Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2013. szeptember 10., Kedd - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.A Parlament tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 4.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések: lásd a jegyzőkönyvet: lásd a jegyzokönyvet
 5.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések : lásd a jegyzokönyvet
 6.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzokönyvet
 7.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzokönyvet
 8.A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások (vita)
 9.A képviselőcsoportok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 10.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (piaci visszaélés) (vita)
 11.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok országai (vita)
 12.Szavazások órája
  12.1.A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosítása (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (szavazás)
  12.2.A bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásai (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (szavazás)
  12.3.A házassági vagyonjogi rendszerek (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (szavazás)
  12.4.Az Európa jövőbeni fenntartható mobilitását célzó európai közlekedéstechnológiai stratégia (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (szavazás)
  12.5.Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (szavazás)
  12.6.A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (szavazás)
  12.7.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (piaci visszaélés) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (szavazás)
  12.8.A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosítása (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (szavazás)
  12.9.A belső energiapiac működőképessé tétele (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (szavazás)
  12.10.Az energiahatékonysági intézkedések kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (szavazás)
  12.11.Az Adriai- és a Jón-tenger halászati stratégiája (A7-0234/2013 - Guido Milana) (szavazás)
  12.12.Az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és költséghatékonyabb tolmácsolás felé (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (szavazás)
  12.13.Online szerencsejátékok a belső piacon (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (szavazás)
  12.14.Luigi Berlinguer kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott bizottságba (B7-0384/2013) (szavazás)
 13.A szavazáshoz fűzött indokolások
  13.1.A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló 850/98/EK tanácsi rendelet módosítása (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.A bejegyzett élettársi közösségek vagyonjogi hatásai (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.A házassági vagyonjogi rendszerek (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Az Európa jövőbeni fenntartható mobilitását célzó európai közlekedéstechnológiai stratégia (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog a büntetőeljárás során, valamint a letartóztatást követő kommunikációhoz való jog (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.A lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodások (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció (piaci visszaélés) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosítása (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.A belső energiapiac működőképessé tétele (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Az energiahatékonysági intézkedések kohéziós politika szerinti végrehajtása és hatása (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Az Adriai- és a Jón-tenger halászati stratégiája (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Az Európai Parlamenten belüli hatékonyabb és költséghatékonyabb tolmácsolás felé (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Online szerencsejátékok a belső piacon (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Luigi Berlinguer kinevezése az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott bizottságba (B7-0384/2013)
 14.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 16.A Tanács általános költségvetési tervezetre vonatkozó álláspontjának ismertetése – 2014-es pénzügyi év (vita)
 17.2/2013. számú költségvetés-módosítási tervezet – A szankciókból és pénzbírságokból származó egyéb bevételek előrejelzések szerinti növekedése – A kifizetési előirányzatok növelése (vita)
 18.Az EU 2010-2012 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájának végrehajtása - A fiatalok munkanélküliségének kezelése: a kilábaláshoz vezető lehetséges utak (vita)
 19.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 20.A bizottságok tagjai: lásd a jegyzokönyvet
 21.Az EU kiberbiztonsági sratégiája: a nyílt és biztonságos kibertér - A növekedésről, a mobilitásról és a foglalkoztatásról szóló digitális menetrend (vita)
 22.A tömegtájékoztatás szabadságát fenyegető veszélyek és a polgárok megfigyelése (a Miranda ügy) (vita)
 23.Az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések (vita)
 24.A szolgáltatások belső piaca (vita)
 25.Az Uniós Vámkódex (vita)
 26.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzokönyvet
 27.Az ülés berekesztése
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (1877 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (6382 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat