Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. septembra 2013 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 4.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 6.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 7.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 8.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností (rozprava)
 9.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 10.Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) (rozprava)
 11.Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ (rozprava)
 12.Hlasovanie
  12.1.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (hlasovanie)
  12.2.Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (hlasovanie)
  12.3.Majetkové režimy manželov (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (hlasovanie)
  12.4.Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (hlasovanie)
  12.5.Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (hlasovanie)
  12.6.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (hlasovanie)
  12.7.Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (hlasovanie)
  12.8.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (hlasovanie)
  12.9.Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  12.10.Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (hlasovanie)
  12.11.Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (A7-0234/2013 - Guido Milana) (hlasovanie)
  12.12.K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (hlasovanie)
  12.13.Online hazardné hry na vnútornom trhu (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (hlasovanie)
  12.14.Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (B7-0384/2013) (hlasovanie)
 13.Vysvetlenia hlasovania
  13.1.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Majetkové režimy manželov (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Európska stratégia pre dopravné technológie v záujme budúcej udržateľnej mobility Európy (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Úverové zmluvy týkajúce sa obytných nehnuteľností (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom (zneužívanie trhu) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Zabezpečenie fungovania vnútorného trhu s energiou (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Vykonávanie a vplyv opatrení v oblasti energetickej účinnosti v rámci politiky súdržnosti (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Stratégia pre odvetvie rybárstva v Jadranskom a Iónskom mori (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Online hazardné hry na vnútornom trhu (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Vymenovanie Luigiho Berlinguera do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ (B7-0384/2013)
 14.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Predloženie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2014 (rozprava)
 17.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšenie prognóz týkajúcich sa ostatných príjmov pochádzajúcich z pokút a penále – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov (rozprava)
 18.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 - Riešenie nezamestnanosti mladých ľudí: možné východiská (rozprava)
 19.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 21.Stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ: otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor - Digitálna agenda pre rast, mobilitu a zamestnanosť (rozprava)
 22.Ohrozenie slobody médií a sledovanie občanov (prípad Miranda) (rozprava)
 23.Opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho (rozprava)
 24.Vnútorný trh so službami (rozprava)
 25.Colný kódex Únie (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1877 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (6382 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia