Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 10 września 2013 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 4.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu: Patrz protokól: Patrz protokól
 5.Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu : Patrz protokól
 6.Przesunięcie środków: Patrz protokól
 7.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 8.Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi (debata)
 9.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 10.Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) (debata)
 11.Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych UE (debata)
 12.Głosowanie
  12.1.Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (głosowanie)
  12.2.Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (głosowanie)
  12.3.Małżeńskie ustroje majątkowe (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (głosowanie)
  12.4.Europejska strategia w dziedzinie technologii transportu w służbie przyszłej zrównoważonej mobilności w Europie (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (głosowanie)
  12.5.Prawo dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawo do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (głosowanie)
  12.6.Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (głosowanie)
  12.7.Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (głosowanie)
  12.8.Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (głosowanie)
  12.9.Uruchomienie wewnętrznego rynku energii (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  12.10.Wdrażanie środków efektywności energetycznej i ich wpływ w ramach polityki spójności (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (głosowanie)
  12.11.Strategia na rzecz rybołówstwa w regionie Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (A7-0234/2013 - Guido Milana) (głosowanie)
  12.12.Bardziej wydajne i opłacalne usługi tłumaczenia ustnego w Parlamencie Europejskim (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (głosowanie)
  12.13.Hazard online na rynku wewnętrznym (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (głosowanie)
  12.14.Powołanie Luigiego Berlinguera na członka komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (B7-0384/2013) (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  13.1.Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Skutki majątkowe zarejestrowanych związków partnerskich (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Małżeńskie ustroje majątkowe (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Europejska strategia w dziedzinie technologii transportu w służbie przyszłej zrównoważonej mobilności w Europie (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Prawo dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawo do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (nadużycia na rynku) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Zmiana rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Uruchomienie wewnętrznego rynku energii (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Wdrażanie środków efektywności energetycznej i ich wpływ w ramach polityki spójności (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Strategia na rzecz rybołówstwa w regionie Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Bardziej wydajne i opłacalne usługi tłumaczenia ustnego w Parlamencie Europejskim (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Hazard online na rynku wewnętrznym (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Powołanie Luigiego Berlinguera na członka komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE (B7-0384/2013)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Przedstawienie przez Radę stanowiska w sprawie projektu budżetu ogólnego na rok budżetowy 2014 (debata)
 17.Projekt budżetu korygującego nr 2/2013 - zwiększenie prognozowanych innych dochodów z tytułu grzywien i kar - zwiększenie środków na płatności (debata)
 18.Realizacja strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2012 - Walka z bezrobociem osób młodych: możliwe rozwiązania (debata)
 19.Sprostowania (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 20.Skład komisji: Patrz protokól
 21.Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń - Agenda cyfrowa na rzecz wzrostu, mobilności i zatrudnienia (debata)
 22.Zagrożenia dla wolności mediów i inwigilacja obywateli (sprawa Mirandy) (debata)
 23.Środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (debata)
 24.Wewnętrzny rynek usług (debata)
 25.Unijny kodeks celny (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1877 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (6382 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności