Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2013. gada 10. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem) (sk. protokolu)
 3.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 4.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 5.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 6.Apropriāciju pārvietojumi (sk. protokolu)
 7.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 8.Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (debates)
 9.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 10.Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) (debates)
 11.Trešās valstis, kuru pilsoņiem, šķērsojot ES ārējās robežas, ir jābūt vīzām (debates)
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (balsošana)
  12.2.Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (balsošana)
  12.3.Laulāto mantiskās attiecības (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (balsošana)
  12.4.Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģija ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai nākotnē (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (balsošana)
  12.5.Tiesības piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (balsošana)
  12.6.Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (balsošana)
  12.7.Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (balsošana)
  12.8.Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (balsošana)
  12.9.Pasākumi iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  12.10.Kohēzijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošana un ietekme (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (balsošana)
  12.11.Zivsaimniecības stratēģija Adrijas un Jonijas jūrā (A7-0234/2013 - Guido Milana) (balsošana)
  12.12.Mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu lietderības paaugstināšana Eiropas Parlamentā (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (balsošana)
  12.13.Tiešsaistes azartspēles iekšējā tirgū (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (balsošana)
  12.14.Luigi Berlinguer iecelšana komitejā, ko izveido saskaņā ar LESD 255. pantu (B7-0384/2013) (balsošana)
 13.Balsojumu skaidrojumi
  13.1.Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 850/98 par zvejas resursu saglabāšanu, izmantojot tehniskos līdzekļus jūras organismu mazuļu aizsardzībai (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Reģistrētu partnerattiecību mantiskās sekas (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Laulāto mantiskās attiecības (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģija ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšanai nākotnē (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Tiesības piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācijas (tirgus ļaunprātīga izmantošana) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Grozījumu izdarīšana Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Pasākumi iekšējā enerģijas tirgus darbības nodrošināšanai (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Kohēzijas politikā paredzēto energoefektivitātes veicināšanas pasākumu īstenošana un ietekme (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Zivsaimniecības stratēģija Adrijas un Jonijas jūrā (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu lietderības paaugstināšana Eiropas Parlamentā (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Tiešsaistes azartspēles iekšējā tirgū (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Luigi Berlinguer iecelšana komitejā, ko izveido saskaņā ar LESD 255. pantu (B7-0384/2013)
 14.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Padomes izklāsts par tās nostāju attiecībā uz 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (debates)
 17.Budžeta grozījuma Nr. 2/2013 projekts — prognozes pieaugums citiem ieņēmumiem no soda naudām un līgumsodiem un maksājumu apropriāciju palielinājums (debates)
 18.ES jaunatnes stratēģijas laikposmam no 2010. līdz 2012. gadam īstenošana - Jauniešu bezdarba novēršana — iespējamie risinājumi (debates)
 19.Kļūdu labojumi (Reglamenta 216. pants) (sk. protokolu)
 20.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 21.ES kiberdrošības stratēģija — atvērta un droša kibertelpa - Digitalizācijas programma izaugsmei, mobilitātei un nodarbinātībai (debates)
 22.Plašsaziņas līdzekļu brīvības apdraudējums un iedzīvotāju novērošana (Miranda lieta) (debates)
 23.Pasākumi Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (debates)
 24.Iekšējais pakalpojumu tirgus (debates)
 25.Savienības Muitas kodekss (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1877 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (6382 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika