4.Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (hlasování)
  12.5.Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (hlasování)
  12.6.Smlouvy o úvěru na bydlení (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (hlasování)
  12.7.Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (hlasování)
  12.8.Změna nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (hlasování)
  12.9.Zajistit fungování vnitřního trhu s energií (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (hlasování)
  12.10.Provádění a dopad opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (hlasování)
  12.11.Strategie pro rybolov v Jaderském a Jónském moři (A7-0234/2013 - Guido Milana) (hlasování)
  12.12.Efektivnější a hospodárnější tlumočení v Evropském parlamentu (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (hlasování)
  12.13.On-line hazardní hry na vnitřním trhu (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (hlasování)
  12.14.Jmenování Luigiho Berlinguera do výboru zřízeného podle článku 255 SFEU (B7-0384/2013) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
  13.1.Změna nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Majetkové důsledky registrovaného partnerství (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Majetkové poměry v manželství (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Smlouvy o úvěru na bydlení (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Obchodování zasvěcených osob a manipulace s trhem (zneužívání trhu) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Změna nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Zajistit fungování vnitřního trhu s energií (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Provádění a dopad opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Strategie pro rybolov v Jaderském a Jónském moři (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Efektivnější a hospodárnější tlumočení v Evropském parlamentu (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.On-line hazardní hry na vnitřním trhu (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Jmenování Luigiho Berlinguera do výboru zřízeného podle článku 255 SFEU (B7-0384/2013)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Představení postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu – rozpočtový rok 2014 (rozprava)
 17.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšení odhadů dalších příjmů z pokut a sankcí – navýšení položek plateb (rozprava)
 18.Provádění strategie EU pro mládež 2010–2012 - Řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí: možná východiska (rozprava)
 19.Opravy (článek 216 jednacího řádu): viz zápis
 20.Členství ve výborech: viz zápis
 21.Strategie kybernetické bezpečnosti EU: otevřený a bezpečný kyberprostor - Digitální agenda pro růst, mobilitu a zaměstnanost (rozprava)
 22.Ohrožení svobody sdělovacích prostředků a sledování občanů (případ Miranda) (rozprava)
 23.Opatření pro obnovu populace úhoře říčního (rozprava)
 24.Vnitřní trh služeb (rozprava)
 25.Celní kodex Unie (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1877 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (6382 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí