Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2007(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0239/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0239/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2013 - 5.1
CRE 11/09/2013 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0350

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.1. Ευρωπαϊκές γλώσσες που απειλούνται με εξαφάνιση και γλωσσική πολυμορφία (A7-0239/2013 - François Alfonsi) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
 

- Prima della votazione:

 
  
MPphoto
 

  François Alfonsi (Verts/ALE). - Madame la Présidente, la diversité culturelle – qui est l'objet de ce rapport – est une dimension essentielle de la construction européenne, affirmée par le traité de Lisbonne, qui demande que "l'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale".

Aussi nos institutions se doivent-elles de réagir face à la menace de disparition qui pèse sur plusieurs dizaines de langues en Europe, selon les inventaires scientifiques établis par l'Unesco. Chaque fois qu'une langue disparaît, c'est un patrimoine européen qui disparaît. Ce rapport a donc pour ambition de relancer l'action sur ces questions, trop longtemps négligées.

Sa rédaction a impliqué différents groupes, ce qui a permis d'aboutir à un texte qui a recueilli l'unanimité des votes de la commission de la culture. Je compte sur tous les collègues ici présents pour confirmer ce vote en plénière.

Le Parlement européen pourra ainsi enclencher une dynamique nouvelle, porteuse d'espoir pour les dizaines de millions d'Européens qui possèdent en héritage une langue et une culture apprises de leurs aïeux et qui désirent pouvoir en assurer la transmission aux générations futures.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου