Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 10 ta' Settembru 2013 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 4.Azzjoni meħuda dwar riżoluzzjonijiet tal-Parlament: ara l-Minuti
 5.Azzjonijiet meħuda skond il-petizzjonjiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament : ara l-Minuti
 6.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 7.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 8.Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (dibattitu)
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 10.L-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (dibattitu)
 11.Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE (dibattitu)
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  12.1.Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (votazzjoni)
  12.2.L-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (votazzjoni)
  12.3.Ir-reġimi patrimonjali matrimonjali (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (votazzjoni)
  12.4.Strateġija Ewropea għat-trasport u t-teknoloġija għall-mobilità Ewropea sostenibbli tal-ġejjieni (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (votazzjoni)
  12.5.Id-dritt ta' aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (votazzjoni)
  12.6.Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (votazzjoni)
  12.7.L-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (votazzjoni)
  12.8.Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (votazzjoni)
  12.9.Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (votazzjoni)
  12.10.L-implimentazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (votazzjoni)
  12.11.Strateġija għas-sajd fil-Baħar Adrijatiku u fil-Baħar Jonju (A7-0234/2013 - Guido Milana) (votazzjoni)
  12.12.Lejn interpretazzjoni aktar effiċjenti u kosteffikaċi fil-Parlament Ewropew (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (votazzjoni)
  12.13.Il-logħob tal-azzard onlajn fis-suq intern (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (votazzjoni)
  12.14.Ħatra ta' Luigi Berlinguer fil-panel imwaqqaf skont l-Artikolu 255 tat-TFUE (B7-0384/2013) (votazzjoni)
 13.Spegazzjonijiet tal-vot
  13.1.Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 850/98 dwar il-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi għall-protezzjoni ta' żgħar ta' organiżmi tal-baħar (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.L-effetti patrimonjali ta' sħubijiet reġistrati (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.I-reġimi patrimonjali matrimonjali (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Strateġija Ewropea għat-trasport u t-teknoloġija għall-mobilità Ewropea sostenibbli tal-ġejjieni (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Id-dritt ta' aċċess għal avukat fi proċedimenti kriminali u d-dritt ta' komunikazzjoni mal-arrest (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Ftehimiet ta' kreditu b'rabta ma' proprjetà residenzjali (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.L-abbuż minn informazzjoni privileġġata u l-manipulazzjoni tas-suq (l-abbuż tas-suq) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Emenda tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 għall-konservazzjoni ta' riżorsi tas-sajd permezz ta' miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Lejn suq intern tal-enerġija effiċjenti (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.L-implimentazzjoni u l-impatt tal-miżuri għall-effiċjenza enerġetika fil-qafas tal-Politika ta' Koeżjoni (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Strateġija għas-sajd fil-Baħar Adrijatiku u fil-Baħar Jonju (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Lejn interpretazzjoni aktar effiċjenti u kosteffikaċi fil-Parlament Ewropew (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Il-logħob tal-azzard onlajn fis-suq intern (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Ħatra ta' Luigi Berlinguer fil-panel imwaqqaf skont l-Artikolu 255 tat-TFUE (B7-0384/2013)
 14.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 16.Preżentazzjoni tal-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2014 (dibattitu)
 17.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2013 - Żieda fil-previżjonijiet li jikkonċernaw dħul ieħor li joriġina minn multi u penali - Żieda fl-approprjazzjonijiet ta' pagament (dibattitu)
 18.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2010-2012 - L-indirizzar tal-qgħad fost iż-żgħażagħ: soluzzjonijiet possibbli (dibattitu)
 19.Corrigenda (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 20.Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 21.Strateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà: ċiberspazju miftuħ u sikur - L-aġenda diġitali għat-tkabbir, il-mobbiltà u l-impjieg (dibattitu)
 22.Theddid għal-libertà tal-midja u s-sorveljanza taċ-ċittadini (il-każ Miranda) (dibattitu)
 23.Miżuri għall-irkupru tal-istokkijiet tas-sallura Ewropea (dibattitu)
 24.Is-Suq Intern għas-Servizzi (dibattitu)
 25.Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (dibattitu)
 26.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 27.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1877 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (6382 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza