Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 10. syyskuuta 2013 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 4.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 5.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 6.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 7.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 8.Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset (keskustelu)
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 10.Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) (keskustelu)
 11.Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi EU:n ulkorajoja ylittäessään (keskustelu)
 12.Äänestykset
  12.1.Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (äänestys)
  12.2.Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (äänestys)
  12.3.Aviovarallisuussuhteet (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (äänestys)
  12.4.Euroopan unionin liikenneteknologiastrategia tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (äänestys)
  12.5.Oikeus asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (äänestys)
  12.6.Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (äänestys)
  12.7.Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (äänestys)
  12.8.Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttaminen (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (äänestys)
  12.9.Energian sisämarkkinat toimiviksi (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (äänestys)
  12.10.Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (äänestys)
  12.11.Adrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategia (A7-0234/2013 - Guido Milana) (äänestys)
  12.12.Tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (äänestys)
  12.13.Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (äänestys)
  12.14.Luigi Berlinguerin nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (B7-0384/2013) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
  13.1.Kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttaminen (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Aviovarallisuussuhteet (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Euroopan unionin liikenneteknologiastrategia tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Oikeus asianajajaan rikosoikeudenkäyntimenettelyissä ja oikeus ilmoittaa pidätyksestä (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Asunto-omaisuutta koskevat luottosopimukset (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi (markkinoiden väärinkäyttö) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttaminen (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Energian sisämarkkinat toimiviksi (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Osana koheesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Adrianmeren ja Joonianmeren kalastusstrategia (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Tulkkaustoiminnan tehostaminen ja sen kustannustehokkuuden parantaminen Euroopan parlamentissa (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Sähköisesti välitettävät rahapelit sisämarkkinoilla (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Luigi Berlinguerin nimittäminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan (B7-0384/2013)
 14.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 16.Neuvosto esittelee kantansa talousarvioesitykseen - varainhoitovuosi 2014 (keskustelu)
 17.Lisätalousarvioesitys nro 2/2013 - Sakoista ja seuraamuksista saatavia tuloja koskevien ennusteiden kasvattaminen - Maksumäärärahojen lisääminen (keskustelu)
 18.EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpano - Nuorisotyöttömyyden torjunta: selviytymiskeinot (keskustelu)
 19.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla): ks. pöytäkirja
 20.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.Unionin tietoverkkoturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö - Kasvun, liikkuvuuden ja työllisyyden digitaalinen strategia (keskustelu)
 22.Tiedotusvälineiden vapauteen kohdistuvat uhat ja kansalaisten valvonta (Mirandan tapaus) (keskustelu)
 23.Euroopan ankeriaskannan elvytystoimenpiteet (keskustelu)
 24.Palveluiden sisämarkkinat (keskustelu)
 25.Unionin tullikoodeksi (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1877 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (6382 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö