Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 10. september 2013 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 4.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta: gl. zapisnik
 5.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta : gl. zapisnik
 6.Prerazporeditev sredstev: gl. zapisnik
 7.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 8.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine (razprava)
 9.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 10.Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) (razprava)
 11.Tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume (razprava)
 12.Čas glasovanja
  12.1.Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu) (glasovanje)
  12.2.Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti (A7-0254/2013 - Alexandra Thein) (glasovanje)
  12.3.Premoženjska razmerja med zakoncema (A7-0253/2013 - Alexandra Thein) (glasovanje)
  12.4.Evropska strategija glede tehnologije v prometu za prihodnjo trajnostno mobilnost Evrope (A7-0241/2013 - Michael Cramer) (glasovanje)
  12.5.Pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu) (glasovanje)
  12.6.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo) (glasovanje)
  12.7.Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy) (glasovanje)
  12.8.Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk) (glasovanje)
  12.9.Boljše delovanje notranjega energetskega trga (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek) (glasovanje)
  12.10.Izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš) (glasovanje)
  12.11.Strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem morju (A7-0234/2013 - Guido Milana) (glasovanje)
  12.12.Uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu (A7-0233/2013 - Esther de Lange) (glasovanje)
  12.13.Spletne igre na srečo na notranjem trgu (A7-0218/2013 - Ashley Fox) (glasovanje)
  12.14.Imenovanje Luigija Berlinguerja v odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU (B7-0384/2013) (glasovanje)
 13.Obrazložitev glasovanja
  13.1.Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (A7-0256/2013 - Rareş-Lucian Niculescu)
  13.2.Premoženjskopravne posledice registriranih partnerskih skupnosti (A7-0254/2013 - Alexandra Thein)
  13.3.Premoženjska razmerja med zakoncema (A7-0253/2013 - Alexandra Thein)
  13.4.Evropska strategija glede tehnologije v prometu za prihodnjo trajnostno mobilnost Evrope (A7-0241/2013 - Michael Cramer)
  13.5.Pravica do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravica do komunikacije v primeru prijetja (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
  13.6.Kreditne pogodbe za stanovanjske nepremičnine (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
  13.7.Trgovanje z notranjimi informacijami in tržna manipulacija (zloraba trga) (A7-0347/2012 - Arlene McCarthy)
  13.8.Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (A7-0259/2013 - Marek Józef Gróbarczyk)
  13.9.Boljše delovanje notranjega energetskega trga (A7-0262/2013 - Jerzy Buzek)
  13.10.Izvajanje in vpliv ukrepov za energetsko učinkovitost v okviru kohezijske politike (A7-0271/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
  13.11.Strategija za ribištvo v Jadranskem in Jonskem morju (A7-0234/2013 - Guido Milana)
  13.12.Uspešnejše in stroškovno učinkovitejše tolmačenje v Evropskem parlamentu (A7-0233/2013 - Esther de Lange)
  13.13.Spletne igre na srečo na notranjem trgu (A7-0218/2013 - Ashley Fox)
  13.14.Imenovanje Luigija Berlinguerja v odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU (B7-0384/2013)
 14.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 15.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 16.Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna - proračunsko leto 2014 (razprava)
 17.Predlog spremembe proračuna št. 2/2013 - Povečanje napovedi drugih prihodkov, ki izhajajo iz glob in kazni - Povečanje odobritev plačil (razprava)
 18.Izvajanje strategije EU za mlade za obdobje 2010–2012 - Reševanje brezposelnosti mladih: možnosti za izhod (razprava)
 19.Popravki (člen 216 Poslovnika): gl. zapisnik
 20.Sestava odborov: gl. zapisnik
 21.Strategija za kibernetsko varnost EU: odprt in varen kibernetski prostor - Digitalna agenda za rast, mobilnost in zaposlovanje (razprava)
 22.Ogrožanje medijske svobode in nadzor državljanov (zadeva Miranda) (razprava)
 23.Ukrepi za obnovo staleža evropske jegulje (razprava)
 24.Notranji trg storitev (razprava)
 25.Carinski zakonik Unije (razprava)
 26.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 27.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1877 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (6382 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov