Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0268(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0267/2013

Předložené texty :

A7-0267/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0363

Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 11. září 2013 - Štrasburk Revidované vydání

6.15. Dohoda mezi EU a Kapverdskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (A7-0267/2013 - Mariya Gabriel)
  

Dichiarazioni di voto scritte

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la ratification de cet accord négocié par la Commission européenne avec les autorités du Cap-Vert afin de faciliter la délivrance de visas de court séjour mais aussi le retour en République du Cap-Vert de personnes arrivées illégalement au sein de l’Union européenne. Notre politique migratoire doit être à la fois humaine et claire sur ses principes.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balavau už šį siūlymą dėl Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl paprastesnės trumpalaikių vizų išdavimo Žaliojo Kyšulio Respublikos ir Europos Sąjungos piliečiams tvarkos sudarymo. Stiprinant ES ir Žaliojo Kyšulio santykius siekiama supaprastinti vizų, leidžiančių būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, išdavimo Žaliojo Kyšulio ir ES piliečiams tvarką. Taip pat įvedamos supaprastintos sąlygos vizų išdavimui vyriausybių nariams arba nuolatiniams oficialių delegacijų nariams ir vienus metus galiojančių daugkartinių vizų išdavimui mokslininkams, žurnalistams ir studentams. Be to, visi prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys galės prašyti padengti ne didesnę kaip 30 EUR dokumentų tvarkymo išlaidų sumą. Liberalizavus vizų režimą bus sutrumpintas pasiruošimo kelionei į Šengeno erdvę laikas ir sumažintos šio pasiruošimo išlaidos, todėl pritariu šiam siūlymui.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabrizio Bertot (PPE), per iscritto. − Nel contesto del partenariato speciale UE/CV, l'Unione europea si è impegnata in una politica che va al di là della relazione tradizionale tra donatore e beneficiario e che è tesa ad approfondire le relazioni con Capo Verde, a promuovere il buon governo, la sicurezza e la stabilità, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà, la cultura e la costruzione di una società dell'informazione e della conoscenza, la convergenza normativa e tecnica. La Repubblica del Capo Verde è un Paese democratico e stabile. L'elevato livello delle pratiche e delle norme in materia di governance che il Paese può vantare è una valida ragione per continuare a sviluppare le relazioni con l'Unione europea. Due accordi sono allo studio per spingere più avanti le frontiere dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, estendendolo al di là dell'Unione europea. Ho votato quindi a favore insieme ai colleghi del PPE.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu.− Balsavau dėl šio pranešimo, kadangi Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos padės stiprinti Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio santykius bei padės gerinti teisingumo vykdymą ir užtikrinti didesnę pagarbą asmens laisvėms ir teisėms. Readmisijos įsipareigojimai yra nustatyti remiantis visiško abipusiškumo principu. Šie įsipareigojimai taikomi ES piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės. ES piliečių readmisijos įsipareigojimai taip pat apima šeimos narius, t. y., sutuoktinį ir nepilnamečius nesusituokusius vaikus. Aptariant technines taisykles reikėtų pabrėžti, kad visi readmisijos prašymai turi būti sudaromi raštu ir turi būti pateikiamos pilietybės įrodymo priemonės. Be to, svarbu, kad į susitarimą dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos būtų įtraukti skirsniai, skirti tranzito operacijoms, būtinoms duomenų apsaugos taisyklėms ir susitarimo pozicijai dėl kitų galiojančių ES tarptautinių įsipareigojimų ir direktyvų. Galiausiai, labai svarbu, kad Europos Parlamentas dalyvautų ir būtų informuojamas pradedant ir apžvelgiant derybas dėl tokio susitarimo pasirašymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur d'un nouvel accord avec le Cap-Vert, prévoyant les obligations du Cap-Vert en matière de réadmission applicables aux ressortissants nationaux, y compris anciens ressortissants et aux membres de leur famille. L'Union européenne a un rôle central à jouer avec le Cap-Vert puisqu'elle en est à la fois la principale partenaire économique et le plus grand contributeur dans le cadre du Fonds Européen de Développement.

 
  
MPphoto
 
 

  Arkadiusz Tomasz Bratkowski (PPE), na piśmie. − Podczas głosowania poparłem sprawozdania pani poseł Mariyi Gabriel dotyczące umów zawartych pomiędzy Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka. Pierwsza z nich gwarantuje szereg ułatwień w otrzymywaniu wiz krótkoterminowych zarówno przez obywateli Republiki, jak i obywateli UE. Mogą oni liczyć między innymi na uproszczenie procedur związanych z wydawaniem wiz wielokrotnego wjazdu, zwolnienie części obywateli z opłat wizowych, jak również na darmowe przedłużenie wiz dla tych obywateli obu krajów, którzy z przyczyn niezależnych od nich samych nie są w stanie opuścić terytorium Unii lub Republiki Zielonego Przylądka we wskazanym terminie. Z kolei umowa o readmisji traktuje o procedurach stosowanych wobec obywateli UE i Republiki Zielonego Przylądka przebywających nielegalnie na swoich terytoriach. Obie strony zgadzają się na przyjęcie odesłanych nielegalnych imigrantów oraz ich rodzin. Jestem przekonany, że wspomniane ustalenia pozwolą na usprawnienie przepływu osób oraz intensyfikację kontaktów między obywatelami Unii i Republiki Zielonego Przylądka.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton (EFD), in writing. − Against. I voted against this report as it is clear to me that it is an attempt by the EU to create yet another back-door means of entry into the Union so as to ensure an increase in the supply of cheap labour.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. Foi dado mais um passo para readmissão de pessoas que residem sem autorização, congratulo-me com este relatório e votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Minodora Cliveti (S&D), în scris. - Impactul crizei asupra tinerilor ar trebui să fie confruntat mult mai eficace, deoarece șomajul în rândul tinerilor a crescut la niveluri inacceptabile, mai ales în sudul UE: de exemplu, în Grecia (59,1% în ianuarie 2013), Spania (55,9% ), Italia (38,4%) și Portugalia (38,3%). Statele membre ar trebui să utilizeze în întregime fondurile UE disponibile și să utilizeze pe deplin opțiunile pentru găsirea de soluții viabile, oferite de Inițiativa privind oportunitățile pentru tineri, spre beneficiul tinerilor care nu au un loc de muncă și nu urmează un program educațional sau de formare.

Strategia UE pentru tineret ar trebui să îi ajute pe tinerii vulnerabili, concentrându-se pe aspectul participării generale a tinerilor la societatea civilă și atenuând consecințele crizei actuale asupra integrării sociale, precum și efectele sale asupra sănătății și bunăstării tinerilor.

Statele membre și Comisia ar trebui să se axeze mai mult pe dezvoltarea cooperării trans-sectoriale, vizând în mod special examinarea modului în care abordările și metodele politicii în materie de tineret și ale activităților destinate tineretului pot fi utilizate în alte sectoare relevante. Totodată, trebuie încurajate eforturile în domeniul ocupării forței de muncă și al antreprenoriatului, facilitând accesul la locuri de muncă și dezvoltând capacitățile inovatoare și creative ale tinerilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. − In Italia, in modo particolare, abbiamo spesso problemi per l'espulsione degli immigrati irregolari. Con Capo Verde c'era la possibilità di un accordo, e non ho perso l'occasione di votare a favore. Parlare di solidarietà non deve voler dire aprire le proprie porte a chi non ha il diritto di restare in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de la conclusion de cet accord concernant la réadmission des personnes en situation irrégulière qui accompagne la signature d'un accord visant à la facilitation des visas entre le Cap-Vert et l'Union européenne. Interdépendants et parallèles, les deux accords doivent entre en vigueur simultanément. Ils représentent une étape importante dans les relations entre l'Union et la République du Cap-Vert. Il s'agit des premiers accords entre un pays ACP et l'Union européenne en matière de visas de court séjour et de réadmission des personnes en séjour irrégulier. Ces deux accords revêtent une importance politique forte et représentent une avancée encourageante et un signal fort de la part de l'Union. Le Cap-Vert est un pays démocratique et stable qui défend les valeurs et les principes de la démocratie, du respect des droits de l’homme et de l’état de droit. Les normes et pratiques élevées dont ce pays peut s’enorgueillir en matière de gouvernance donnent toutes les raisons de poursuivre le développement de ses relations avec l'Union européenne. L'accord concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, qui fonctionnera sur une base de réciprocité totale, contribuera pleinement à atteindre ces objectifs.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Ao ser membro do Parlamento Europeu, em representação de Portugal, fico muito satisfeito com a realização do acordo de readmissão de pessoas que residam na UE sem autorização, em paralelo com a facilitação da emissão de vistos de curta duração para os cidadãos de Cabo Verde e da União Europeia. As relações entre a União Europeia e Cabo Verde são regidas pelo Acordo de Parceria ACP-CE de Cotonu revisto, assinado em 23 de junho de 2005, pela Parceria Especial entre a UE e Cabo Verde e pela Parceria para a Mobilidade entre a União Europeia e Cabo Verde, assinada em 5 de julho de 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne Pokiaľ hovoríme o readmisných povinnostiach, tie spočívajú na plne recipročnom základe a vzťahujú sa na vlastných štátnych príslušníkov, ako aj na štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti. Povinnosť prevziať vlastných štátnych príslušníkov sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov, t. j. na manželov a manželky a neplnoleté slobodné deti. Okrem toho, čo sa týka praktických ustanovení, každá žiadosť o readmisiu musí byť podaná písomne a doložená dôkazom o štátnej príslušnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − La relazione incontra il mio sostegno poiché tratta la riammissione dei cittadini capoverdiani il cui soggiorno è irregolare. Tali obblighi sono reciproci e si applicano anche ai familiari e ai figli minori non sposati. Visto la condivisibilita’ dei contenuti del testo, voto a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Mariya Gabriel (PPE), par écrit. – J'ai voté pour l'approbation à la conclusion de deux accords qui ont déjà été négociés entre le Cap-Vert et la Commission européenne. L'accord relatif à la réadmission porte sur les obligations du Cap-Vert en matière de réadmission applicables aux ressortissants nationaux ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides.

J'ai soutenu ces deux accords, car ils sont une étape très importante, une avancée dans les relations entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert. Il y a en effet une volonté très claire du rapprochement du Cap-Vert vers l'UE : au cours des premières années du vingt-et-unième siècle, le gouvernement et la société civile cap-verdiens ont à maintes reprises exprimé le souhait d'approfondir et d'élargir leurs relations avec l'UE.

Enfin, j'ai voté pour les deux accords, car le processus d'approfondissement des relations entre l'UE et Cap-Vert contribuera assurément à améliorer l'exercice de la justice et le niveau de respect des libertés. En outre, ces deux accords présentent également un intérêt sur le plan régional et contribueront aux efforts déployés par l'UE pour renforcer la coopération avec d'autres pays ACP.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), per iscritto. − Il voto di oggi al Parlamento europeo consente di raggiungere un nuovo traguardo nelle relazioni tra l’UE e la Repubblica di Capo Verde. Sulla base del principio di reciprocità verrà infatti facilitato il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata, agevolando così gli spostamenti reciproci dei cittadini di entrambi i Paesi. L’importanza politica di tale accordo va ben oltre i rapporti UE – Capo Verde, poiché’ si tratta del primo accordo tra paesi ACP e UE in materia di visti per soggiorni di breve durata. Auspico che il Parlamento, in quanto espressione della cittadinanza, venga costantemente informato dalla Commissione sull’andamento di tali accordi.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau siūlymui, nes readmisijos įsipareigojimai nustatyti remiantis visiško abipusiškumo principu. Šie įsipareigojimai taikomi ES piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės. ES piliečių readmisijos įsipareigojimai taip pat apima šeimos narius, t. y. sutuoktinį ir nepilnamečius nesusituokusius vaikus. Šiuo požiūriu Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio santykių stiprinimas iš tikrųjų padės gerinti teisingumo vykdymą ir užtikrinti didesnę pagarbą laisvėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu Houillon (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur de l'accord relatif à la réadmission applicable aux ressortissants nationaux, y compris aux anciens ressortissants et aux membres de leur famille. Les ressortissants de pays tiers et les apatrides peuvent être réadmis s'ils remplissent certaines conditions.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. – Cet accord vise à priver de leurs droits les personnes migrantes en situation irrégulière par l'application de procédures de renvoi, simplifiées et expéditives, dans leurs pays d'origine. L’obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille, c’est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires. Je vote contre cet accord qui nie les droits humains élémentaires.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. As relações entre a União Europeia e Cabo Verde são regidas pelo Acordo de Parceria ACP-CE de Cotonu revisto, assinado em 23 de junho de 2005, pela Parceria Especial entre a UE e Cabo Verde e pela Parceria para a Mobilidade entre a União Europeia e Cabo Verde, assinada em 5 de julho de 2008. No âmbito da Parceria Especial UE/CV, a União Europeia assumiu uma política que vai para além da relação tradicional entre doador e beneficiário. A República de Cabo Verde é um país democrático e estável. Tal como a União Europeia, Cabo Verde defende os valores e os princípios da democracia, da boa governação, do respeito dos direitos humanos e do Estado de direito. Nada mais natural, assim, do que a celebração deste acordo que permitirá a readmissão de pessoas que residem sem autorização, o que será mais um passo no estreitamento das relações entre a UE e Cabo Verde.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − He votado en contra del presente informe debido a que considero, al igual que mi grupo parlamentario, que los procesos de admisión son absolutamente ilegales debido a que violan el derecho humano sobre la libertad de movimientos y señalan a las personas migrantes como ilegales. En la actualidad estamos viendo cómo los Estados señalan como ilegales a ciertas personas y las obligan a volver a sus países de origen violando sus derechos humanos, mientras los grupos de extrema derecha las golpean y asesinan en casi todos los países europeos. El informe no solo plantea la readmisión en los países de origen sin considerar los derechos de las personas migrantes, sino que, ni tan siquiera garantiza que se paralicen los procedimientos de readmisión en caso de que quede demostrado que la persona corre peligro de ser castigada, torturada o maltratada a su vuelta al país. Por todo ello he votado en contra de este informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – En tant que co-président des relations ACP-UE, je considère qu’il est primordial d’effectuer des avancées dans le partenariat entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert. Cet accord, concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, constitue un énorme pas en avant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et permettra d’améliorer le respect des libertés ainsi que l’exercice de la justice. Le partage des valeurs sociopolitiques (la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des Droits de l’Homme et de l’Etat de Droit) a permis d’aboutir à cet accord. L’élément clé de cet accord est la réciprocité totale en matière de réadmission et l’inclusion, dans les termes, des membres de la famille. Je suis ravi de constater que ce partenariat spécial entre l’Union et la République va encore plus loin que les accords de Cotonou.

 
  
MPphoto
 
 

  Tiziano Motti (PPE), per iscritto. − Mi rallegro per questa raccomandazione nel contesto del partenariato speciale UE/Capo Verde, l'Unione europea si è impegnata in una politica che va al di là della relazione tradizionale tra donatore e beneficiario e che è tesa ad approfondire le relazioni con Capo Verde, a promuovere il buon governo, la sicurezza e la stabilità, lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà, la cultura e la costruzione di una società dell'informazione e della conoscenza, la convergenza normativa e tecnica. La Repubblica del Capo Verde è un Paese democratico e stabile. Capo Verde, come l'Unione europea, aderisce ai valori e ai principi della democrazia, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. Nel 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro delle relazioni tra l'Unione europea e Capo Verde, nella quale riconosceva l'esistenza di solide e specifiche relazioni storiche tra le due parti, caratterizzate da stretti legami umani e culturali e da valori socio-politici condivisi. L'elevato livello delle pratiche e delle norme in materia di governance che il Paese può vantare è una valida ragione per continuare a sviluppare le relazioni con l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Younous Omarjee (GUE/NGL), par écrit. – Cet accord entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert permet aux Etats de renvoyer dans leur pays d'origine les personnes en situation irrégulière migrantes. La procédure de réadmission vise donc à supprimer les droits des migrants en faisant fi de la situation parfois dramatique de ces personnes dans leur pays d'origine. J'ai décidé de voter contre ce rapport qui demande la ratification de cet accord.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), raštu. − Balsavau už šio susitarimo sudarymą. Stiprinant politinį dialogą ir dvišalius santykius ypatingas vaidmuo turi būti skiriamas saugumo ir readmisijos klausimams. Susitarimas dėl neteisėtai esančių asmenų readmisijos išplės laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės ribas už Europos Sąjungos ribų ir taip pat padės stiprinti bei plėsti Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos santykius. Pažymėtina, kad susitarime readmisijos įsipareigojimai nustatyti remiantis visiško abipusiškumo principu. Labai svarbu užtikrinti, kad Parlamentui būtų skiriamas didesnis vaidmuo ir jis galėtų aktyviau dalyvauti ir būtų informuojamas pradedant ir apžvelgiant derybas dėl tokių susitarimų pasirašymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), in writing. − I voted in favour of this agreement because it simplifies procedures for citizens when travelling between Europe and Cape Verde. Freedom of movement is one of the fundamental rights of the European Union; granting readmission of persons residing without authorisation promotes this right and reduces the cost associated with applications for readmission, which particularly benefits frequent travellers such as students and researchers participating in seminars, and reduces associated costs to the Union. As the Republic of Cape Verde is a stable democratic country with good governance, rule of law, and strong historical relations with Europe, granting readmission of persons residing without authorisation will be unlikely to affect the security of the Union. The implementation of this agreement will also encourage Cape Verde to strengthen its relations with Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. Votei favoravelmente o presente relatório relativo à conclusão do Acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem na UE sem autorização. As obrigações de readmissão são definidas numa base de total reciprocidade. Aplicam-se aos próprios nacionais, bem como aos nacionais de países terceiros e aos apátridas. A obrigação de readmissão relativamente aos próprios nacionais abrange igualmente os membros da família, isto é, cônjuge e filhos menores não casados. Para Cabo Verde, este Acordo constitui um progresso e um incentivo para aprofundar as suas relações com a União Europeia, o que é de incentivar e apoiar. Acrescento que medidas como estas requerem um acompanhamento proporcional de medidas de integração plena nas comunidades adotivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − Against. As regards the readmission agreement, we have serious concerns. On the one hand, in accordance with Article 13(5)(c) of the Cotonou Agreement, there is a general obligation of readmission of nationals. On the other, the present agreement covers also third-country nationals and stateless persons. According to UNHCR, with no national legislation and no institutional body within the government taking responsibility for asylum-seekers and refugees, Cape Verde is not fully meeting its international obligations in the field of refugee protection. While very few asylum applications are registered each year, the actual number of asylum seekers arriving on the territory is unknown, because there is no procedure in place to ensure systematic registration and processing of asylum claims. There is also no information available on the treatment of persons in need of international protection and on effective safeguards against refoulement at the border or from within the territory. Besides, we are against linking visa facilitation with readmission as such. Thus, we reject the readmission agreement.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. – J'ai voté en faveur de ce texte. Les relations entre l'Union européenne et la République du Cap-Vert sont régies par l'accord de partenariat de Cotonou ACP-UE, signé le 23 juin 2005 et révisé depuis, un partenariat spécial UE/CV et un partenariat pour la mobilité entre l'Union européenne et le Cap-Vert, signé le 5 juin 2008. Dans le contexte du Partenariat Spécial UE/CV, l'Union européenne s'est engagée dans une politique qui va au-delà de la relation traditionnelle bailleur-bénéficiaire, et qui a pour objet d'approfondir ses relations avec le Cap-Vert, de promouvoir la bonne gouvernance, la sécurité et la stabilité, le développement durable et la lutte contre la pauvreté, la culture et la construction d'une société de l'information et de la connaissance ainsi que la convergence normative et technique.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu aprovou o Acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a readmissão de pessoas que residem sem autorização. O Acordo determina em que termos e sob que condições os nacionais de países terceiros e os apátridas podem ser readmitidos, ressalvando que as obrigações respetivas não se impõem às pessoas em trânsito aeroportuário, nem às pessoas às quais tenha sido emitido um visto ou uma autorização de residência. Pelos motivos expostos, votei a favor do documento do Parlamento que aprova a decisão do Conselho relativa ao referido Acordo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. – Dans le cadre des relations entre l'UE et le Cap-Vert, pays démocratique et stable, deux accords ont été conclus : l'un sur la facilitation de la délivrance de visas de court séjour, l'autre sur la réadmission des personnes en séjour dit irrégulier. Ces textes constituent un cas d'école de l'incohérence complète de l'Union en matière migratoire. Le premier texte assouplit la délivrance des visas aux citoyens des deux parties pour les séjours de 90 jours maximum. L'accord exonère également de droit de visa les membres des délégations officielles ainsi que les étudiants et chercheurs participant à des séminaires ou manifestations sportives et culturelles. Un tel accord réduira le temps et les coûts de préparation des voyages entre UE et Cap-Vert et facilitera les contacts entre leurs peuples. On ne peut que s'en féliciter, j'ai voté en sa faveur. Mais dans le même temps, l'Union fait signer au Cap-Vert un accord de réadmission dont on connaît la teneur et les conséquences pour les droits des migrants. J'ai donc voté contre. Entre Europe forteresse et multiplication des échanges entre les peuples, l'UE doit choisir. En tout cas, moi je le fais de façon claire.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (ALDE), schriftlich. Angesichts des ebenfalls gerade in Verhandlung befindlichen Partnerschafts- und Kooperationsabkommens ist es sinnvoll, diesen menschlich und politisch relevanten Bereich ebenfalls angemessenem Reglement zu unterstellen. Ich begrüße diese vorausschauende Handlungsweise. Der Bericht enthält die notwendigen Hinweise auf Problemstellungen im Bezug zu weiteren internationalen Verpflichtungen, Finanzierungen und weiteren wichtigen kontextuellen Problemen. Besonders hervorzuheben ist das Prinzip der uneingeschränkten Gegenseitigkeit in diesem Bereich, sodass keinem der Abkommenspartner besondere Vor- oder Nachteile entstehen.

 
  
MPphoto
 
 

  Inês Cristina Zuber (GUE/NGL), por escrito. Esta recomendação refere-se ao primeiro acordo de readmissão concluído entre um país ACP e a União Europeia em matéria de readmissão de pessoas que residem sem autorização, inscrito no denominado combate à imigração clandestina. Como temos vindo a denunciar, trata-se, fundamentalmente, de expulsar todos os trabalhadores e trabalhadoras que, aspirando a uma melhor vida, imigram para um outro país, mas que se veem confrontados com uma gestão de recursos humanos que passa por um crivo, dispensando aqueles que considera desnecessários. Ou seja, uma política em que os imigrantes apenas são desejados se forem considerados necessários à economia. Trata-se de um procedimento que se inscreve numa lógica de exploração da força de trabalho de uma forma global, de que este acordo não é mais de que uma das suas faces visíveis. Daí o nosso voto contra.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí