Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 10. september 2013 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 4.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 5.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 6.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 7.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 8.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (arutelu)
 9.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 10.Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) (arutelu)
 11.Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa (arutelu)
 12.Hääletused
  12.1.Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (hääletus)
  12.2.Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (hääletus)
  12.3.Abieluvararežiimid (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (hääletus)
  12.4.Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (hääletus)
  12.5.Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (hääletus)
  12.6.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (hääletus)
  12.7.Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (hääletus)
  12.8.Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (hääletus)
  12.9.Toimiv energiaturg (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  12.10.Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (hääletus)
  12.11.Aadria mere ja Joonia mere kalandusstrateegia (A7-0234/2013 - Guido Milana) (hääletus)
  12.12.Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (hääletus)
  12.13.Interneti hasartmängud siseturul (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (hääletus)
  12.14.Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (B7-0384/2013) (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
  13.1.Nõukogu määruse (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu) muutmine (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Registreeritud kooselust tulenevad varalised tagajärjed (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Abieluvararežiimid (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Euroopa transporditehnoloogia strateegia Euroopa tulevase säästva liikuvuse huvides (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Õigus kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigus teatada kinnipidamisest (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Elamukinnisvaraga seotud krediidilepingud (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Siseringitehingud ja turuga manipuleerimine (turu kuritarvitamine) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Nõukogu määruse (EÜ) nr 2187/2005 (mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil) muutmine (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Toimiv energiaturg (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Energiatõhususe meetmete rakendamine ja mõju ühtekuuluvuspoliitika raames (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Aadria mere ja Joonia mere kalandusstrateegia (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Tõhusam ja kulutasuvam suuline tõlge Euroopa Parlamendis (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Interneti hasartmängud siseturul (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Luigi Berlingueri nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks (B7-0384/2013)
 14.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Nõukogu seisukoht üldeelarve projekti kohta – 2014. eelarveaasta (arutelu)
 17.Paranduseelarve projekt nr 2/2013 – Trahvidest ja karistusmaksetest laekuvate muude tulude prognoosi suurendamine – Maksete assigneeringute suurendamine (arutelu)
 18.ELi noorsoostrateegia 2010–2012 rakendamine - Võitlus noorte tööpuudusega: võimalikud väljapääsuteed (arutelu)
 19.Parandused (kodukorra artikkel 216) (vt protokoll)
 20.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 21.ELi küberjulgeoleku strateegia: avatud, kindel ja turvaline küberruum - Kasvu, liikuvuse ja tööhõive digitaalarengu tegevuskava (arutelu)
 22.Ohud meediavabadusele ja kodanike jälgimine (Miranda kohtuasi) (arutelu)
 23.Meetmed euroopa angerja varude taastamiseks (arutelu)
 24.Teenuste siseturg (arutelu)
 25.Liidu tolliseadustik (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1877 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (6382 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika