Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 september 2013 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Samenstelling Parlement: zie notulen
 4.Aan de resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 5.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 6.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Woningkredietovereenkomsten (debat)
 9.Samenstelling fracties: zie notulen
 10.Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (debat)
 11.Derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum (debat)
 12.Stemmingen
  12.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (stemming)
  12.2.Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (stemming)
  12.3.Huwelijksvermogensstelsels (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (stemming)
  12.4.Europese vervoerstechnologiestrategie voor de toekomstige duurzame mobiliteit in Europa (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (stemming)
  12.5.Het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (stemming)
  12.6.Woningkredietovereenkomsten (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (stemming)
  12.7.Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (stemming)
  12.8.Wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (stemming)
  12.9.De interne energiemarkt doen werken (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (stemming)
  12.10.Tenuitvoerlegging en effect van de energie-efficiëntiemaatregelen in het kader van het cohesiebeleid (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (stemming)
  12.11.Visserijstrategie voor de Adriatische en de Ionische Zee (A7-0234/2013 - Guido Milana) (stemming)
  12.12.Efficiëntere en kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (stemming)
  12.13.Onlinegokken op de interne markt (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (stemming)
  12.14.Benoeming van Luigi Berlinguer tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité (B7-0384/2013) (stemming)
 13.Stemverklaringen
  13.1.Wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Huwelijksvermogensstelsels (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Europese vervoerstechnologiestrategie voor de toekomstige duurzame mobiliteit in Europa (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en het recht op communicatie bij aanhouding (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Woningkredietovereenkomsten (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Handel met voorkennis en marktmanipulatie (marktmisbruik) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad betreffende de instandhouding door middel van technische maatregelen van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Sont (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.De interne energiemarkt doen werken (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Tenuitvoerlegging en effect van de energie-efficiëntiemaatregelen in het kader van het cohesiebeleid (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Visserijstrategie voor de Adriatische en de Ionische Zee (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Efficiëntere en kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Onlinegokken op de interne markt (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Benoeming van Luigi Berlinguer tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité (B7-0384/2013)
 14.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Presentatie door de Raad van zijn standpunt inzake het ontwerp van algemene begroting – begrotingsjaar 2014 (debat)
 17.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2013 - Verhoging van de verwachtingen betreffende de overige inkomsten uit boeten en sancties - Toename van de betalingskredieten (debat)
 18.Uitvoering van de EU-strategie voor jongeren 2010-2012 - Bestrijding van jeugdwerkloosheid: mogelijke uitwegen (debat)
 19.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement): zie notulen
 20.Samenstelling commissies: zie notulen
 21.EU-strategie inzake cyberveiligheid: een open, veilige en beveiligde cyberruimte - De digitale agenda voor groei, mobiliteit en werkgelegenheid (debat)
 22.Bedreigingen voor de mediavrijheid en toezicht op burgers (de zaak Miranda) (debat)
 23.Maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal (debat)
 24.De interne dienstenmarkt (debat)
 25.Het douanewetboek van de Unie (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1877 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (6382 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid